Schools’ Manuscript Collection - Carna & Ballinasloe, Co. Galway / Bailiúchán na Scol - Carna agus Bhéal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe - UCD Digital Library
thumbnail

Schools’ Manuscript Collection - Carna & Ballinasloe, Co. Galway / Bailiúchán na Scol - Carna agus Bhéal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe

Abstract This sub-collection consists of five volumes of essays dealing with a wide range of local folk tradition and history, written by schoolchildren in 1937-38, and drawing on information recorded from parents, relatives and neighbours living in the districts of Carna and Ballinasloe, Co. Galway.

Achomaireacht Tá cúig imleabhar d’aistí sa bhfo-chnuasach seo ina bhfuil réimse leathan d’ábhar dúchasach a bhaineann le stair agus seanchas áitiúil, breactha síos ag daltaí scoile i 1937-38. Bhailigh na daltaí an t-eolas seo óna gcuid tuismitheoirí, ó ghaolta agus ó chomharsana in dhá cheantar i gContae na Gaillimhe – Carna agus Béal Átha na Sluaighe. Tá formhór na n-aistí scríofa i nGaeilge.

In collection

Date
1900/1950
Extent
676 items / mír
Location of original
Original items located in the National Folklore Collection UCD.
Repository
National Folklore Collection UCD
Irish Virtual Research Library and Archive
Repository reference
SMS8/12
Language
Irish / Gaeilge ; English / Béarla
Custodial History
The Irish Folklore Commission was the body responsible for the collection until 1971 when it was replaced by the Department of Irish Folklore and incorporated into University College Dublin.
Scope and Content
The Irish Folklore Commission, under the direction of Séamus Ó Duilearga (Honorary Director) and Seán Ó Súilleabháin(Archivist), was the driving force behind what is possibly the largest single folklore collecting scheme ever undertaken. Termed the Schools’ Folklore Scheme, it was conducted in 1937-38 in collaboration with the Department of Education and the Irish National Teachers' Organisation. Over a period of eighteen months some 100,000 children in 5,000 primary schools in the twenty-six counties of the Irish Free State were encouraged to collect material in their home districts on a wide range of subjects dealing with local tradition and history. The topics about which the children were instructed to research and write included local history and monuments, folktales and legends, riddles and proverbs, songs, customs and beliefs, games and pastimes, traditional work practices and crafts, etc. The children collected this material mainly from their parents and grandparents and other older members of the local community or school district. Now known as the Schools' Manuscript Collection, the scheme resulted in more than half a million manuscript pages of valuable material.
The IVRLA has now digitised the five volumes (around 700 essays) of the Schools’ Collection from the Carna and Ballinasloe districts of County Galway. In addition, archive staff of the National Folklore Collection have selected a series of essays by schoolchildren from participating counties in Munster and Connacht entitled "My Home District", a topographical description of their own locality which were encouraged to write. These essays will shortly are presented in a different sub-collection.
Ábhar agus Acmhainn
Ba é Coimisiún Béaloideasa Éireann, faoi stiúir Shéamuis Uí Dhuilearga (Stiúrthóir Oinigh) agus Sheáin Uí Shúilleabháin (Cláraitheoir), a chuir an scéim seo – a bhí ar cheann de na scéimeanna bailithe béaloidis ba mhó ar domhan ag an am, ná ó shin – sa tsiúl. Bhí an togra seo, ar baisteadh Scéim na Scol air, ag brath go mór ar chomhoibriú na Roinne Oideachais agus Chumann Múinteoirí Éireann. Thar thréimhse ocht mhí dhéag iarradh ar bheagnach 10,000 páiste scoile agus 5,000 scoil i ngach ceann de na 26 contae sa Stáit (Saorstát Éireann) ábhar a bhain le béaloideas agus stair áitiúil a bhailiú ina gceantair féin. I measc an ábhair a bhailíodar tá stairsheanchas, eolas ar sheaniarsmaí, seanscéalta agus finscéalta, tomhaiseanna agus seanfhocail, cluichí agus caithimh aimsire, modhanna oibre agus ceirdeanna. Óna dtuismitheoirí, a dtuismitheoirí siúd, agus óna gcomharsana a bhailigh na páistí an t-ábhar. Os cionn leath mhilliún leathanach lámhscríbhinne a bhí mar thoradh ar an scéim, a bhfuil Bailiúchán na Scol mar theideal ar anois.
Tá cúig imleabhar ón gCnuasach digitithe ag an IVRLA go dtí seo (thart ar 700 aiste) ó cheantar Charna, Co. na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, tá sraith/réimse aistí dar teideal “Mo Cheantar Féin” (gearrchuntas ar a gcomharsanacht féin a hiarradh ar na daltaí a scríobh) as gach contae i gCúige Mumhan agus Connachta roghnaithe ag foireann Chnuasach Béaloideas Éireann don suíomh seo, agus beidh fáil orthu siúd mar fobailiúchán difriúl gan mhoill.
Arrangement
The Schools’ Manuscript Collection consists of 1,128 bound and paginated volumes, in addition to an estimated 40,000 unbound original notebooks.
In the National Folklore Collection the 700 individual essays from the districts of Carna and Ballinasloe, Co. Galway, are bound in five paginated volumes (SMS 8 – SMS 12).
Three or four individual notebooks are bound in each volume. Each of these has a title page bearing the name of the school, the parish, barony, county, and the name and address of the teacher.
Users can search for a particular name by going to the Detailed Search page and selecting either “Collector” or “Informant” in the “Limit by Role” drop-down menu.
Leagan amach an Chnuasaigh
Tá 1,128 imleabhar, iad uimhrithe agus ceangailte, i gCnuasach Lámhscríbhinne na Scol, chomh maith le tuairim is 40,000 cóipleabhar scaoilte atá i dtaisce i mboscaí.
Tá an 700 aistí ó cheantar Carna agus Bhéal Átha na Sluaighe, atá idir lámha anseo, ceangailte i gcúig chinn d’imleabhair (SMS8 – SMS12).
Idir trí agus cheithre leabhar nótaí atá ceangailte i ngach imleabhar. Tá leathanach teidil ag gabháil le gach ceann díobh seo ar a bhfuil ainm na scoile, an pharóiste, na barúnachta, an chontae agus an mhúinteora tugtha.
Le h-ainm ar leith a chuardach, téir go dtí an leathanach ‘Detailed Search’ agus roghnaigh ‘Collector’ nó ‘Informant’ ón roghchlár.
Subjects
Carna (Galway, Ireland)
Ballinasloe (Ireland)
Ireland--Social life and customs
Ireland--Folklore
Ireland--School children

Record source
Finding aid encoded in EAD by the Irish Virtual Research Library and Archive (IVRLA) - D.M., 9 September 2008.

Finding aid author
Irish Virtual Research Library and Archive (IVRLA)

SMS 8. Collection from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.

SMS 9. Collection from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.

SMS 10a. Collection from Maíros School, Carna, Co. Galway.

SMS 10b. Collection from Cashel School, Carna, Co. Galway.

SMS 10c. Collection from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.

SMS 11a. Collection from Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.

SMS 11b. Collection from An Clochar School, Carna, Co. Galway.

SMS 12a. Collection from Leitre School, Ballinasloe, Co. Galway.

SMS 12b. Collection from Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway.

SMS 12c. Collection from Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway.


SMS 8.   Collection from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.

1 [Title page for the first notebook of volume 8. Collection from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
2 Amadán Chuilleach [Story by Peigi Ních Chadhain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Chúalain, Loch-Chon-Iartha.]   [View...]
3 Seán an tSléibhe [Story by Máire Ní Bhriain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Briain.]   [View...]
4 Boiligín agus an tSean-bhean [Story by Colm Seoige, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Brigid Ní Seoige.]   [View...]
5 Tomás Mac Amainaidhe [Story by Máire Ní Shúilleabháin, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
6 An Tríúr Mac a bhí i nÉirinn fadó [Story by Seán Ó Chonghaile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Mícheál Ó Chonghaile.]   [View...]
7 Mac Baintríghe from Cill Glasán [Story by Mícheál Ó Máille, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádraich Ó Fatharta.]   [View...]
8 Buachaill Bó Sliabh Luachra [Story by Peigi Ní Chadhain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
9 Mar rinne Peigí beart ar na fir [Story by Máire Ních Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Bairbhre Ních Shúilleabháin.]   [View...]
10 Gadaidhe Dubh Ó Dubháin [Story by Colm Ó Máille, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Liam Ó Máille.]   [View...]
11 Luach na Bó [Story by Máire Ních Bhriain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraich Ó Briain] and Rí na gCat [A story by Maighréad Ní Confhaoil, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Padraic Ó Conghaile.]   [View...]
12 Sgéal faoi Fear agus an t-Éinín [Story by Eibhlín Ních Confhaola, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Brighid Ních Confhaola.]   [View...]
13 Tomhasanna [Riddles by Máire Ní Bhriain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Bhriain.]   [View...]
14 Sean-Fhocla [Proverbs by Mícheál Ó Mháille, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
15 Sgéal Mhánuis [Story by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
16 Peigí agus na truír fear [Story by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
17 An fáth go bhfuil olann ar an gCaora [Story by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
18 An fáth go bhfuil lanach ar an bhFaocha [Story by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
19 Ciste Óir [Story by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Brían.]   [View...]
20 Abartaí Faóin Aimsir [Sayings about the weather by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
21 Na Trí Amadán [Story by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar O Brian.]   [View...]
22 An Fear ag Cócaireacht [Story by Máire Ní Bhriain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Mícheál Ó Fágharta.]   [View...]
23 Scéal Sheáinín [Story by Máire Ních Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Bríain.]   [View...]
24 Searrach i ndiaidh Giorráin [Story by Máire Ní Bhriain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Briain.]   [View...]
25 Scéal faoí beirt sean-fhear bhí ánn fadó [Story by Colm Seoige, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from his grandfather.]   [View...]
26 Tomás agus a bhó [Story by Colm Seoige, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from his grandmother.]   [View...]
27 Seáinín agus a bhó [Story by Colm Seoige, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Mícheal Ó Brian.]   [View...]
28 An buachaill beag is a leas-mháthair agus an Sionnach [Story by Colm Seoige, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
29 Sgéal faoí Úna agus Colm [Story by Siobhán Ní Confhaola, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraich Ó Confhaoile.]   [View...]
30 Sgéal Tomás agus Pádhraich [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraich Ó Confhaoile.]   [View...]
31 Sgéal faoí Oiread Ceann Mordhóig [Story by Siobhán Ní Confhaole, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
32 Mach an cheannuidhe mála a rugadh ar an rása [Story by Siobhán Ní Chonfhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraich Ó Confhaoile.]   [View...]
33 Seáinín agus an giosadan ponaire [Story by Colm Seoige, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Seoige.]   [View...]
34 An Rí agus a thríur mac [Story by Colm Seoige, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Mícheál Ó Brian.]   [View...]
35 An fear bocht agus an breac [Story by Colm Seoige, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
36 Sgéal an Rí a bhí na carr bháin [Story by Colm Soíge, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Bhríghidh Soíge.]   [View...]
37 Mártán agus Pádraig [Story by Áine Ní Bhrian, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Briain.]   [View...]
38 An Táiliúr [Story by Áine Ní Bhrian, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Briain.]   [View...]
39 Bodairlín [Story by Áine Ní Bhrian, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Bairbre Ní Suilleabáin.]   [View...]
40 An Duine Uasal agus an Páiste [Story by Áine Ní Bhrian, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Brian.]   [View...]
41 An Dá Cheannuidhe [Story by Áine Ní Bhrian, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Briain.]   [View...]
42 An Chaoirín Ghlas [Story by Áine Ní Bhrian, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Brian.]   [View...]
43 Sean-Phaidreacha [Old prayers by Áine Ní Bhrian, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Bhairbre Ní Súilleabháin.]   [View...]
44 Mac Baintreabhach [Story by Áine Ní Bhrian, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Bhairbre Ní Súilleabháin.]   [View...]
45 Pisróga [Superstitions by Áine Ní Bhrian, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
46 An Capallín [Song by Áine Ní Bhrian, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Áine Ní Bhrian.]   [View...]
47 [Title page for the second notebook of volume 8. Collection from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
48 Sgéal Mhánuis [Story by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Shéoirse Ó Docharthaigh.]   [View...]
49 Baigidín Boiligidír [Story by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Séoirse Ó Dochartaigh.]   [View...]
50 Adhlachadh agus Aiséirge Seán Mór [Story by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Bhairbre Ní Shúilleabháin.]   [View...]
51 Sgéal an Ghaide Dubh [Story by Áine Ní Bhriain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Briain.]   [View...]
52 Morchadh agus Meaneachan [Story by Áine Ní Bhriain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Áine Ní Bhriain.]   [View...]
53 Báilséire Chathair na Mart [Story by Áine Ní Bhriain,from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Áine Ní Bhriain.]   [View...]
54 An Gasúr is a Leas Mháthair [Story by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Briain.]   [View...]
55 An Leas-Mháthair [Story by Áine Ní Bhriain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Bríain.]   [View...]
56 Loinnir Mac Leabhair [Story by Áine Ní Bhriain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Bairbre Ní Shúilleabháin.]   [View...]
57 An Ceannaidhe [Story by Áine Ní Bhriain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Máire Ní Concúbhair.]   [View...]
58 Sean-Phaidreacha [Old prayers by Áine Ní Bhriain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Briain.]   [View...]
59 Amhrán [Song by Áine Ní Bhriain(?), from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
60 Cubán an tSléibhe [Story by Áine Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Bríain.]   [View...]
61 An caoí ar rugadh CúChúlainn [Story by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Bríain.]   [View...]
62 Amhrán [Song by Máire Ní Bhríain, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Áine Ní Bhríain.]   [View...]
63 Sean Paidir [Old Prayer by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
64 An fáth go bhfuile Loch Con Lartha ar an báile seo [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
65 Pisroig [Superstition by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
66 An Bás [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
67 An Tríur Cailín [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
68 Sgéal faoí an Taibhis beag agus an Taibhis mór [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
69 Sgéal faoí Sideoga [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
70 An Bhaintreabac [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
71 Buachaill Bó Sliab Luacra [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
72 Sgéal faoí Miceal Seoga [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
73 Sgéal éan an ceol bhinn [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
74 Sgéal faoí na Finníní [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
75 Pirseógaí [Superstitions by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
76 An Cúigdhear Mairnealacha [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
77 Seósradh [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
78 An Dreolean [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
79 An Búachaill Cliste [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
80 An Fatach [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
81 Tomas na sloba, na sean broga briste a marbu na ceada i n-eadain gac buile [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
82 An Caom is An Díreach [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
83 Sean-Fhocla [Proverbs by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]
84 An Dreoilín [Story by Siobhán Ní Confhaoile, from Loch Conaortha School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Confhaoile.]   [View...]

SMS 9.   Collection from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.

85 [Title page for the first notebook of volume 9. Collection from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
86 An Gadaidhe Dhubh [Story by Seán Ó Faoileáin, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
87 Fear a Cháill a Amharc [Story by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bairbre Ní Dhomhnaill.]   [View...]
88 Sgéal faoi Cháilín a chuaidh amhach faoi an gcnoc [Story by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bairbre Ní Dhomhnaill.]   [View...]
89 Pota óir ag droichead buidhe Luimnigh [Story by Máirtín Ó Niadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
90 Snáth óir [Story by Máirtín Ó Niadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Bríghid Ní Niadh.]   [View...]
91 An bhean a chailleadh [Story by Mairéad Ní Niadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
92 Sean-sgéal an leipreacháin [Story by Mairéad Ní Niadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
93 Cailín na gCnoc [Story by Mairéad Ní Niadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
94 Bean agus buachaill and Sean-phaidir [Story and old prayer by Seósamh Breathnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Éithne Ní Congaile.]   [View...]
95 Císte Óir [Story by Pádhraic Ó Rathallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
96 Bean na triúr inghean [Story by Pádhraic Ó Rathallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nuala Ních Bhreatnaighe.]   [View...]
97 An Chiaróg Dhraoidheachta [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nuala Bhreathnach.]   [View...]
98 An Chailleach Chearc [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nuala Bhreathnach.]   [View...]
99 Ór agus Airgead, Fir a chuaidh go hÁrainn and An Leas-Mháthair [Stories by Máire Bhreathnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Éithne Ní Conghaola.]   [View...]
100 Gobán Saor [Story by Máire Bhreathnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father.]   [View...]
101 Article an chreidimh chruaidh, Ag luigh ar an leaba and An Pháidir Geal [Prayers by Máire Bhreathnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother.]   [View...]
102 Ór agus Airgead [Story by Máirtín Ó Chonghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Máire Ní Chonghaile.]   [View...]
103 Ór agus Airgead [Story by Máirtín Ó Chonghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Máire Ní Chonghaile.]   [View...]
104 Tomais and Sean-fhocail [Riddles and proverbs by Máirtín Ó Chonghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Máire Ní Chonghaile.]   [View...]
105 An Athair Neimhe agus an Traein and Sean-Fhocal [Story and proverb by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Seoige.]   [View...]
106 Sgéil faoi Bhádóir [Story by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Seoige.]   [View...]
107 Sean-fhocla [Proverbs by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Brighid Ní Níadh.]   [View...]
108 An Pháidir Gheal [Prayer, riddles and proverbs by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
109 An buachaill agus an t-ubhall [Story and riddles by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
110 An bairbeóir [Story by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
111 An buachaill a fuair a shaidhbheas [Story by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
112 Tomhaiseanna and Sean-fhocla [Riddles and proverbs by Máire Bhreathnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Éithne Ní Conghaola.]   [View...]
113 An fáinne draoidheachta [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nuala Bhreathnach.]   [View...]
114 Fear a chuaidh amugha [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nuala Bhreathnach.]   [View...]
115 Mac an Éisg [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nuala Bhreathnach.]   [View...]
116 [Sayings by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nuala Bhreathnach.]   [View...]
117 Tomhaiseanna and Sean-fhocla [Riddles and proverbs by Pádhraic Ó Rathallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his grandmother Nóra Ní Nualáin.]   [View...]
118 Sgéal [Story by Pádhraic Ó Rathallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nuala Ní Bhreathnuighe.]   [View...]
119 An bhreac óg bhreágh [Story by Pádhraic Ó Rathallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nuala Ní Bhreathnuighe.]   [View...]
120 Máire an Chúil Duinn [Song by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Pádraig Ó Maoilchiaráin and Mícheal Ó Donnchadha.]   [View...]
121 Cúirt an t-Srutháin Bhuidhe [Song by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Micheál Ó Raghallaigh.]   [View...]
122 [Song by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Mícheál Bheartlaí Uí Dhonnchadha.]   [View...]
123 Luac na bó [Story by Seán Ó Faoileáin, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nóra Ó Fhlaithbheartaigh.]   [View...]
124 Long Mhór na mBurcach [Song by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
125 Maidin ciúin cheomhar [Song and two prayers by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
126 An Saighdiur [Story by Máire Bhreathnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Mairtín Bhreathnach.]   [View...]
127 Eireóch mé amáireach [Song by Máire Bhreathnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Mairtín Bhreathnach.]   [View...]
128 Corracaí na traghaí báine [Song by Máire Bhreathnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Mairtín Bhreathnach.]   [View...]
129 An fear afuair na h-ubhlaí maithe [Story by Pádhraic Ó Rathallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nuala Ní Bhreathnuighe.]   [View...]
130 [Prayers by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
131 Sean-Sgéal [Story and old sayings by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Pháraich Mac Neasa and Mairtín's mother Bríghid respectively.]   [View...]
132 Sean-Fhocla and An bhaintreach agus a triur clainne [Proverbs and story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
133 [Title page for the second notebook of volume 9. Collection from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
134 An rí agus a inghean [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nioclás Ó Chuirín.]   [View...]
135 Tomás [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nioclás Ó Chuirín.]   [View...]
136 An Breitheamh Draoidheachta [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Mháirtín Ó Conghaile.]   [View...]
137 An Sagart agus an Ministéara [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Mháirtín Ó Conghaile.]   [View...]
138 Artha an bhuilgtheangan and Tomhaiseanna [Prayer and riddles by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Congaile.]   [View...]
139 An Fear agus an Cúigear Mac [Story by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Seoige.]   [View...]
140 Fionn bhFearra [Song by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Seoige.]   [View...]
141 Bádoir [Story by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Seoige.]   [View...]
142 Sean-Fhocal [Proverbs by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Seoige.]   [View...]
143 Athair Neimhe agus an train [Story by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
144 Sgéal faoi bheirt fhilidhi [Story by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bairbre Ní Dhomhnaill.]   [View...]
145 Tomhaiseanna [Riddles by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
146 An Sionnach agus na Fir [Story by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Micheál Ó Dhomhnaill.]   [View...]
147 Tomhaiseanna [Riddles by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bairbre Ní Dhomhnaill.]   [View...]
148 Sgeilpín Droidneach [Song by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Seoige, with preceding Title page.]   [View...]
149 An tSean-Bhean Fiath [Song by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Seoige.]   [View...]
150 Domnall Ó Dála [Song by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Seoige.]   [View...]
151 An Long Mhór [Song by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
152 Amhrán na cuiseóige [Song by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Seoige.]   [View...]
153 Bháitiéar Fiacha Seóige [Story by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
154 Tosamhainna and Sean-fhocaila [Riddles and proverbs by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
155 Sgéal faoi fhear athug na sidheogha leóibh [Story by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bairbre Ní Dhomhnaill.]   [View...]
156 Fear marbhtha an chéad daon buille [Story from from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
157 Sean-Sgéal [Story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Páraic Mac Neasa.]   [View...]
158 Sean-Fhocla [Proverbs by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
159 Sgéal faoi fhathac mór fidéan [Story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
160 Sgéal faoi inighean na baintrighe [Story by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
161 Sean-sgéal [Story by Seósamh Breathnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
162 Sean-fhocal and Tomhaiseanna [Proverbs and riddles by Eithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
163 [Story by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
164 Sean-fhocla [Proverbs by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
165 Gadaidhe an im [Story by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
166 An t-athair agus an mac, Báthadh an domhain, Sean-fhocla, Artha an Doig-fhiacail, Artha an tachta, Artha i n-aghaidh na Sídheóga, Artha a droch-shúil and Tomhais [Stories, proverbs and riddles by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
167 An pháidir gheal, Sean-fhocal, Sean-fhocla, Tomhaiseanna, Sean-Sgéal [Prayers, proverbs riddles and a story by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
168 Sean-Sgéal [Story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
169 Sean-Sgéal [Story by Pádhraic Ó Rathallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
170 Sgéal faoi fear a bhí fiadhach [Story by Seán Ó Chuirín, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Seósam Ó Chuirín.]   [View...]
171 Tomhaiseanna and Sean-fhocla [Riddles and proverbs by Seán Ó Chuirín, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Seósam Ó Chuirín.]   [View...]
172 Sgólóigín na feasóige liath as an domhain thoir [Story by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Seoige.]   [View...]
173 Sean-fhocla agus Tomhaiseanna [Proverbs and Riddles by Pádhraic Ó Rathallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his grandmother Nóra Ní Níadh.]   [View...]
174 Sgéal faoi Shean-bhean agus a searbhánta [Story by Máirtín Ó Conghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Conghaile.]   [View...]
175 Na trí cheist [Story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
176 An mac agus a athair [Story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
177 An dlighe a bhí i n-Éirinn [Story by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
178 Sgéal faoí (dá) bheirt mná [Story by Máirtín Ó Conghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Conghaile.]   [View...]
179 Sgéal faoi athair agus a mhac [Story by Máirtín Ó Conghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Conghaile.]   [View...]
180 Sgéal faoi Thaidhg na buile [Story by Máirtín Ó Conghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Conghaile.]   [View...]
181 Tomaiseanna, Sean-fhocla and Páidir [Riddles, proverbs and prayer by Máirtín Ó Conghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Conghaile.]   [View...]
182 An bhaintreabhach agus a triúr inghean [Story by Pádhraic Ó Rathallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his grandmother Nóra Ní Níadh.]   [View...]
183 An fear agus an fáinne and An inighin a cháill a leath-bhróig [Stories by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
184 An fear a fuair o na beithigha cailleadh air [Story by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
185 An chaora ghlas [Story by Seán Ó Cuirín, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Gráinne Ní Chuirín.]   [View...]
186 An Cailleach lé h-agaid púdhair [Story by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Micheál Ó Domhnaill.]   [View...]
187 Duine uasal agus a bhuachaill [Story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
188 Sgéal faoi Mhuinntir Fhlaithbhearta [Story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Páraic Mac Neasa.]   [View...]
189 Sgéal faoi bheirt fear and Inghean agus a Máthair [Stories by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Páraic Mac Neasa.]   [View...]
190 [Title page for the third notebook of volume 9. Collection from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
191 Boilgidín [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nioclás Ó Cuirín.]   [View...]
192 Tomhais [Riddles by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Congaile.]   [View...]
193 Sgéal Mhichilín Seoige [Story by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Congaile.]   [View...]
194 Tomhaiseanna [Riddles by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Congaile.]   [View...]
195 An Caisleán [Story by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Congaile.]   [View...]
196 An Piobaire [Story by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Congaile.]   [View...]
197 Fear as an Áird [Story by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Máire Ní Congaile.]   [View...]
198 An Feilméara and Tomhaiseanna [Story and riddles by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Congaile.]   [View...]
199 An Táilliúr [Story by Máirtín Ó Conghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Máire Ní Conghaile.]   [View...]
200 An Buachaillín [Story by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Máire Ní Congaile.]   [View...]
201 Na Dearbrátharacha [Story by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Máire Ní Congaile.]   [View...]
202 Tomhaiseanna [Riddles by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Máire Ní Congaile.]   [View...]
203 An Sean-Fear Glic [Story by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his mother Máire Ní Congaile.]   [View...]
204 Cinn an fhaighid ar an gcinneamhaint [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Mháirtín Ó Conghaile.]   [View...]
205 Seán agus Siúbhán [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Mháirtín Ó Conghaile.]   [View...]
206 An leas-mháthair agus an mach [Story and riddles by Seósamh Breatnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Áinne Ní Chonghaile.]   [View...]
207 Sean-fhocla [Proverbs by Seosamh Breatnach, from Cill Chiarái School, Carna, Co. Galway, collected from Áinne Ní Chonghaile.]   [View...]
208 [Prayer by Seosam Breathnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Ainne Ní Congaile.]   [View...]
209 An Cailín fearamhail fionn [Song by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Sheán Ó Níadh.]   [View...]
210 Tomhaiseanna [Riddles by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
211 An fear agus an luch and An fear agus an t-Sídheóg [Stories by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Páraic Mac Neasa and Bríghid Ní Níadh respectively.]   [View...]
212 An Mach is a Mháthair and Tomhaiseanna [Story and riddles by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
213 An Trí Mhuicín [Story by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
214 An bhean a thug léithe Builigín [Story and riddles by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
215 An Buachaill a fuair a shaidhbhreas [Story by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
216 An Bairbeóir and An Buachaill agus an t-ubhall [Stories by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
217 Cailín na gCnoc and Sean-fhocala [Story and proverbs by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
218 Dúthaigh Seaigeach and Sgéal faoí fhear Naomtha [Song and story by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bhairbre Ní Dhomhnaill.]   [View...]
219 Sgéal greanmhar and Tomaiseanna [Story and Riddles by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her father Miceál Ó Domhnaill.]   [View...]
220 Sgéal faoi chailín agus a Mháthair [Story by Éithne Ní Dhomhnaill, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bairbhre Ní Dhomhnaill.]   [View...]
221 Seáinín ar na h-uibheacha [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nuala Bhreathnach.]   [View...]
222 Dá chluais capaill ar ládrom lairc [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nioclas Ó Cuirín.]   [View...]
223 [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Nioclas Ó Cuirín.]   [View...]
224 [Story by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
225 Tomhaiseanna [Riddles by Máire Ní Raghallaigh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
226 An bhean agus an triúr ingeanachaibh [Story by Seósam Breathnach, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Aine Ní Conghaile.]   [View...]
227 Seanfhocla [Anonymous proverbs from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
228 Tomás Buidhe Uráid [Story by Máirtín Ó Conghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Chongaile.]   [View...]
229 Na Trí Comharlacha [Story by Máirtín Ó Conghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Congaile.]   [View...]
230 An Bhaintreach agus a Triúr Mac [Story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Chúig.]   [View...]
231 An Rabálách [Story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Mháirtín Ó Cúig.]   [View...]
232 Fear a chuaidh isteach i dTeach Rabálach [Story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Cúig.]   [View...]
233 An bhean agus a beirt inghínn [Story by Máirtín Ó Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Mháirtín Ó Cúig.]   [View...]
234 An trí Mhuic [Story by Muiréad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
235 An fear agus an pota óir and An bheirt chruiteachán [Stories by Muiréad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
236 An buachaill agus an t--ubhall [Story by Muiréad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
237 Tomhaiseanna [Riddles by Muiréad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
238 An pháidir gheal [Prayer by Muiréad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
239 An buachaill a fuair a shaidhbhreas [Story and proverbs by Muiréad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
240 An fear a thug na Saigidiuirí leó [Story and proverbs by Muiréad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
241 An Spailpín Fánach [Song and proverbs by Maigréad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
242 Na Trí Muicíní [Story by Máirtín Ó Conghaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Conghaile.]   [View...]
243 Sgéal faoi dhá beacha [Story by Máirtín Ó Congaile, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from his father Máirtín Ó Congaile.]   [View...]
244 An leas-derbhshiúr [Anonymous story from from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
245 An tSean-bhean fhiath [Song by Bairbre Níc Seoig, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
246 Tomhaiseanna [Riddles by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
247 Cailín na gCnoc [Story by Mairéad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
248 Na triúr fathaigh [Story by Muiréad Ní Níadh, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from her mother Bríghid Ní Níadh.]   [View...]
249 Domall Ó Dála [Song by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Tomás Seoige.]   [View...]
250 Amrán na cuiseóige [Song by Bairbre Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Tomas Seoige.]   [View...]
251 An t-Sean bhean fliath [Song by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Tomás Seoige.]   [View...]
252 Riddles and proverbs by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Tomás Seoige.]   [View...]
253 An Long Mhór [Story by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Tomás Seoige.]   [View...]
254 An sagairt agus an peacac [Story by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
255 [Proverbs by Bairbre Níc Seoige, from Cill Chiaráin School, Carna, Co. Galway, collected from Tomás Seoige.]   [View...]

SMS 10a.   Collection from Maíros School, Carna, Co. Galway.

256 [Title page for the first notebook of volume 10. Collection from Maighros School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
257 [Letter from Micheál Mac Donnchadha to Maighros School.]   [View...]
258 Sgéaltaí faoi cistí óir i bhfolach [Story by Stiophán Mac Gloinn, Maighros School, Co. Galway, collected from Beartla Guairim.]   [View...]
259 Sgéaltaí faoi cistí óir i bhfolach [Story by Micheál Mach an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Uaithnín.]   [View...]
260 Sgéaltaí faoi cistí óir i bhfolach [Story by Máire Ní Dhonnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Mac Donnchadha.]   [View...]
261 Sgéaltaí faoi cistí óir i bhfolach [Story by Máire Brighid Nic an Ríogh, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Cúláin.]   [View...]
262 Sgéaltaí faoi cistí óir i bhfolach [Story by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Cúláin.]   [View...]
263 Sgéaltaí Grinn [Story by Maitias Mac Donnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Mac Donnchadha.]   [View...]
264 Sgéaltaí Grinn [Story by Micheál Mac an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Uaithnín.]   [View...]
265 Sgéaltaí Grinn [Story by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Pádraig Ó Dómhnaill.]   [View...]
266 Sgéaltaí Grinn [Story by Máire Ní Dhonnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Maitias Ó Conghaile.]   [View...]
267 Sgéaltaí Grinn [Story by Cáit Ní Dhonnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seósamh Mac Donnchadha.]   [View...]
268 Tomhaiseanna [Anonymous riddles from School at Maighros, Carna, Co. Galway.]   [View...]
269 Sean-cheirdeanna [Old Crafts by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Pádraig Ó Cúláin.]   [View...]
270 Sean-cheirdeanna [Old Crafts by Maitias Mac Donnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seósamh Mac Donnchadha.]   [View...]
271 Sean-cheirdeanna [Old Crafts by Seósamh Mac an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Marcus Ó Iarla.]   [View...]
272 Comharthaí na h-Aimsire [Weather Signs by Máire Ní Dhonnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
273 [Article on bread by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Cúláin.]   [View...]
274 [Article on bread by Micheál Mac an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Iarla.]   [View...]
275 [Article on bread by Stiophán Mac Gloinn, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Colm Ó Luideáin.]   [View...]
276 [Article on bread by Maitias Mac Donnchadha, Maighros School,Carna, Co. Galway, collected from Seán Mac Donnchadha.]   [View...]
277 [Article on bread by Máire Ní Dhonnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Brighid Ní Dhonnchadha.]   [View...]
278 Tighthe na sean aimsire [Old-time Houses by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Cúláin.]   [View...]
279 Tighthe na sean aimsire [Old-time Houses by Máire Nic an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Marcus Ó Iarla.]   [View...]
280 Tighthe na sean aimsire [Old-time Houses by Stiophán Mac Ghloinn, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Beartla Guairim.]   [View...]
281 Tighthe na sean aimsire [Old-time Houses by Tomás Ó Domhnaill, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Séamus Ó Domhnaill.]   [View...]
282 Tighthe na sean aimsire [Old-time Houses by Seósamh Mac an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Marcus Ó Iarla.]   [View...]
283 Muinntir Flaithbhearta [The Flahertys by Micheál Mac an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
284 Muinntir Flaithbhearta [The Flahertys by Maitias Mac Donnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Mac Donnchadha.]   [View...]
285 Muinntir Flaithbhearta [The Flahertys by Máire Ní Dhonnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Mac Donnchadha.]   [View...]
286 Muinntir Flaithbhearta [The Flahertys by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Chúláin.]   [View...]
287 Muinntir Flaithbhearta [The Flahertys by Máire Nic an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Iarla.]   [View...]
288 Ainmneacha Áiteann [Place-names from Maighros School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
289 Ainmneacha na gCarraig & na gCnocán [Names of the Rocks and Hillocks from Maighros School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
290 Pósaidhthe [Weddings by Micheál Mac an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
291 Pósaidhthe [Weddings by Maitias Mac Donnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Bríghid Ní Dhonnchadha.]   [View...]
292 Pósaidhthe [Weddings by Máire B. Níc An Ríogh, Maighros School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
293 Pósaidhthe [Weddings by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Chúláin.]   [View...]
294 Pósaidhthe [Weddings by Máire Nic an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Iarla.]   [View...]
295 Caitheamh Aimsire [Hobbies by Máire Ní Dhonnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
296 Caitheamh Aimsire [Hobbies by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Chúláin.]   [View...]
297 Caitheamh Aimsire [Hobbies by Máire B. Níc An Ríogh, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Cúláin.]   [View...]
298 Caitheamh Aimsire [Hobbies by Máire Níc an Íarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Marcus Ó Iarla.]   [View...]
299 Caitheamh Aimsire [Hobbies by Maitias Mac Donnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seósamh Mac Donnchadha.]   [View...]
300 Sean-Amhráin [Song by Máire Ní Dhonnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Bríghid Ní Dhonnchadha.]   [View...]
301 Amhrán an Tae [Song by Stiophán Mac Gloinn, Mághrus, Carna, Co. Galway, collected from Beartla Guairim.]   [View...]
302 [Song by Máire Ní Dhonnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Domhnall.]   [View...]
303 Mná Bána Seáin Uí Bhriain [Song by Micheál Mac an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Iarla.]   [View...]
304 Seán Breathnach An Ruis Ruadh [Song by Micheál Mac an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Peadar Ó Iarla.]   [View...]
305 Sean-Raidhte [Old Sayings from Maighros School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
306 Sgéalta faoí Oisín & Naomh Pádraig [Story by Máire Ní Dhonncadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Maitias Ó Conghaile.]   [View...]
307 Sgéalta faoí Oisín & Naomh Pádraig [Story by Micheál Mac an Iarla, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Colm Ó Gaora.]   [View...]
308 Sgéalta faoí Oisín & Naomh Pádraig [Story by Stiophán Mac Gloinn, Mághrus, Carna, Co. Galway, collected from Beartla Guairim.]   [View...]
309 Laetheannta Áirithe [Special Days by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Chúláin.]   [View...]
310 Laetheannta Áirithe [Special Days by Máire Ní Dhonncadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seósamh Mac Donnchadha.]   [View...]
311 Laetheannta Áirithe [Special Days by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Cúláin.]   [View...]
312 Sgéal [Story by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Cúláin.]   [View...]
313 Sgéal [Story by Maitias Mac Donnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Seósamh Mac Donnchadha.]   [View...]
314 Sgéal [Story by Máire Brighid Níc an Ríogh, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Cóilín Ó Cúláin.]   [View...]
315 Na h-ainmhidhthe [Animals by Maiteas Mac Donnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Brighid Ní Donnchadha.]   [View...]
316 Sgéal béal-oideas [Folk tale by Maiteas Mac Donnchadha, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Máire Ní Donnchadha.]   [View...]
317 Sgéal béal-oideas [Folk tale by Maighréad Ní Chúláin, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Cúláin.]   [View...]
318 Sgéal béal-oideas [Folk tale by Máire B. Níc an Ríogh, Maighros School, Carna, Co. Galway, collected from Cóilín Ó Cúláin.]   [View...]

SMS 10b.   Collection from Cashel School, Carna, Co. Galway.

319 [Title page for the second notebook of volume 10. Collection from Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
320 An Seanbhean lighe [Song collected from Pádraig Mac Donnchadha, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
321 Mollie Ban and Abhrán na Crionach [Songs collected from Pádraig Mac Donnchadha, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
322 Amhrán and Ros a Mhíl [Songs collected from Sorcha Seoighe, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
323 Amhrán [Song collected from Seósamh Ó Chatháin, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
324 Sliocht d'Amhrán [Song extract collected from Seósamh Ó Catháin, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
325 [Translations of astronomical terms and prayers collected from Seán Ó Chúláin, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
326 Toibreacha beannuighthe sa bParráiste Seo [Holy wells in this parish collected from Sorcha Seoige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
327 Ainmidhe Sidhe [Fairy Animals collected from Sorcha, Máire and Caitlín Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
328 Sean-Tomhaiseanna [Old riddles by Máire Seóige, collected from Sorcha Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
329 Sean-Tomhaiseanna [Old riddles by Máire Nic Dhonnchada, collected from Cáit Nic Dhonnchada, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
330 Seanchus i dtaobh na h-Aimsire [Weather Lore by Máire Seóige and Máire Nic Donnchadha, collected from Seósamh Seóige and Miceál Mac Donncada respectively, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
331 Daoine Cáileamhla [Famous People by Máire Seóige, collected from Sorcha Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
332 Ainmhidhthe Sidhe [Fairy Animals by Máire Nic Donnchadha, collected from Miceál Mac Donnchada, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
333 Cistí Óir i bhFolach [Hidden Treasures by Máire Seóige, collected from Shorcha Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
334 Sgéalta Grinn [Funny Stories by Máire Seóige and Máire Nic Dhonnchada, collected from Sorcha Seóige and Miceál Mac Donnchada respectively, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
335 Áit Ainmneacha [Place-names by Máire Seóige, collected from Seósamh Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
336 Ainmidhte Fiadhána na h-Áite Seo [Local Wild Animals by Máire Seóige, collected from Seósamh Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
337 Sean-Leigheasanna [Old Cures by Máire Seóige and Cáitlín Seóige, collected from Sorcha Seóige and Máire Seóige respectively, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
338 Bréagáin agus Caitheamh Aimsire [Toys and Pastimes by Máire Seóige, collected from Sorcha Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
339 Laetheannta Áirithe [Special Days by Máire Seóige, collected from Sorcha Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
340 Filí an Bhaile Seo and Píopa Aindí Mhóir [Local Poets and a song by Cáitlín Seóige, collected from Pádhraic and Máire Seóige respectively, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
341 Napoleon Bonaparte [Song by Cáitlín Seóige, collected from John Joyce, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
342 An Droch-Shaoghal [Hard Life by Máire Nic Donnchada, collected from Cáit Nic Donncadha, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
343 Bóithre An Cheanntáir Seo [Local Roads by Máire Nic Dhonnchadha, collected from Micheál Mac Dhonnchadha, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
344 Liosanna [Forts by Máire Seóige, collected from Seósamh Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
345 Lucht Siubhail [Travellers by Máire Nic Donnchada, collected from Micheál Mac Donncada, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
346 Sean-Íarsmaí [Old Relics by Cáitlín Seóige, collected from Padhraig Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
347 Cruadhtan [Hardship by Máire Seóige, collected from Pádraig Mac Donnchadha, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
348 Mo Cheanntair Féin [My Area by Nóra Ní Cathain, collected from Pádhraig Ó Catháin, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
349 Ráidhte [Sayings collected from Seósamh Ó Catháin, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
350 Fataí [Potatoes by Cáitlín Seóige, collected from Pádhraig Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
351 Sgéalta Crabhaidh [Religious Stories by Máire Seóige, collected from Sorcha Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
352 [Prayers by Frances O'Loughlin, collected from Sorcha Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
353 Ainmhidhthe An Fheilm [Farm Animals by Máire Ní Dhonnchadha, collected from Micheál Mac Dhonnchadha, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
354 Sgéal faoí bhuin [Story by Máire Ní Dhonnchadha, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
355 Ag Déanamh Máistre [Making ... by Máire Ní Dhonnchadha, collected from Cáit Ní Dhonnchadha, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
356 Doineann [Bad Weather by Máire Ní Dhonnchadha, collected from Micheál Mac Donnchadha, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
357 Fathaigh Agus Cailleacha [Ogres and Hags by Caitlín Seóige, collected from Máire Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
358 Sean-Ceárdanna [Old Crafts by Caitlín Seóige, collected from Máire Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
359 Sean-Fhocla [Proverbs by Caitlín Ní Lochlainn, collected from Máire Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
360 Sean-Amhrán [Old Song by Maighréad Seóige, collected from Sorcha Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
361 An t-Aonach [The Fair by Cáitlín Seóige, collected from Máire Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
362 Sean-Amhrán [Old Song by Cáitlín Seóige, collected from Padhraig Seóige, Cashel School, Carna, Co. Galway.]   [View...]

SMS 10c.   Collection from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.

363 [Title page for the third notebook of volume 10. Collection from Ballinafad School, Carna, Co. Galway; and an essay titled Na Comhartha Aimsire/Weather Signs.]   [View...]
364 Na Leigheasanna [Cures from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
365 Cistí Óir i bhfolach [Hidden Treasures from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
366 Fir Láidhre [Strong Men from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
367 Cruadhtán [Hardship from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
368 Ainmneacha na h-áite athá sa bhféirimh [Local place-names from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
369 Pisreógaí [Superstitions from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
370 Sean Scoileanna [Old Schools from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
371 Na Pósanna Fadó [Old Weddings from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
372 Aimsir na Géarleanamhna [Penal Times from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
373 Rathanna agus Liosanna [Forts and Enclosures from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
374 Laetheannta Áirithe [Special Days from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
375 Cleasanna [Tricks from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
376 Mo Cheannthar Féin [My Own Area from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
377 Toibreacha Beannuighthe [Holy Wells from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
378 Na Dathanna [Dyes from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
379 Sgéal faoi Fathach [Story from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
380 [Title page for the forth notebook of volume 10. Collection from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
381 Cistí óir i bhfolach [Hidden treasures from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
382 Sgéaltaí grinn [Funny stories from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
383 Seanchas i dtaobh na haimsire [Weather Lore from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
384 Na léighiseanna [Cures from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
385 Daoine cáileamhla [Famous People from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
386 An droch shaoghal [The Bad Life from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
387 Na pisrógaí [Superstitions from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
388 Áit aimneacha [Place-names from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
389 Crúadhtan [Hardship from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
390 Na sean-sgoileanna [The Old Schools from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
391 Pósaidhthe [Weddings from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
392 Aimsir géirleanamha [Penal Times from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
393 Rathanna agus Liosanna [Forts and Enclosures from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
394 Laetheannta Áirithe [Special Days from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
395 Mo cheanntar féin [My Own Area from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
396 Dathanna [Dyes from Ballinafad School, Carna, Co. Galway.]   [View...]

SMS 11a.   Collection from Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.

397 [Title page for the second notebook of volume 11. Collection from Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
398 Sgéalta faoi Cistí Óir i bhfolach [Story by Pádhraig Ó Fhlaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Bairbre Ní Chualáin.]   [View...]
399 Sgéalta faoi Cistí Óir i bhfolach [Story by Antoine Ó Fhlaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Ceannabháin.]   [View...]
400 Sgéalta faoi Cistí Óir i bhfolach [Stories by Peigí Ní Cúaláin and Feichín Ó Flaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Máirthin Ó Cúaláin and Bairbre Ní Cualáin respectively.]   [View...]
401 Sgéalta faoi Cistí Óir i bhfolach [Story by Cáit Breathnach, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Bheartlaigh Ó Domhnaill.]   [View...]
402 Sgéalta faoi Cistí Óir i bhfolach [Story by Brighid Ní Mhaoilchiaráin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Fheichín Ó Chualáin.]   [View...]
403 Sgéalta faoi Cistí Óir i bhfolach [Story by Sorcha Ní Cheannabháin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Tómas Ó Cheannabháin.]   [View...]
404 Sgéalta faoi Cistí Óir i bhfolach [Stories by Bríghid Ní Cheannabháin and Bairbre Breathnach, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Cheanndhubháin and Máire Brathnach respectively.]   [View...]
405 Sgéalta faoi Cistí Óir i bhfolach [Story by Sighle Ní Maoláin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Seósamh Ó Maoláin.]   [View...]
406 Sgéalta faoi Cistí Óir i bhfolach [Story by Brigidh Ní Flaithbhearthaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Máirtín Ó Mogáin.]   [View...]
407 Sgéalta faoi Cistí Óir i bhfolach [Stories by Bairbre Ní Donnchadha and Nóra Ní Flaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Donnchadha and Mac Dara Ó Flaithbheartaigh respectively.]   [View...]
408 Cainteanna ag baint leis an Aimsiar [Sayings about the weather from Árd Mhór School School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
409 Tomhaiseanna [Riddles from Árd Mhór School School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
410 Sgéal Greannmhar, Tom Tum [Story by Feichín Ó Flaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Micheal Ó Donnchad.]   [View...]
411 Sgéalta Greannmhara [Story by Antoine Ó Flaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Pádraic Ó Ceannubháin.]   [View...]
412 Sgéalta Greannmhara [Story by Feichín Ó Flaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Bairbre Ní Cualáin.]   [View...]
413 Sgéalta Greannmhara [Story by Sorcha Ní Cheannabháin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Tomhás Ó Cheannabháin.]   [View...]
414 Sgéalta Greannmhara [Story by Bríghid Ní Ceanndhubháin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Cheanndhubháin.]   [View...]
415 Sgéalta Greannmhara [Story by Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Fheichín Ó Chualáin.]   [View...]
416 Sgéalta Greannmhara [Stories by Peigí Ní Chúaláin and Tomás Breathnach, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Bairbre Ní Chúaláin and Stiopán Ó Nígh respectively.]   [View...]
417 Sgéalta Greannmhara [Stories by Nóra Ní Flaithbheartaigh and Máire Ní Maoláin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Mac Dara Ó Fhlaithbheartaigh and Seósam Ó Maoláin respectively.]   [View...]
418 Sgéalta Greannmhara [Stories by Nóra Ní Chúaláin and Máire Ní Chlochartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Peigí Ní Chúaláin and Beartlí Ó Chlochartaigh respectively.]   [View...]
419 Sgéalta Greannmhara [Story by Beartlí Ó Chlochartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Sean Ó Chlochartaigh.]   [View...]
420 Sgéal faoi na Dlíghthe Píanamhla [Stories by Sorcha Ní Cheannabáin, Bairbre Ní Donnchadha and Bríghid Ní Cheanndhubháin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Tomas Ó Cheannabáin, Seán Ó Donnchadha and Pádhraig Ó Cheanndhubháin respectively.]   [View...]
421 Seana-Chéardanna - Ag déanamh ciseán [Old Crafts by Bríghid Ní Cheanndhubháin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Cheanndhubháin.]   [View...]
422 Seana-Chéardanna - Ag déanamh coinnle [Old Crafts by Antoine Ó Flaithbearthaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Pádhraic Ó Ceanndhubháin.]   [View...]
423 Seana-Chéardanna - Ag doghadh aoil [Old Crafts by Tomás Breathnac, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Stiophán Ó Nígh.]   [View...]
424 Seana-Chéardanna - Ag doghadh aoil [Old Crafts by Brighidh Ní Flaithbhearthaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Tomas Ó Cheannabáin.]   [View...]
425 Seana-Chéardanna - Ag doghadh cardáil and Seana-Chéardanna - Ag doghadh bréidín [Old Crafts by Peigí Ní Chúaláin and Bairbre Breathnach, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Máire Ní Flaithbhearthaigh and Máire Breathnach respectively.]   [View...]
426 Seana-Chéardanna - Ag déanamh coinnle [Old Crafts by Bríghid Ní Maoilchiaráin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Phádraic Ó Mhaoilchiaráin.]   [View...]
427 Seana-Chéardanna - Ag deasughadh tíghe [Old Crafts by Seóirse Ó Seochnasaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
428 Seana-Chéardanna - Ag deasughadh Cáisain [Old Crafts by Cáit Breathnach, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Thomás Breathnach.]   [View...]
429 Seana-Chéardanna - Ag dtóghadh aoil [Old Crafts by Nóra Ní Fhlaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Dharac Ó Fhlaithbheartaigh.]   [View...]
430 Áit-Ainmneacha [Placenames by Bairbre Breathnac, Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, Tomás Breathnac, Bríghid Ní Cheanndhubháin, Feichín Ó Flaithbheartaith, Seóirse Ó Seachnasaigh, Sorcha Ní Cheannabháin, Bairbre Ní Donnchadha, Ní Chlochartaigh, Máire and Nóra Ní Chúaláin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
431 Toibreacha Beannuithe [Holy Wells by Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
432 Toibreacha Beannuithe [Holy Wells by Bríghid Ní Cheanndhubháin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
433 Toibreacha Beannuithe [Holy Wells by Antoine Ó Flaithbheartaigh and Tomás Breathnac, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
434 Toibreacha Beannuithe [Holy Wells by Bairbre Breathnach and Pádhraigh Ó Flaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
435 Toibreacha Beannuithe [Holy Wells by Nóra Ní Flaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
436 Toibreacha Beannuithe [Holy Wells by Nóra Ní Chúaláin, Beartlaí Ó Clochartaigh, Máire Ní Clochartaigh, Máire Ní Maoláin and Sorcha Ní Cheannabháin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
437 Toibreacha Beannuithe [Holy Wells by Cáit Breathnach, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
438 Sean-fhocail [Proverbs by Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, Antoine Ó Flaithbheartaigh, Pádraig Ó Flaithbheartaigh, Seoirse Ó Seacnasaigh, Sighle Ní Mhaoláin, Feichín O Flaithbheartaigh, Bríghid Ní Fhlaithbheartaigh, Peigí Ní Cúaláin, Bríghid Ní Ceannabháin, Tomás Breathnach, Sorcha Ní Ceannabháin, Bairbre Ní Donnchadha, Máire Ní Chúaláin, Áine Ní Cúaláin, Nóra Ní Chúaláin, Nóra Ní Flaithbheartaigh, Máire Ní Clocartaigh and Líam Ó Maoláin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
439 Amhráin - Amhrán an Dole [Song by Antoine Ó Flaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
440 Amhrán Máirtín Mór, Tháinig luch isteach cugamh and Cuaicín Ghleann Éifinn [Songs by Brighidh Ní Flaithbhearthaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
441 [Title page for the second notebook of volume 11. Collection from School at Árd Mhór, Carna, Co. Galway.]   [View...]
442 Bríghidh Ní Ghadra, Amhrán Tom Bhairbre, Cailín fearmhail fionn and Cuaicín Ghleann Éifinn [Songs by Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, Bríghid Ní Cheanndhubháin, Feichín Ó Flaithbheartaigh and Tomás Breathnac, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Bairbre Ní Cualáin and Éamon Ó Conghaile.]   [View...]
443 Amhrán an Dole [Song by Antoine Ó Flaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
444 Amhrán Máirtín Mór, An Cailín Deas, Píopa Anda Móir, Muirnín na Gruaige baine, Long na mBúrchach and Amhrán an Láighe [Songs by Bríghid Ní Fhlaithbheartaigh, Máire Ní Maoláin, Nóra Ní Cúaláin, Eibhlín Ní Fhlaithbheartaigh, Sorcha Ní Cheannabháin and Bairbre Ní Donnchadha, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Seosam Ó Maoláin, Padhraic Ó Chúaláin, Dara Ó Fhlaithbheartaigh, Pádhraic Ó Cheannabháin and Seán Ó Donnchadha.]   [View...]
445 Amhrán an puitín, Máire Ní Mongáin, Amhrán an phoitín and Cruadh na gCaorach [Songs by Máire Ní Chúaláin, Áine Ní Chúaláin, Bairbre Ní Donnchadha and Máire Ní Clocartaig, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Seán Ó Chúaláin, Fheichin Ó Chúaláin, Seán Ó Donnchadha, Seán Ó Clocartaigh.]   [View...]
446 Paidreacha [Prayers by Nóra Ní Fhlaitbheartaigh, Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, Antoine Ó Flaithbheartaigh, Sorcha Ní Cheannabháin, Bríghid Ní Cheanndhubháin, Peigí Ní Chúaláin and Máire Ní Clocharthaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Mac Dara Ó Flaithbhearthaigh, Bairbre Ní Cheannabháin, Tomas Ó Cheannabháin, Pádhraig Breathnach, Pádhraig Ó Cheanndhubháin, Pádhraig Ó Flaithbheartaigh, Pádhraig Ó Cheannabháin, Seán Ó Chlochartaig.]   [View...]
447 Posaidhthe [Weddings by Bairbre Breathnach, Bríghid Ní Cheanndhubháin, Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, and Antoine Ó Flaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
448 Sgéal faoi Aimsear na nDlighthe Pianamhla [Story by Máire Ní Clochartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Bheartlí Ó Chlochartaigh.]   [View...]
449 Long báthadh [Story by Máire Ní Mhaoilchiaráin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
450 Long briseadh [Story by Feichín Ó Flaithbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
451 Long briseadh, Long-báthadh and Long a báthadh [Stories by Tomás Breathnac, Bríghid Ní Cheanndhubháin and Cáit Breathnach, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Éamon Ó Congaile, Pádhraic Ó Ceanndhubháin and Thomás Breathnach respectively.]   [View...]
452 Long a briseadh and Long briseadh [Stories by Bairbre Breathnach, Nóra Ní Fhlaithbheartaigh and Beartlaí Ó Clochartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Mac Dara Ó Fhlaithbheartaig.]   [View...]
453 Longaibh [Story by Máire Ní Chlochartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
454 Longbriseadh [Story by Bairbre Ní Donncada, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
455 Longbriseadh and Teach a doghadh [Stories by Nóra Ní Cúaláin and Nóra Ní Fhlaitbheartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
456 An Droch-Shaoghal. An Ghorta [Stories by Tomás Breathnac, Bairbre Breathnach, Antoine Ó Flaithbheartaigh and Bríghid Ní Cheanndhubháin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Tomás Ó Congaile, Máire Breathnach, Bairbre Ní Cúaláin and Pádhraic Ó Cheanndhubháin.]   [View...]
457 Sgéalta Crábhaidh [Story by Tomás Breathnac, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
458 Sgéalta Crábhaidh [Story by Baibre Breathnach, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
459 Sgéalta Crábhaidh [Story by Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
460 Sgéalta Crábhaidh [Stories by Sorcha Ní Cheanndhubháin, Sighle Ní Maoláin, Sorcha Ní Cheannabháin and Nóra Ní Cúaláin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
461 Sgéal faoi Maighdean Muire [Stories by Máire Ní Clochartaigh, Máire Ní Maoláin and Máire Ní Cúaláin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
462 [Special Days by Antoine Ó Flaithbheartaigh, Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, Feichín Ó Flaithbheartaigh, Tomás Breathnac, Bairbre Breathnach, Sorcha Ní Cheannabháin, Máire Ní Clochartaigh, Nóra Ní Chúaláin, Bartlaí Ó Clochartaigh and Bríghid Ní Cheanndhubháin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
463 Daoine Cáileamhla [Famous People by Feichín Ó Flaithbheartaigh, Beartlaí Ó Clochartaigh, Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, Antoine Ó Flaithbheartaigh, Bairbre Breathnach, Sorcha Ní Cheannabháin, Bríghid Ní Cheanndhubháin, Tomás Breathnach and Máire Ní Chlochartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
464 Caitheamh Aimsire [Hobbies by Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, Antoine Ó Flaithbheartaigh, Sorcha Ní Ceannabáin, Bairbre Breathnach, Máire Ní Chlochartaigh and Bartlaí Ó Clochartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
465 Roiligí na h-Áite [Local Graveyards by Antoine Ó Flaithbhearthaigh, Bríghid Ní Mhaoilchiaráin, Bríghid Ní Cheanndhubháin, Tomás Breathnac, Nóra Ní Chúaláin and Máire Ní Chlocartaigh, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
466 Sgéalta faoi Fathachaigh [Stories by Bríghid Ní Maoilciaráin, Bríghid Ní Cheanndhubháin, Tomás Breathnac, Antoine Ó Flaitbhearthaigh, Bairbre Ní Donnchadha, Feichín Ó Flaithbheartaigh, Bairbre Breathnach, Sorcha Ní Cheannabháin, Máire Ní Maoláin, Máire Ní Clochartaigh and Nóra Ní Chúaláin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
467 Filí na n-Áite [Local Poets by Feichín Ó Flaithbheartaigh, Antoine Ó Flaithbheartaigh, Bríghid Ní Cheanndhubháin, Beartlái Ó Clochartaigh, Máire Ní Clochartaigh, Sorcha Ní Cheannabháin, Nóra Ní Fhlaitbheartaigh, Bairbre Ní Donnchadha, Máire Ní Maoláin, Nóra Ní Chualáin, Árd Mhór School, Carna, Co. Galway, collected from Bairbre Ní Cualáin, Pádhraic Ó Cheanndhubháin, Martáin Ó Cualain, Seán Ó Clocartaigh, Mac Dara Ó Fhlaitbheartaigh, Seán Ó Donnchadha, Seosam Ó Maoláin, Peigí Ní Chualáin, Pádhraic Ó Cheannabháin.]   [View...]

SMS 11b.   Collection from An Clochar School, Carna, Co. Galway.

468 [Title page for the third notebook of volume 11. Collection from An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
469 Sgéal Cúchulainn [Story and proverbs collected from Tomás Mac An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
470 Ainmidhthe na Feirme [Farm Animals by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
471 Éadaighe [Clothes by Bairbre Ní Donnchadha, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
472 Sean-Phaidreacha [Old prayers by Máire Breathnach, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
473 Naomh Colm Chille [Saint Colmcille from An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
474 Sean Sgéal and Tobar Beannuighthe [Stories by Áine Ní Maoilchiaráin and Máire Ní Bhrian, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
475 An Gobán Saor [Story by Máire Ní Maoilchiaráin, An Clochar School, Carna, Co. Galway, collected from Brighid Ní Liodáin.]   [View...]
476 Naomh Mac Dara [Saint Macdara from An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
477 Sgéal: An fáth go bhfuil an fhairrge guirt [Story by Áine Ní Cartaigh, An Clochar School, Carna, Co. Galway, collected from her grandfather Séamus Caulfield.]   [View...]
478 Sean-Sgéal and Sean-Ráidhte [Story and Old Sayings by Eibhlín Ní Mhaoilchiaráin, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
479 An Roilig [The Graveyard from An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
480 Luibheanna [Herbs by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
481 Tadhg na mbuille [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
482 Tomhaiseanna [Riddles, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
483 Sean Amhrán [Song and riddles by Áine Ní Maoilchiaráin, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
484 Naomh Pádraig [Saint Patrick by Cáit Ní Fhualáin, An Clochar School, Carna, Co. Galway, collected from her grandfather Miceál Ó Niaidh.]   [View...]
485 Cúram na gcos [Care of the Feet by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
486 An Chuinneóg [The Butter-Churn by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
487 Na Fataí [Potatoes by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
488 Liam na Giúise [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
489 Sgéal Grinn [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
490 Sean-Sgéalta - Cat na mbróg and Jack an Gadaidhe Dhubh [Stories by Bairbre Breathnach, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
491 An fear a chuaidh go Sasana [Story by Áine Ní Cártaigh, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
492 Ainmneacha Áit [Placenames by Bairbre Ní Donnchadha, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
493 Amhrán [Song by Bairbre Ní Donnchadha, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
494 An Pota Óir [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
495 Grabaire beag Fhinn Mhic Chumhaill [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway, collected from her father Tomás Mac An Iomaire.]   [View...]
496 Mac na Baintrighe [Story by Bairbre Ní Donnchadha, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
497 Sean-Sgéal - Murchadha agus Meannachair [Story by Bairbre Ní Liodáin, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
498 Bóithre an Cheanntair [Local Roads by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
499 Sean-Amhrán [Song by Bairbre Ní Donnchadha, An Clochar School, Carna, Co. Galway, collected from her father Micheál Mac Donncadha.]   [View...]
500 Sean-Scéal [Story by Áine Ní Cartaigh, An Clochar School, Carna, Co. Galway, collected from her grandfather Séamus Caulfield.]   [View...]
501 Am na Géarlanamhna [Penal Times by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
502 Conán Maol [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
503 An Tarbh Breac [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway, collected from her uncle Pádraig Mac An Iomaire.]   [View...]
504 Sgéal, Goll Mac Mórna, Jack, An Gaduidhe Dubh, Bréagáin agus Caitheamh Aimsire and Laetheannta Áirithe [Stories, Toys and Hobbies and Special Days by Eibhlín Ní Ghaora, Colm Ó Ghaora and Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
505 An Droch-Shaoghal [The Hard Life by Bairbre Ní Liodáin, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
506 Áit-ainmneacha [Place-names by Bairbre Ní Liodáin, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
507 Oidhche na Stoirme Moire and An Pota Óir [Stories by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
508 An Gabha agus an Ceardhca [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
509 Cistí óir i bhfolach [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
510 Sgéal [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway, collected from her father.]   [View...]
511 Tomhaiseanna [Riddles by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
512 Áit-ainmneacha [Place-names by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
513 Seán an tSléibhe [Story by Bairbre Ní Liodáin, An Clochar School, Carna, Co. Galway, collected from her grandmother.]   [View...]
514 Leipreacháin & Murdhuacha and Cluichí [Story and Games by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
515 Arán [Bread by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
516 Seana-Scoileanna [Old Schools by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
517 Biadh na sean-Aimsire [Old-Time Food by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
518 Diarmuid agus Gráinne [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway, collected from her father.]   [View...]
519 Díol agus Ceannach [Selling and Buying by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
520 Peil agus Iomáin [Football and Hurling by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
521 Sean-Sgéal [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
522 Sgéal [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
523 Sgéal - An fiadh óir [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
524 Sgéal - Dochtúr Ó Laoidhe [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
525 Sean-Sgéal [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
526 Rudaí go mbíonn meas ortha [Story by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
527 Tighthe na Sean-aimsire [Old-time Houses by Nóra Nic An Iomaire, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
528 Sean-Ráidhte [Old Sayings by Máire Ní Bhrian, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
529 Sean Sgéal [Story by Máire Ní Mhaoilchiaráin, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
530 Mac an Ríogh [Story by Máire Ní Mhaoilchiaráin, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
531 [Local Wells, An Clochar School, Carna, Co. Galway.]   [View...]

SMS 12a.   Collection from Leitre School, Ballinasloe, Co. Galway.

532 [Title page for the first notebook of volume 12. Collection from Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
533 [Holy Wells by Michael Hussey, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from James Hussey.]   [View...]
534 A Story [Stories by Rita O'Brien, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Daniel O'Brien.]   [View...]
535 A Story [Story by Mary Theresa Collins, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Augustine Collins.]   [View...]
536 A Story [Stories by James Mac Dermott and Patrick Raftery, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from John Mac Dermott and Brian Raftery respectively.]   [View...]
537 A Story [Stories by Mary Mc Dermott and Una Conneely, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Martin Mc Dermott, John Mc Dermott, Micheal Conneely and Maria Conneely.]   [View...]
538 A Story [Stories by Thomas O'Brien, Mary Hussey, Mary Theresa Collins, Bina Whyte and Michael Hussey, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Daniel O'Brien, James Hussey, Patrick Kearney, Augustine Collins, James Whyte.]   [View...]
539 A Story [Stories by Bridget Treacy, Willie Keaveny and Thérèse Glynn, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Michael Treacy, Pat Keaveny, James Glynn.]   [View...]
540 A Story [Stories by Sara Raftery, Nellie Glynn and Mary Connelly, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Matt Raftery, James Glynn, John Connelly, Brigid Connelly.]   [View...]
541 A Story [Stories by Bridie Mc Dermott and Nellie Connelly, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from John Mc Dermott and John Connelly.]   [View...]
542 Sgéal [Stories from Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
543 Béaloideas, Scéalta Crábhaidh and A Story [Stories by Nellie Glynn and Thomas O'Brien, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from James Glynn and Daniel O'Brien.]   [View...]
544 Filí an Bhaile [Local Poets by Rita O'Brien, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Daniel O'Brien.]   [View...]
545 Gnása-crábhaidh, A Story and Sgéal [Stories by Michael Hussey and Pádraich Ó Reachtaire, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from James Hussey and Brian Ó Reachtaire.]   [View...]
546 Sgéalta crábhaidh, Gnása crábhaidh, Filí an bhaile, An droch-shaoghal, Biadh na sean-aimsire, Story and Cures [Stories by Pádraich Ó Reachtaire, Mary Connelly and Patrick Raftery, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Brian Ó Reachtaire, John Connelly and Brian Raftery.]   [View...]
547 Ráthanna agus Liosanna, Filí an bhaile, An gabha agus a chéardán, and A Story [Stories by Patrick Raftery, Bridget Treacy and Thomas O'Brien, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Brian Raftery, Michael Treacy.]   [View...]
548 Paidreacha, Trades, May-day customs, Cures, Lucht siubhal, Luibheanna agus craobhanna and Tighthe na sean-aimsire [Accounts by Bridget Treacy, Bina Whyte and Nora Feeney, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Michael Treacy, James Whyte,.]   [View...]
549 Sean foirgnide and Cistí óir i bhfolach [Old Buildings and story by Mary Mc Dermott, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from her mother.]   [View...]
550 Paidreacha, Tighthe na sean-aimsire and An chuinneog [Prayers and stories by Bridie Mc Dermott and Mary Therése Collins, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Mary Murphy and Augustine Collins.]   [View...]
551 Díol agus ceannacht [Selling and buying by Nora Feeney, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from John Gilmore.]   [View...]
552 Tighthe na sean-aimsire [Old-time houses by Willie Keaveny, Leitre (Lettera) School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Patrick Keaveny.]   [View...]

SMS 12b.   Collection from Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway.

553 [Title page for the second notebook of volume 12. Collection from Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
554 Pota Óir i bhfolach [Story by Mairéad Ní Mhainnín, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Bean Uí Gothraidhe.]   [View...]
555 An Cat Dubh [Story by Eibhlín Ní Cearnaigh, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Lúcás Ó Mainnín.]   [View...]
556 Pota Óir [Story by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
557 The Parson and the Boy [Story by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
558 The Old Witch in Galway [Story by Caitlín Ní Mhulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
559 Éad [Story by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Mairéad bean Uí Mhulláin.]   [View...]
560 Puzzles [By Séamus Mágh Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Sean Mágh Fhloinn.]   [View...]
561 Puzzles [By Eibhlín Nic Diarmada, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Mairtín Mac Diarmada.]   [View...]
562 Puzzles [By Labhrás Ó Domhnalláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
563 Puzzles [From School at Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
564 Comarthaí nahAimsire [Weather Signs by Caitlín Ní Mhulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
565 A Smart Man [Story by Mícheál Ó Mulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
566 Comarthaí nahAimsire [Weather Signs by Éibhlín Ní Chearnaigh, Ioseph Ó Cearnaigh, Bríghid Ní Fhloinn and Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
567 A Good Mower [Story by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
568 An Gréasaidhe [Story by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
569 The Beggarman [Story by Caitlín Ní Mhulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
570 An Accident [Story by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
571 Oidhche na Gaoithe Móire [Story by Éibhlín Ní Chearnaigh, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
572 The Moving Bog at Mount Mary [Story by Labhrás Ó Domhnalláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Domhnalláin.]   [View...]
573 Sean Sgoil [Old School by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
574 Sean Sgoil [Old School by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
575 An old School [By Éibhlín Ní Chearnaigh, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Séamus Ó Cearnaigh.]   [View...]
576 Sean Sgoil [Old School by Caitlín Ní Mhulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
577 Coinnle [Candles by Labhrás Ó Domhnalláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Domhnalláin.]   [View...]
578 Coinnle [Candles by Ioseph Ó Cearnaigh, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Séamus Ó Cearnaigh.]   [View...]
579 Coinnle [Candles by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
580 Pósaidhthe [Weddings by Séamus Mágh Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
581 Pósaidhthe [Weddings by Seán Ó Conghalaigh, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from .]   [View...]
582 Pósaidhthe [Weddings by Caitlín Ní Mhulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
583 Pósaidhthe [Weddings by Eibhlín Nic Diarmada, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Mairtín Mac Diarmada.]   [View...]
584 Pósaidhthe [Weddings by Mícheál Ó Mulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
585 Áit-Ainmneacha [Place-Names by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
586 Áit-Ainmneacha [Place-Names by Mairéad Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
587 Áit-Ainmneacha [Place-Names by Mairéad Ní Mhainnín, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Lucás Ó Mainnín.]   [View...]
588 Áit-Ainmneacha [Place-Names by Eibhlín Nic Diarmada, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Mairtín Mac Diarmada.]   [View...]
589 Leighiseanna [Cures by Mairéad Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
590 Leighiseanna [Cures by Labhrás Ó Domhnalláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Domhnalláin.]   [View...]
591 Leighiseanna [Cures by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
592 Áit-Ainmneacha [Place-Names by Caitlín Ní Mhulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
593 Bréagáin agus caitheamh Aimsire [Toys and Hobbies by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
594 Laetheannta áirithe [Special days by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
595 Laetheannta áirithe [Special days by Mairéad Ní Mhainnín, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Lúcás Ó Mainnín.]   [View...]
596 Laetheannta áirithe [Special days by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
597 Lucht Siubhail [Travellers by Síghle Ní Pheatáin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Séamus Ó Peatáin.]   [View...]
598 Lucht Siubhail [Travellers by Ioseph Ó Cearnaigh, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Séamus Ó Cearnaigh.]   [View...]
599 Lucht Siubhail [Travellers by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
600 Lucht Siubhail [Travellers by Eibhlín Nic Diarmada, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Máirtín Mac Diarmada.]   [View...]
601 Ráthanna agus Liosanna [Forts and Enclosures by Eibhlín Nic Diarmada, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Máirtín Mac Diarmada.]   [View...]
602 Lucht Siubhail [Travellers by Mairéad Ní Mhainnín, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Lúcás Ó Mainnín.]   [View...]
603 Ráthanna agus Liosanna [Forts and Enclosures by Mairéad Ní Mhainnín, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Lúcás Ó Mainnín.]   [View...]
604 Ráthanna agus Liosanna [Forts and Enclosures by Caitlín Ní Mhulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
605 Ráthanna agus Liosanna [Forts and Enclosures by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
606 Ráthanna agus Liosanna [Forts and Enclosures by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
607 Ráthanna agus Liosanna [Forts and Enclosures by Mairéad Ní Mhainnín, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Lúcás Ó Mainnín.]   [View...]
608 Ráthanna agus Liosanna [Forts and Enclosures by Caitlín Ní Mhulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
609 An Droch-Saghal [The Bad Life by Eibhlín Nic Diarmada, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Máirtín Mac Diarmada.]   [View...]
610 An Droch-Saghal [The Bad Life by Mairéad Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
611 An Droch-Saghal [The Bad Life by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
612 An Droch-Saghal [The Bad Life by Mairéad Ní Mhainnín, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Lúcás Ó Mainnín.]   [View...]
613 An Droch-Saghal [The Bad Life by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
614 Mo cheanntar féin [My area by Mairéad Ní Mhainnín, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Lúcás Ó Mainnín.]   [View...]
615 Mo cheanntar féin [My area by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
616 [Title page for the third notebook of volume 12. Collection from Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
617 Na Fataí [The Potatoes by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
618 Na Fataí [The Potatoes by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird0]   [View...]
619 Na Fataí [The Potatoes by Caitlín Ní Mhulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
620 Na Fataí [The Potatoes by Mairéad Ní Mhainnín, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Lúcás Ó Mainnín.]   [View...]
621 Féilí na bliadhna [Yearly Festivals by Caitlín Ní Mhulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
622 Bóithre an ceanntair [Local roads by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
623 Bóithre an ceanntair [Local roads by Eibhlín Nic Diarmada, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Máirtín Mac Diarmada.]   [View...]
624 Mo cheanntar féin [My area by Eibhlín Nic Diarmada, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Máirtín Mac Diarmada.]   [View...]
625 Bóithre an Cheanntair [Local Roads by Caitlín Ní Mhulláin, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Ó Mulláin.]   [View...]
626 Mo cheanntar féin [My Area by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]
627 Féilí na bliadhna [Yearly festivals by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
628 Luibheanna [Herbs by Bríghid Ní Fhloinn, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Seán Mágh Fhloinn.]   [View...]
629 Luibheanna [Herbs by Eibhlín Nic Diarmada, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Máirtín Mac Diarmada.]   [View...]
630 Luibheanna [Herbs by Máire Nic An Bháird, Leithrinn School, Ballinasloe, Co. Galway, collected from Pádraig Mac An Bháird.]   [View...]

SMS 12c.   Collection from Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway.

631 [Title page for the forth notebook of volume 12. Collection from Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
632 Famine [By Peg Dowd, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Dowd.]   [View...]
633 Landlords, Holy well, Holy Wells, My Native Village and Bread [By John Dowd, Paddy Coleman and Peg Dowd, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Dowd.]   [View...]
634 Bread [By John Dowd, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Dowd.]   [View...]
635 Herbs, Blacksmiths, Songs and Storytellers [By Peg Dowd and Bertie Coleman, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Down and John Mc Loughlin respectively.]   [View...]
636 Landlords [By Paddy Coleman, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Jim Tierney.]   [View...]
637 Care of the feet, Pious stories and An old story [By Nuala Dowd and John Dowd, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Dowd and John Mc Loughlin respectively.]   [View...]
638 Shops, Food, Pious Stories, Goban Saor and Shops [By Peg Dowd and Bertie Coleman, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Dowd.]   [View...]
639 Folklore [By Paddy Coleman, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Jim Tierney.]   [View...]
640 Strong men [By Paddy Coleman, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Paddy Tierney.]   [View...]
641 Tinkers + Tramps and Forts [By Nuala Dowd, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Dowd.]   [View...]
642 Landlords [By Nuala Dowd, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Dowd.]   [View...]
643 The famine [By Paddy Coleman, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Peter Tierney.]   [View...]
644 Forts, Holy wells and Folklore [By Patrick Andrew Feerick, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from James Cooney, Mrs. Feerick and Tommy Donelan.]   [View...]
645 Boxty, Fairy Tale, Prayer, Fairy animals, Castles, Witches and Leipreacain [By Bertie Coleman, Bridie Power, Maeve Mooney, Mary Raftery, J. Dowd, Kevin Coleman and Paddy Coleman, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Tommy Donelan, Mrs. Power, Mrs. Down, Matthew Raftery, Patrick Coleman.]   [View...]
646 Landlords [Story from Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
647 Signs of Bad Weather [By Paddy Coleman, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Owen Caerney.]   [View...]
648 Witches and Marriages [By John Dowd, Mary Joe Mc Guire and Nora Shally, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Michael Mc Guire, John Mc Loughlin and Mrs. Shally.]   [View...]
649 Names of fields, Whips, Soap, Skibs and Baskets, Marriages, Folklore and Signs of the Weather [By Nora Shally, Bridie Power, Kitty Shally, Paddy Coleman and Kevin Coleman, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Michael Shally, Mrs. Shally.]   [View...]
650 Marriages and Folklore [By Kevin Coleman, Kathleen Kelly and Kate Kelly, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Patrick Coleman and Mary Kelly.]   [View...]
651 The names of Fields, Cures, Folklore, Old Cures, Wild Animals and Names of Fields [By Josephine Mannion, Thomas Reddington, J. Dowd and Bertie Coleman, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mary Mannion, Mrs. Reddington, Mrs. Dowd.]   [View...]
652 Wild Animals [By Mary Raftery, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
653 Old Cures [By Bridie Power, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway.]   [View...]
654 Marriages [By Nuala Dowd, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. E. Dowd]   [View...]
655 Cures [By Nuala Dowd, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. E. Dowd.]   [View...]
656 Forts [By Nora Shally, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. N. Shally.]   [View...]
657 Forths and Folklore [By Bridie Power, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Patrick Power.]   [View...]
658 Signs of the weather [By John Kissane, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Fahy.]   [View...]
659 Cures [By Nora Shally, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. N. Shally.]   [View...]
660 Folklore and Poets [By Kate Kelly and Nuala Dowd, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Kelly and Mrs. Dowd.]   [View...]
661 Old Roads, Cures, Games and My Native Village [By Kate Kelly, Kitty Shally, Nora Power and Bridie Power, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mary Kelly, Nora Shally, Michael Shally, Maggie Power and Patrick Power.]   [View...]
662 My Native Village [By Bridie Power, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Patrick Power.]   [View...]
663 Games, Roads, Holy Wells and My Native Village [By Nuala Dowd, Peg Dowd, Nora Power and Kate Kelly, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Dowd, Patrick Power and Mrs. Kelly.]   [View...]
664 Holy Wells, Names of Roads and My Native Village [By Kate Kelly and Mary Joe Mc Guire, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Kelly and Michael Mc Guire.]   [View...]
665 Holy Wells and Famine [By Kitty Shally and Josephine Mannion, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Shally and Mary Mannion.]   [View...]
666 Roads, Holy Wells, Potatoes, Herbs, Famine, Games and Herbs [By Josephine Mannion, Bridie Power, Nora Power and Nora Kissane, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mary Mannion, Mrs. Power, Nora Power, Nelly Griffin, Mrs. Fahy.]   [View...]
667 Potatoes [By Nora Kissane, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Fahy.]   [View...]
668 Potatoes [By Katie Kelly, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from John Kelly.]   [View...]
669 Potatoes [By Tom Reddington, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Tom Reddington.]   [View...]
670 Potatoes, Old Trades and November's Night [By Mary Joe Mc Guire, P.J. Costello and William Kelly, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, Mrs. Mc Guire, P.J. Costello and Mrs. Kelly.]   [View...]
671 Holy Wells, Herbs, Famine, Potatoes, Boxty Bread and Folklore [By Tom Reddington, Nora Kissane, Nora Shally, Nuala Dowd and John Dowd, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Tom Reddington, Mrs. Fahy, Michael Shally, Mrs. Dowd, John Mc Loughlin.]   [View...]
672 Customs [By Bridie Power, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Mrs. Power.]   [View...]
673 Fox Rids Himself of the Fleas, Animal Tales, Folklore and Puzzles [By William Kelly, John Dowd, James Egan and Mary Raftery, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from John Grogan, William Dowd, Mrs. Egan, and Matthew Raftery.]   [View...]
674 Famine [By Mary Raftery, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Matthew Raftery.]   [View...]
675 Folklore and Meals [By Mary Raftery, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from Matthew Raftery.]   [View...]
676 Folklore, An Old Story, Cows, Horses, Shoes, The Forge and Gabhan Saor [By John Dowd, Katie Kelly, Nuala Dowd and P.A. Feerick, Fleasgach (Flaskagh) School, Carna, Co. Galway, collected from William Dowd, Maggie Kelly, William Shally, Marget Fallon, Mrs Dowd, James Cooney.]   [View...]

Conditions Governing Access to Original Materials The National Folklore Collection UCD welcomes visitors to the archives during public opening hours and will offer any assistance, subject to time and space considerations. Visitors are asked to complete an application form before using the archives. Access to certain materials may from time to time be affected by conservation, processing of documents or other archival requirements.

For further information on accessing original items in this collection, please contact the National Folklore Collection directly.

Conditions Governing Access to Digitised Materials Digital surrogates are made available by the Irish Virtual Research Library and Archive (IVRLA), subject to the terms and conditions outlined on this website.

Conditions Governing Use of Original Materials Restrictions may vary depending upon the particular item. Please contact the National Folklore Collection UCD for further information.

Conditions Governing Use of Digitised Materials Digital surrogates may only be used in accordance with the terms and conditions of the Irish Virtual Research Library and Archive (IVRLA).