thumbnail

National Folklore Collection. Photographic Collection

Cnuasach Bhéaloideas Éireann. Bailiúchán Grianghraf

Abstract: Selection of photographs from the National Folklore Collection which illustrates the work of the Irish Folklore Commission and its successors. —

Rogha grianghraf ó Chnuasach Bhéaloideas Éireann a léiríonn saothar Choimisiún Bhéaloideas Éireann agus a comharba.

Origin information
Ireland : Irish Folklore Commission ; Coimisiún Béaloideasa Éireann
Date created:
Type of Resource
still image
Physical description
10,000 photographs
Arrangement: Like its manuscript and audio collections, the photographic collection is arranged according to the system of classification outlined by Seán Ó Súilleabháin in his A Handbook of Irish Folklore.
Leagan amach an bhailiúcháin: Dála na mbailiúchán lámhscríbhinne agus fuaime, tá an bailiúchán grianghraf cóirithe agus rangaithe de réir an córas atá leagtha amach ag Seán Ó Súilleabháin sa leabhar A Handbook of Irish Folklore.
Scope and content
The National Folklore Collection’s photographic collection consists of some 80,000 photographs, the majority of which were taken by members of the Irish Folklore Commission (1935-70) and its successors, including staff of the National Folklore Collection. The Commission’s ethnologist, Caoimhín Ó Danachair, who conducted field work throughout Ireland over many years, is responsible for a significant portion of the photographs presented here. Other Commission members, including its Director, Séamus Ó Duilearga, Michael J. Murphy, Leo Corduff, and many other field workers also captured important images of folklore informants and Irish folklife.
Cuimsiú agus Inneachar
Tá suas le 80,000 grianghraf i mbailiúchán Chnuasach Bhéaloideas Éireann, a bhformhór ó thréimhse Choimisiún Béaloideasa Éireann (1935-70) agus a comharba. Ba é Caoimhín Ó Danachair, eitneolaí an Choimisiúin, a ghlac go leor de na grianghraif agus é i mbun obair pháirce ar fud na hÉireann ar feadh roinnt mhaith blianta. I measc bhaill eile an Choimisiúin a ghlac grianghraif de lucht seanchais agus de chultúr ábhartha na tíre, áirítear Séamus Ó Duilearga, Michael J. Murphy, Leo Corduff agus a thuilleadh nach iad.
Scope and content
The images are preserved in a variety of film formats: positives and negatives (including some 6,000 nitrate negatives), both black & white and colour, ranging from 35mm to larger format film. The collection also contains a significant number of early glass plates and lantern slides alongside a large number of photographic prints, drawings and art works which have been photographed. The collection continues to grow through the activities of staff and supporters of the National Folklore Collection, and the contribution of valuable historic photographs by members of the public.
Scope and content
Is i bhfoirm scannán a mhaireann formhór na n-íomhánna – idir dhearbhchlónna agus chlaonchlónna (tuairim is 6,000 claonchló níotráite ina measc), dubh & bán agus daite, idir scannán 35mm agus formáidí níos mó. Anuas air sin, tá bailiúchán substaintiúil ann de chlaonchlónna plátghloine agus sleamhnáin ghloine laindéir, chomh maith le priontaí, líníochtaí agus saothair eile ealaíne. Tá an bailiúchán ag dul i méid i gcónaí, de thoradh obair pháirce fhoireann agus thacadóirí an Chnuasaigh agus de bharr bronntannas luachmhar de ghrianghraif stairiúla ón bpobal.
Cuimsiú agus Inneachar
Is i bhfoirm scannán a mhaireann formhór na n-íomhánna – idir dhearbhchlónna agus chlaonchlónna (tuairim is 6,000 claonchló níotráite ina measc), dubh & bán agus daite, idir scannán 35mm agus formáidí níos mó. Anuas air sin, tá bailiúchán substaintiúil ann de chlaonchlónna plátghloine agus sleamhnáin ghloine laindéir, chomh maith le priontaí, líníochtaí agus saothair eile ealaíne. Tá an bailiúchán ag dul i méid i gcónaí, de thoradh obair pháirce fhoireann agus thacadóirí an Chnuasaigh agus de bharr bronntannas luachmhar de ghrianghraif stairiúla ón bpobal.
Scope and content
The process of digitizing and conserving the collection continues apace; some 10,000 images are presented here for the first time. They are arranged thematically in accordance with the subject headings in Seán Ó Súilleabháin’s A Handbook of Irish Folklore (1942). Themes include vernacular dwellings and other man-made features, livelihoods, crafts, commerce, transport, the sea, education, the practice of religion, food, dress, festivals and rites of passage, storytellers, musicians, pastimes and sport. Reference numbers of photographs are prefixed with a letter A-N indicating the general category of tradition assigned to them: A. Settlement and Dwelling B. Livelihood and Household Support C. Communication and Trade D. The Community E. The Person/Human Life F. Nature G. Folk Medicine H. Times and Feasts I. Popular Belief and Practice J. Mythological Tradition K. Historical Traditions L. Religious Tradition M. Oral Literature N. Sports and Pastimes
Cuimsiú agus Inneachar
Tá caomhnú agus digitiú an bhailiúcháin ar siúl i gcónaí; ag an bpointe seo tá tuairim is 10,000 íomhá á gcur ar fáil den chéad uair. Tá na híomhánna seo rangaithe de réir na dtéamaí agus na dteideal ábhair atá leagtha amach ag Seán Ó Súilleabháin ina leabhar A Handbook of Irish Folklore (1942). I measc na dtéamaí a chuimsítear, tá tithe cónaithe agus gnéithe eile de dhéantús, slite beatha, ceirdeanna agus ceardaíocht, tráchtáil, modhanna iompair, an fharraige, oideachas, creideamh, bia, feisteas, féilte agus deasghnátha, scéalaithe, ceoltóirí, caithimh aimsire agus spórt. Cuirtear na téamaí ginearálta seo in iúl le réamhlitir A-N, mar seo a leanas: A. Lonnaíocht B. Slite Beatha & Tíos C. Cumarsáid & Tráchtáil D. An Pobal E. Saol an Duine F. An Dúlra G. Leigheas na nDaoine H. Am & Féilte I. Nósanna agus Piseoga J. An tOsnádúr K. Stairsheanchas L. Traidisiún an Chreidimh M. Bailiú béaloidis N. Cluichí & Caithimh Aimsire
Ownership/custody
The Irish Folklore Commission was the body responsible for the collection until 1971 when it was replaced by the Department of Irish Folklore and incorporated into University College Dublin. The Commission’s holdings are now part of the National Folklore Collection, which forms part of UCD Library.
Stair Coinneála
Coimisiún Béaloideasa Éireann a bhí freagrach as an mbailiúchán grianghraf go dtí 1971 nuair a bunaíodh Roinn Bhéaloideas Éireann agus tugadh saothar an Choimisiúin isteach faoi chúram na Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Is cuid de Chnuasach Bhéaloideas Éireann é an t-ábhar ar fad a bhailigh an Coimisiún. Tá an Cnuasach á riaradh anois faoi chúram Leabharlann UCD.
Languages
Irish  English  
Genre
Photographs   linked data (gmgpc)
Subject
Settlement   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Lonnaíocht   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Livelihood & Housekeeping   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Slite Beatha & Tíos   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Communication and Trade   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Cumarsáid & Tráchtáil   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
The Community   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
An Pobal   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Human Life   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Saol an Duine   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Nature   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
An Dúlra   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Folk Medicine   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Leigheas na nDaoine   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Time & Festivals   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Am & Féilte   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Popular Belief and Practice   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Nósanna agus Piseoga   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Mythological Tradition   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
An tOsnádúr   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Historical Tradition   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Stairsheanchas   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Religious Tradition   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Traidisiún an Chreidimh   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Folklore Collecting   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Bailiú Béaloidis   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Games & Pastimes   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Cluichí & Caitheamh Aimsire   linked data (NFC Folklore Thesaurus)
Location
University College Dublin. National Folklore Collection UCD . Folklore Photograph Collection
Location
https://doi.org/10.7925/drs1.ucdlib_200000
Suggested credit
"National Folklore Collection. Photographic Collection", University College Dublin, National Folklore Collection UCD © University College Dublin. Digital content by University College Dublin, published by UCD Library, University College Dublin <https://doi.org/10.7925/drs1.ucdlib_200000>
Funding
Supported by funding from the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs (Ireland), University College Dublin, and the National Folklore Foundation.
Maoiniú
Urraithe ag An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta‏, An Coláiste Olscoile, Baile Átha Cliath, agus Fondúireacht Bhéalodeas Éireann.

Record source
Metadata creation date: 2018-08-07 — Metadata created by Fiontar, Dublin City University, in collaboration with the National Folklore Collection UCD and UCD Library. Original Fiontar metadata converted into MODS by UCD Library.

Rights & Usage Conditions

Creative Commons License
National Folklore Collection. Photographic Collection is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright of the original resource: Cnuasach Bhéaloideas Éireann - National Folklore Collection

To use for commercial purposes, please contact the National Folklore Collection See: http://n2t.net/ark:/87925/h1cc0xm5