Schools’ Manuscript Collection - My Home District / Bailiúchán na Scol - Mo Cheantar Féin - UCD Digital Library
Previous | Item 47 of 251478 |
thumbnail

Schools’ Manuscript Collection - My Home District / Bailiúchán na Scol - Mo Cheantar Féin

Abstract This sub-collection consists of a series of selected essays by schoolchildren from participating counties in Munster and Connacht entitled "My Home District", a topographical description of their own locality which they were encouraged to write.

Achomaireacht Sraith aistí dar teideal “Mo Cheantar Féin” (gearrchuntas ar a gcomharsanacht féin a hiarradh ar na daltaí a scríobh) atá sa bhfo-chnuasach seo.

In collection

Date
1900/1950
Extent
2386 items / mír
Location of original
Original items located in the National Folklore Collection.
Repository
National Folklore Collection
Irish Virtual Research Library and Archive
Repository reference
SMS1/656
Language
English / Béarla ; Irish / Gaeilge
Custodial History
The Irish Folklore Commission was the body responsible for the collection until 1971 when it was replaced by the Department of Irish Folklore and incorporated into University College Dublin.
Scope and Content
The Irish Folklore Commission, under the direction of Séamus Ó Duilearga (Honorary Director) and Seán Ó Súilleabháin (Archivist), was the driving force behind what is possibly the largest single folklore collecting scheme ever undertaken. Termed the Schools’ Folklore Scheme, it was conducted in 1937-38 in collaboration with the Department of Education and the Irish National Teachers' Organisation. Over a period of eighteen months some 100,000 children in 5,000 primary schools in the twenty-six counties of the Irish Free State were encouraged to collect material in their home districts on a wide range of subjects dealing with local tradition and history. The topics about which the children were instructed to research and write included local history and monuments, folktales and legends, riddles and proverbs, songs, customs and beliefs, games and pastimes, traditional work practices and crafts, etc. The children collected this material mainly from their parents and grandparents and other older members of the local community or school district. Now known as the Schools' Manuscript Collection, the scheme resulted in more than half a million manuscript pages of valuable material.
Schoolchildren from participating schools in Munster and Connacht were encouraged to write topographical descriptions of their own locality. This sub-collection consists of some 2,700 essays, selected by archive staff of the National Folklore Collection, on the subject “My Home District”. Five entire volumes from the Carna and Ballinasloe districts in County Galway, consisting of approximately 700 essays dealing with a variety of topics, are presented in a different sub-collection entitled
Ábhar agus Acmhainn
Ba é Coimisiún Béaloideasa Éireann, faoi stiúir Shéamuis Uí Dhuilearga (Stiúrthóir Oinigh) agus Sheáin Uí Shúilleabháin (Cláraitheoir), a chuir an scéim seo – a bhí ar cheann de na scéimeanna bailithe béaloidis ba mhó ar domhan ag an am, ná ó shin – sa tsiúl. Bhí an togra seo, ar baisteadh Scéim na Scol air, ag brath go mór ar chomhoibriú na Roinne Oideachais agus Chumann Múinteoirí Éireann. Thar thréimhse ocht mhí dhéag iarradh ar bheagnach 10,000 páiste scoile agus 5,000 scoil i ngach ceann de na 26 contae sa Stáit (Saorstát Éireann) ábhar a bhain le béaloideas agus stair áitiúil a bhailiú ina gceantair féin. I measc an ábhair a bhailíodar tá stairsheanchas, eolas ar sheaniarsmaí, seanscéalta agus finscéalta, tomhaiseanna agus seanfhocail, cluichí agus caithimh aimsire, modhanna oibre agus ceirdeanna. Óna dtuismitheoirí, a dtuismitheoirí siúd, agus óna gcomharsana a bhailigh na páistí an t-ábhar. Os cionn leath mhilliún leathanach lámhscríbhinne a bhí mar thoradh ar an scéim, a bhfuil Bailiúchán na Scol mar theideal ar anois.
Iarradh ar dhaltaí scoile sna scoileanna sin i gcúige Mumhan agus Connachta a ghlac páirt sa Scéim aistí a scríobh ar a dtimpeallacht féin. Sa bhfo-chnuasach seo tá tuairim is 2,700 aiste, atá roghnaithe ag foireann Chnuasach Bhéaloideas Éireann, dar teideal “Mo Cheantar Féin”. I dtaca leis seo tá cúig imleabhar ina n-iomláine ar fáil ó cheantair Charna agus Bhéal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe, ina bhfuil thart ar 700 aiste ag plé le hábhair éagsúla. Tá an fo-chnuasach áirithe seo le fáil sa rannóg
Arrangement
The Schools’ Manuscript Collection consists of 1,128 bound and paginated volumes, in addition to an estimated 40,000 unbound original notebooks.
Three or four individual notebooks are bound in each volume. Each of these has a title page bearing the name of the school, the parish, barony, county, and the name and address of the teacher.
IVRLA provided links at the end of each of these title information pages to their correspondent essays and vice versa.
Users can do a search for a particular name by going to the Detailed Search page and selecting either “Collector” or “Informant” in the “Limit by Role” drop-down menu.
Leagan amach an Chnuasaigh
Tá 1,128 imleabhar, iad uimhrithe agus ceangailte, i gCnuasach Lámhscríbhinne na Scol, chomh maith le tuairim is 40,000 cóipleabhar scaoilte atá i dtaisce i mboscaí.
Idir trí agus cheithre leabhar nótaí atá ceangailte i ngach imleabhar. Tá leathanach teidil ag gabháil le gach ceann díobh seo ar a bhfuil ainm na scoile, an pharóiste, na barúnachta, an chontae agus an mhúinteora tugtha.
Tá nasc go dtí na haistí éagsúla ag deireadh gach leathanach teidil agus a mhalairt.
Le hainm ar leith a chuardach, téir go dtí an leathanach "Detailed Search" agus roghnaigh "Collector" nó "Informant" ón roghchlár.
Subjects
Ireland--Town and city histories
Ireland--Social life and customs
Ireland--Folklore
Ireland--School children

Record source
EAD by the Irish Virtual Research Library and Archive (IVRLA) - D.M., 11 March 2009.

Finding aid author
Irish Virtual Research Library and Archive (IVRLA)

SMS 1/1229. Schools from the province of Connacht / Connachta

SMS 1/83. Schools from Co. Galway / Co. na Gaillimhe

SMS 86/154. Schools from Co. Mayo / Co. Mhaigh Eo

SMS 155/188. Schools from Co. Sligo / Co. Shligigh

SMS 189/228. Schools from Co. Leitrim / Co. Liatroma

SMS 230/273. Schools from Co. Roscommon / Co. Ros Comáin

SMS 1229/2373. Schools from the province of Munster / An Mhumhain

SMS 274/398. Schools from Co. Cork / Co. Chorcaí

SMS 399/480. Schools from Co. Kerry / Co. Chiarraí

SMS 481/528. Schools from Co. Limerick / Co. Luimnigh

SMS 530/582. Schools from Co. Tipperary / Co. Thiobraid Árann

SMS 585/630. Schools from Co. Clare / Co. an Chláir

SMS 634/656. Schools from Co. Waterford / Co. Phort Láirge


SMS 1/1229.   Schools from the province of Connacht / Connachta

SMS 1/83.   Schools from Co. Galway / Co. na Gaillimhe

1 [Information page for Farrnacurka School, Inishmore, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Fearann an Choirce, Árainn, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
2 Mo Cheanntair Féin [My Home District by Mícheál Ó hIarnáin, collected from Tomás Ó Conghaile, Cillmhuirbhigh, Cillrónáin, i.n. Árainn, Co. Galway.]   [View...]
3 Mo Cheanntair Féin [My Home District by Cáit Ní Bhriain, collected from Bean Shéamais Uí Fhatharta,, Gort na gCapall, Cillrónáin, i.n. Árainn, Co. Galway.]   [View...]
4 Mo Cheanntair Féin [My Home District essays by Máire Ní Fhlaitheartaigh, collected from Pádraig Ó Flatharta, Fearann an Choirce, Cillrónáin, i.n. Árainn, Co. Galway; and by Caitilín Ní Chonghaile, collected from Seán Ó Conghaile, Mainistir, Cillrónáin, i.n. Árainn, Co. Galway.]   [View...]
5 [Information page for Inisheer School, Inishmore, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Inis Oírr, Árainn, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
6 My Home District [Brackloon, Killimor-Daly, Co. Galway.]   [View...]
7 [Information page for Eiscear School, Kiltullagh, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Eiscear, Cill Tullach, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
8 My Home District [By Eileen Whelan, Esker, Athenry, Co. Galway.]   [View...]
9 [Information page for Caladh School, Ballindoon, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Caladh, Baile an Dúin, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
10 Mo Cheanntair Féin [My Home District by Seosamh Mac an Ríogh, collected from Cáit Nic an Ríogh, Dúnlochán, Co. Galway.]   [View...]
11 Mo Cheanntar Fhéin [My Home District, Co. Galway.]   [View...]
12 Mo Cheanntar Fhéin [My Home District essays by Máire Ní Mhadáin, collected from Tomás Ó Madáin, Béal an Átha Buidhe, An Clochán; and by Áine Ní Mhaoilchiaráin, Doire-Gimlach, An Clochán, Co. Galway.]   [View...]
13 [Information page for Ballynakill School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile na Cille, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
14 My own District [From Currywongane, Ballinakill, Co. Galway.]   [View...]
15 [Information page for Doire Mór Iata School, Roundstone, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Doire Mór Iata, Cloch na Rón, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
16 Mo Cheanntar Féin [My Home District by Máirtín Seoige Seáin, Doire Bhéil and Mháma, Sraith Salach, Co. Galway.]   [View...]
17 [Information page for Liatra School, Ballywilliam, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Liatra, Baile Liaim, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
18 Home Districts [From Islands, Templetogher, Co. Galway.]   [View...]
19 Home Districts [By Annie Morgan, collected from Maurice Mitchell, Croaghill, Williamstown, Co. Galway.]   [View...]
20 Home Districts [By Delia Moylan, collected from Mary Reynolds, Meelick, Ballinlough, Co. Roscommon.]   [View...]
21 Home Districts [By Sadie McDermott, collected from Thomas Kearns, Leatra, Williamstown, Co. Galway.]   [View...]
22 Home Districts [By Willie Higgins, collected from Martin Higgins, Pollynoon, Williamstown, Co. Galway.]   [View...]
23 Home Districts [From Brierfort, Williamstown, Co. Galway.]   [View...]
24 Home Districts [By John Farmey, Kilnalag, Williamstown, Co. Galway.]   [View...]
25 [Information page for Baile Ruadh (Cailíní) School, Ballywilliam, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Ruadh (Cailíní), Teampull Tóchair (Baile Liam), Co. na Gaillimhe.]   [View...]
26 My Home District [Essays by Annie Mitchell; Máire Ní Mhaoláin; Bridie Geraghty; Mary Edwards; Brigid Collins; and Margaret Gannon, Williamstown, Co. Galway.]   [View...]
27 [Information page for Na Creaga School, Kilbeacanty, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Na Creaga, Cill Beagnata, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
28 Creggs [By William Keaveney, collected from Peggy Geraghty, Creggs, Co. Galway.]   [View...]
29 [Information page for Na Creaga School, Kilbeacanty, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Na Creaga, Cill Beagnata, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
30 My Home District [By Thomas Lohan, collected from Mary Mee, Ballincurry, Co. Galway.]   [View...]
31 [Information page for Baile an Churraigh School, Kilbeacanty, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Churraigh, Cill Beagnata, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
32 My Home District [By Mary K. Tighe, collected from William Hynes, Derreen, Glinsk, Ballymoe, Co. Galway.]   [View...]
33 My Home District [Ballincurry, Co. Galway.]   [View...]
34 My Home District [By Marion Dowd, collected from Padhraig Dhubhdha, Ballincurry, Co. Galway.]   [View...]
35 [Information page for Tobar Ruadh School, Ballynakill, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Tobar Ruadh, Baile Na Cille, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
36 My Native Village [By Kathleen Kelly, collected from Michael Kelly, Toberroe, Ballinakill, Co. Galway.]   [View...]
37 [Information page for Cill Cruain (Cailiní) School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Cruain (Cailiní), Béal Átha Mógha, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
38 My Home District [By Kitty Griffin, collected from Mrs. Griffin, Bracklagh, Ballymoe, Co. Galway.]   [View...]
39 [Information page for Lisheennaheltia School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Lisín na hEilte (Buachaillí), Buidhe Abhnach, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
40 My Townland [By Francie Corley, collected from Thomas Hussey, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
41 My Townland [By Mona Geraghty, collected from Mrs. Geraghty, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
42 My Townland [By Margaret Glynn, collected from James Glynn, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
43 My Townland [By Una Glynn, collected from Mrs. Glynn, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
44 My Townland [By Pauline O'Dea, collected from Delia Raftery, Mountkelly, Co. Galway.]   [View...]
45 My Townland [By Freda Warde, collected from Patrick McDermott, Shanaugh, Co. Galway.]   [View...]
46 [Information page for Naomh Seosamh School, Boyounagh, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Naomh Seosamh (Buachaillí), Buíbheanach, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
47 Answers [By Shawn Treacy, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
48 Answers [By Tommy Garvey, Clooncun, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
49 Answers [By P. Gannon, Scotland, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
50 Answers [By James Giblin, Esker, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
51 Answers [By Josie Reilly, Gortnageer, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
52 Answers [By Paddy Quinn, Englishtown, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
53 Answers [By Martin Kelly, Shannaghmore, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
54 Answers [By Oliver Bruen, Glenamaddy, Co. Galway.]   [View...]
55 [Information page for Leathbhaile School, Tuam, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Leathbhaile, Tuaim, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
56 My Village [By Máire Cáit Ní Raifeartaigh, collected from Padhraic Ó Reachtaire, Bermingham, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
57 [Information page for An Bán Mór School, Lackagh, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil An Bán Mór, Leacach, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
58 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Mícheál de Faoite, collected from Tomás Ó Coileáin, Eóchoill, Baile Cláir na Gaillimhe, Co. Galway.]   [View...]
59 [Information page for Cúl Árann School, Lackagh, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cúl Árann (Clochar), Leacagh, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
60 Mo Cheanntar Féin [My Home District essays by Bríd Seoighe, collected from Tomás Seoighe, Caithrín Liath; by Séan Ó Briain, collected from Bean Shéamuis Uí Mhuiris, Móin Ard; by Sorcha Ní Mhuirís, collected from Séamus Ó Muirís, Móin Árd; by Crís Ní Choncarra, collected from Pádraig Ó hUiginn, Turloch Mhór; and by Filomena Ní Chátháin, collected from Máirtín Ó Catháin, Cill-Sgheach, Baile Atha an Ríogh, Co. Galway.]   [View...]
61 Cill Sgeach [By Caitlín Ní Bhuacháin, Cill Sgeach, Turloch Mhór, Baile Átha an Ríogh, Co. Galway.]   [View...]
62 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Nóra Seoighe, collected from Tomás Seoighe, Caithrín Liath, Co. Galway.]   [View...]
63 [Information page for Cathair Loisgreáin School, Donaghpatrick, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cathair Loisgreáin (Buachaillí), Domhnach Pádraig, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
64 My District [By Michael Curry, collected from Pat Curry, Ballinapark, Co. Galway.]   [View...]
65 [Information page for Corrandrum School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Corr an Droma, Anach Cuain, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
66 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Áine Ní Fhathaigh, collected from Máire Ní Fhathaigh, Corr Tamhna, Baile Cláir na Gaillimhe, Co. Galway.]   [View...]
67 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Sorcha Ní Chuain, collected from Máirtín Ó Cuain, Cill Gill, Baile Cláir na Gaillimhe, Co. Galway.]   [View...]
68 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Bríd Ní Trúthail, collected from Pól Ní Trúthail, Corr-Bhaile, Cumar, Co. Galway.]   [View...]
69 [Information page for An Mhainistir School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil An Mhainistir, Carrabeg, Anach Cuain, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
70 Mo Cheanntair Féin [My Home District essay by Máirtín Ó Scolaí, collected from Séamus Ó Scolaí Coichtíannta, Corrandulla, Co. Galway.]   [View...]
71 [Information page for Bearna Dhearg School, Killererin, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Bearna Dhearg (Buachaillí), Cill Friarainn (Cill Fhir Iarainn), Co. na Gaillimhe.]   [View...]
72 Bearnadhearg, Paroiste Cilliaraorthan, Co. na Gaillimhe [My Home District essay from Bearna Dhearg, Béal Átha Gluinín, Co. Galway.]   [View...]
73 [Information page for Clochar na Trócaire School, Tuam, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, Tuaim, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
74 My Native District [By Imelda Hogan, Station House, Ballyglunin, Co. Galway.]   [View...]
75 [Information page for Cill Iubhair School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Iubhair, Cill Chairill, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
76 My Home District [Killure, Kilgerrill, Co. Galway.]   [View...]
77 [Information page for Killallaghtan School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill a Lachtáin, Ceapach an tSeagail, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
78 My Home District [Essays by Teresa Kearns (Lurgan);Kitty Kilgannon (Cartron); and Annie Fahey (Lurgan), Cappatagle, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
79 My Home District [Essays by Dermot Minton, Garrynamishaun, Aughrim; and John Hanrahan, Aughrim, Co. Galway.]   [View...]
80 My Home District [By Betty Carty, Northbrook, Co. Galway.]   [View...]
81 My Home District [Essays by Mary Larkin, Meelehan, Aughrim; and Caroline Larkin, Craugh, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
82 My Home District [By Maureen Mullen, Newcastle, Aughrim, Co. Galway.]   [View...]
83 My Home District [By Madge Jones, Kilconnell, Aughrim, Co. Galway.]   [View...]
84 [Information page for Caitrin Naomhtha School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Caitrin Naomhtha, Eachdhruim Ní Cheallaigh, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
85 My Home District [By Bertie Mannion, Fairfield, Aughrim, Co. Galway.]   [View...]
86 [Information page for Ceathramha n Bhrúnaigh School, Castlegar, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceathramha n Bhrúnaigh, Caisleán Gearr, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
87 Mo Cheanntar Féin [My Home District by Stiofán Ó Briain, Ceathramha an Bhrúnaigh, Co. Galway.]   [View...]
88 [Information page for Claregalway School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Chláir na Gaillimhe (Buachaillí), Co. na Gaillimhe.]   [View...]
89 Mo Cheanntar Féin [My Home District essays by Annraoi and Liam Ó Duagáin, Móinteach, Co. Galway.]   [View...]
90 Mo Cheanntar Féin [My Home District essays by Maoilsheachlann Ó Nuadhain, Turloch Bréige; and Mícheál Mac an Ghoill, Creig Bhuidhe, Co. Galway.]   [View...]
91 [Information page for Garán School, Ballynacourty, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Garán, Baile na Cúirte, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
92 My own district [From Gurrane, Co. Galway.]   [View...]
93 My Village [By Seán Mac Domhnaill, collected from James Mac Domhnaill, Kilcolgan, Co. Galway.]   [View...]
94 My Village [By Tomás Ó Ceallaigh, collected from John Mahon, Clarenbridge, Co. Galway.]   [View...]
95 My Village [Collected from Bridget Kennedy, Kilcolgan, Co. Galway.]   [View...]
96 [Information page for Ganntaigh School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Ganntaigh (Ganty), Carrowbane, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
97 My Home District [By James Raftery, Garracloone, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
98 My Home District [By Maura Mac Namara, Ganty, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
99 My Home District [By Michael Dempsey, Lissalondoon, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
100 [Information page for Baile Meadhonach School, Craughwell, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Meadhonach, Creachmhaoil, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
101 My Home District [By Eileen Dolan, collected from Pat Dolan, Carranthomas, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
102 My Home District [By Brigid Hynes, collected from Pat Connolly, Colesgrove, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
103 My Home District [By Kitty Fallon, collected from Peter Fallon, Emlough, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
104 My Home District [By Seán Menihan, collected from Redmond Menihan, Carheen, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
105 My Home District [By Annie Herse, collected from Thomas Herse, Monksfield, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
106 My Home District [By Margaret Raftery, collected from Michael Murphy, Ballyshea, Kilchreest, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
107 My Home District [By Mary Furey, collected from Stephen Furey, Lis na Naonac, Kilchreest, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
108 My Home District [By Bernie Ruane, collected from Thomas Ruane, Ballymana, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
109 My Home District [By Eileen Dolan, collected from Thomas Finnegan, Kilquaine, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
110 My Home District [By Brigid Hynes, collected from Stephen Donohoe, Ballylinn, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
111 My Home District [By Josie Furey, Manninard, Craughwell, Co. Galway.]   [View...]
112 [Information page for Crois Bhóthar School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Crois Bhóthar, Cill Bheinín, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
113 Mo Cheanntair Féin [My Home District by N. Ní Núthail, Cluain Caoilbhigh, Tuaim, Co. Galway.]   [View...]
114 Mo Cheanntair Féin [My Home District by Michael Shaughnessy, Kilbannon, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
115 Mo Cheanntair Féin [My Home District essays by Áine Ní Bhriain; and Nóra Ní Laighin, Cluain Caoilbhigh, Tuaim, Co. Galway.]   [View...]
116 Mo Cheanntair Féin [My Home District by Bridie Flaherty, Kilcreevanty, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
117 Mo Cheanntair Féin [My Home District by Séamus Phléamonn, Caisleán na Coille, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
118 Mo Cheanntair Féin [My Home District by Seósaimhin Ní Chiaragáin, Cill Craobhántaigh, Tuaim, Co. Galway.]   [View...]
119 [Information page for Castlegrove School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Castlegrove, Cill Chonnla, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
120 Mo Cheanntar Féin [My Home District from Kilconly, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
121 Mo Cheanntar Féin [My Home District from Blindwell, Cloghan's Hill, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
122 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from Ballyroe, Kilconly, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
123 My Native Village [By David Devaney, Lissananny, Kilconly, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
124 [Information page for Tobar Ruadh School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Tobar Ruadh, Cill Chonnla, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
125 My Native District [By Mary Comber, collected from John Walshe, Cloonbar, Kilconly, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
126 My Native Village [By Tommy Concannon, collected from Martin Burke, Deerpark, Cloghan's Hill, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
127 [Information page for Brooklawn School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Fearta Mór, Cill Chonnla, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
128 My own village [By Bríd Ní Mhongáin, collected from James Mangan, Liskeavy, Co. Galway.]   [View...]
129 My own village [By Máire C. Ní Mhaoláin, collected from Tom Mullin, Knockagur, Co. Galway.]   [View...]
130 My own district [By Margaret Dunne, Brooklawn, Kilconly, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
131 My own district [By Donncha Ó hAnnáin, collected from Denis Hannon, Castlegrove, Kilconly, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
132 My own district [By Séamus Pádraig Mag Uidhir, Kilconly, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
133 My own district [By Antoine de Búrca, collected from Patrick Burke, Lehid, Kilconly, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
134 [Information page for Brownsgrove School, Tuam, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceathramha na Lathaighe, Tuaim, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
135 My own district [By Peggie Flaherty, Carrarea, Brownsgrove, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
136 My own district [By Martin Moloney, Carrantanlass, Brownsgrove, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
137 My own district [By Mary McGagh, Beaugh, Brownsgrove, Tuam, Co. Galway.]   [View...]
138 [Information page for Baile a Mhuilinn School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile a Mhuilinn (Cailíní), Baile a Mhuilinn, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
139 My Village [By Bina O'Neill, collected from John O'Neill, Milltown, Co. Galway.]   [View...]
140 [Information page for Baile An Muilinn School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile An Muilinn (Buachaillí), Eadargabhail, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
141 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Máire Ní Chraith, collected from Padraig Mac Craith Cillagaimhrín, Baile Muillin, Co. Galway.]   [View...]
142 My Village [By Kathleen Donelan, Kilgevrin, Milltown, Co. Galway.]   [View...]
143 My District [By Mary Mannion, collected from Patrick Mannion, Tonemoyle, Milltown, Co. Galway.]   [View...]
144 My Village [By Delia Kennedy, collected from Mrs Kennedy, Tonemoyle, Milltown, Co. Galway.]   [View...]
145 My Village [By Maureen McGrath, collected from Patrick McGrath, Kilgevrin, Milltown, Co. Galway.]   [View...]
146 [Information page for Tothanach School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Tothanach, Tothaine, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
147 My Home District [Essays by Seán Glynn, Carrarea, Kilconnell; Patrick Sweeney, Fohena; Stephen Cahill, Lisnascreena, Fohenagh; Jack McLaughlin, Ballinabanaba, Fohenagh; John Kenny, Lecarrowmactully, Kilconnell; Joseph Connolly, Barnaville, Kilconnell; Kathleen Naughten, Doon; and Thomas Clinten, Lenaloughrea, Co. Galway.]   [View...]
148 [Information page for Fairfield School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Fairfield, Eachdhruim, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
149 The Surrounding District [By Alison Hardy, Dartfield, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
150 My Home District [By Alfred Mitchell, Ballycooney, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
151 [Information page for Caisleán an Thrinnsigh School, Ahascragh, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Caisleán an Thrinnsigh, Ath Eascra (Áth Eascrach), Co. na Gaillimhe.]   [View...]
152 My Home District [By Bridie Heavey, Latoon, Caltra, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
153 [Information page for Ath Eascrach Cuain School, Ahascragh, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Ath Eascrach Cuain, Ath Eascrach, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
154 My Home District [By Mary Kennedy, Slieve, Ahascragh, Co. Galway.]   [View...]
155 [Information page for Ceapach an tSeagail School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceapach an tSeagail, Ceapach an tSeagail, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
156 My Home District [Essays by Ethel Mullarkey, collected from Mrs Mullarkey, Donaree; Bridie Jennings, collected from Mrs Egan, Cappatagle; Annie Kelly, collected from Michael Kelly, Ballimabilla; and Nora Lohan, collected from Mrs Lohan, Mail Road, Cappatagle, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
157 [Information page for Cill Átha School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Átha, Ceapach an tSeagail, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
158 My Home District [By Mary Burley, Ballynabilla, Cappatagle, Co. Galway.]   [View...]
159 My Home District [By Mary Clarke, collected from Mrs. Clarke, Killaghmore, Cappatagle, Co. Galway.]   [View...]
160 [Information page for Cnoc Breac School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc Breac, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
161 My Home District [By Kevin Higgins, collected from John Higgins, Dernamanagh, New Inn, Co. Galway.]   [View...]
162 [Information page for Gort na Gaoithe School, Killian, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Gort na Gaoithe, Cill Liatháin, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
163 My Home District [By Mary Breheny, collected from Martin Breheny, Rushestown; and Maudie Clarke, collected from Martin Clarke, New Village; Toomard, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
164 [Information page for An Bheapach School, Killian, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil An Bheapach, Cill Liatháin, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
165 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Úna Ní Fhinnthirín, Baile na mBugán, Toomard, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
166 [Information page for Hollygrove School, Athleague, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Párc an Chuilinn, Áth Liag, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
167 My Home District [By Paddy Joe Leahy, Hollygrove, Athleague, Co. Galway.]   [View...]
168 [Information page for Kiltartan School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Tártain, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
169 My Home District [Kiltartan, Co. Galway.]   [View...]
170 [Information page for Killomoran School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Killomoran, Cill Mhic Duagh, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
171 My Native Place [From Tarmon, Kilmacduagh, Co. Galway.]   [View...]
172 [Information page for Lurga School, Beagh, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Lurga, Beitheach (An Bheitheach), Co. na Gaillimhe.]   [View...]
173 My Home District [By Michael Shaughnessy, collected from Mrs. Leydon, Derra, Tubber, Co. Galway.]   [View...]
174 [Information page for Clochar na Trócaire School, Kinvarradoorus, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, Cinn Mhara, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
175 Mo Cheanntar Dhúthchas [My Home District essay by Pádraig Ó Laoghaire, collected from Máire Uí Laoghaire, Cinn Mhara, Co. Galway.]   [View...]
176 Mo Cheanntar Dhúthchas [My Home District essay by Áine Ní Mhóráin, Cinn Mhara, Co. Galway.]   [View...]
177 [Information page for Clochar na Trócaire School, Kinvarradoorus, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, Cinn Mhara, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
178 Mo Cheanntar Dhúthchas [My Home District essay by Cáitlín Ní Fhallúin, collected from Padraigh Ó Fhallamhain, Cinn Mhara, Co. Galway.]   [View...]
179 [Information page for Doire Tubhair School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Doire Tubhair, Gráigh na Miulte Tarainn, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
180 My Home District [By David Page, Ohilly, Woodford, Co. Galway.]   [View...]
181 My Home District [Collected by John Gorman, Derryoober, Woodford, Co. Galway.]   [View...]
182 [Information page for Ballynakill School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile na Cille, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
183 My Townland [By Eileen Dervan, collected from Martin Dervan, Brogue; and Bridie Cosgrave, collected from Thomas Cosgrave, Curra, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
184 My Townland [By Michael Larkin, collected from John Larkin, Lissiniska, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
185 My Townland [By Emily Murray, collected from Michael Murray, Culleen, Kylebrack, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
186 My Townland [By Rita Comar, collected from Mrs. Comar, Callatra; and Lucy Martin, collected from Martin Martin, Newtown; Kylebrack, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
187 [Information page for Talbhain (Irish Wastlands' Society) School, Ballynakill, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Talbhain (Irish Wastlands' Society), Baile na Cille, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
188 My Home District [By Maureen Gormley, Derrynamucka, Moyglass, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
189 My Home District [By Brigid Fallon, Wasteland, Moyglass, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
190 My Home District [By Julia Gormley, Loughatorick, Moyglass, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
191 [Information page for Druim School, Ballynakill, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Druim, Baile na Cille, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
192 The Townland I live in [By Delia Rafferty, collected from Catherine Rafferty, Larraga, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
193 Aughrim Village [By Jess Rafferty, Larraga, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
194 [Information page for Doire Gualann, School, Ballinakill, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Doire Gualann, Baile na Cille, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
195 My Home District [By Bridie Hayes, Derrygoolin, Ballinakil, Co. Galway.]   [View...]
196 [Information page for Mágh Glas School, Ballinakill, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Mágh Glas, Baile na Cille, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
197 My Home District [By Annie Joynt, collected from Michael Joynt, Conicare, Abbey, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
198 [Information page for Naomh Téichín School, Ballinakill, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Naomh Téichín, Mainistir, Baile na Cille, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
199 My Home District [By Thérese Holohan, collected from John Holohan, Abbey, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
200 My Home District [By Nancy Madden, collected from Bob Larkin, Barnaboy, Abbey, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
201 [Information page for Cillín School, Portumna, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cillín, Port Omna, Tigh Neatha, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
202 My Home District [By Mary Treacy, Bracara, Tynagh, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
203 [Information page for Duniry School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Dún Dhoighre (Breandán Naomhtha), Co. na Gaillimhe.]   [View...]
204 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from Breaclach Gráinnsighe, Co. Galway.]   [View...]
205 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from Baile an t-Srutháin and Sean-Gharrdha, Co. Galway.]   [View...]
206 Mo Cheanntar Féin [My Home District from Leaca Bán, Co. Galway.]   [View...]
207 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from Baile na Móna and Sgeach an Iolair, Co. Galway.]   [View...]
208 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from An Ghráinnseach Mhór, Co. Galway.]   [View...]
209 [Information page for Liathdruim School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Liathdruim, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
210 My Townland [By Nellie Coleman, Ballyargiduan, Co. Galway.]   [View...]
211 [Information page for Eiseir School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Eiseir, Cluain Tearta, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
212 My Home District [By James Burke, Kilaltenagh, Banagher, Co. Offaly.]   [View...]
213 [Information page for Dún an Ochta School, Eyrecourt, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Dún an Ochta, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
214 Eyrecourt [My Home District essay from Eyrecourt, Co. Galway.]   [View...]
215 [Information page for An Faithche School, Kiltormer, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil An Faithche, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
216 My Home District [By Josie Comber, collected from Thomas Comber, Fahy, Eyrecourt, Co. Galway.]   [View...]
217 [Information page for Kiltormer School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Tormóir, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
218 [My Home District essays from Lis-a-Bhothar, Adderagoole, Belview and Cartron, Co. Galway.]   [View...]
219 [Information page for Gort an Tomaire School, Lickmolassy, Portumna, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Gort an Tomaire, Lic Molaise, Port Omna, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
220 Coolnageeragh Village [By Patrick Darcy, Coolnageeragh, Portumna, Co. Galway.]   [View...]
221 Creggeen Village [By Beatrice Farrell, Creggeen, Portumna, Co. Galway.]   [View...]
222 Gragagown Village [By Maree Mohan, Gragagown, Portumna, Co. Galway.]   [View...]
223 Gortanumera Village [By Tom Heagney, Gortanumera, Portumna, Co. Galway.]   [View...]
224 Cloggernagh Village [By Anthony Power, Cloggernagh, Portumna, Co. Galway.]   [View...]
225 Coolpora Village [By Christina Mistéal, Coolpora, Portumna, Co. Galway.]   [View...]
226 My Home District [By Aulban V. Couser, collected from Mr. J. Cash, Portumna, Co. Galway.]   [View...]
227 [Information page for An Mullach School, Abbeygormacan, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil An Mullach, Mainistir Ó gCormacáin, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
228 [My Home District essays by Mary Mitchell, Cloncona; Alice Mitchell, Kylemore; Mary Malone, Derradda; Annie Haverty, Lisaniska; Josy Whyte, Lisdeligna; J. Fennessy, Hearnsbrooke; E. Quinn, Clonacusha; Anna May O'Hara, Nail; and E. O'Brien, Killimor, Co. Galway.]   [View...]
229 [Information page for Tír na nEascrach School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Tír na nEascrach, Cill Tomar, Tír na nEascrach, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
230 Tyrnascragh [My Home District essay from Tyrnascragh, Co. Galway.]   [View...]
231 [Information page for Caisléan Uí Dhálaigh School, Kilchreest, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Caisléan Uí Dhálaigh, Cill Chríost, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
232 Baile Íleartain [My Home District essay by Caitlín Ní Mhuirithe, Co. Galway.]   [View...]
233 Buaile aon Dhorais [My Home District essay by Eireamán Ó Croidheáin, Co. Galway.]   [View...]
234 Gránna [My Home District essay by Máire Ní Mhaoláin, Co. Galway.]   [View...]
235 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Caitlín Ní Mhuirithe, Clochán, Co. Galway.]   [View...]
236 [Information page for Killeenadeema School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cillíní Díoma, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
237 Na Cheanntar san áit [My Home District essay by Aignéis Ní Chuinneagáin, Gleannachlara, Co. Galway.]   [View...]
238 Na ceanntair san áit [My Home District essay by Proinnsias Ó Cuanáin, Cillíní Díoma; and Máire Ní Mhuirí, Cubharfhuar; Co. Galway.]   [View...]
239 [Information page for Donnagh School, Killeenadeema, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Donnagh, Cillíní Díoma, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
240 Sonnagh [By Delia Hynes, collected from Martin Connolly, Sonnagh, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
241 Loughrea [My Home District essay from Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
242 [Information page for Aille School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil An Aill, Cill Domhnait, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
243 My Townland [By Mary Madden, Kylegarriff, Co. Galway.]   [View...]
244 My Home District [By Tessie Blake, Curraghrue, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
245 [Information page for Baile Locha Riach School, Loughrea, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
246 My Home District [By Martin Kelly, Garrybreeda, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
247 My Native Town [By Rev. Father Francis, Loughrea, Co. Galway.]   [View...]
248 [Information page for Cartúr Caol School, Spiddle, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cartúr Caol, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
249 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Seán Ó Eoghain, Spiddle, Co. Galway.]   [View...]
250 [Information page for Tulach Cadhain School, Moycullen, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Tulach Cadhain, Magh Cuilinn, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
251 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Aodh Ó Madáin, Cill a' Clogáin, Co. Galway.]   [View...]
252 [Information page for Callownamuck School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Caladh Na Muc, Machtar Árd, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
253 Caladh na Much [My Home District essay from Caladh na Much, Uachtar Árd, Co. Galway.]   [View...]
254 Cluain Mór [By Máire Ní Fhíle, Cluain Mór, Ros Chathail, Co. Galway.]   [View...]
255 [Information page for An Gleann School, Kilcummin, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil An Gleann, Cill Chuimín, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
256 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Nóra Ní Dhonnchú, Gort a' Bhalla, Gleann, Uachtarárd, Co. Galway.]   [View...]
257 [Information page for Roscahill School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Ros Cathail, Cill Ainbhthín, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
258 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Séamus Baicstéar, Gort na gCruach, Ros Cathail, Co. Galway.]   [View...]
259 [Information page for Cill Ainbhthen School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Ainbhthen, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
260 Mo Cheanntar Féin [My Home District essays by Bríghid Breathnach, Gort na gCruach; and Máire Ní hUiginn, Dún; Ros Cathail, Co. Galway.]   [View...]
261 [Information page for An Tráigh Bhán School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil An Tráigh Bhán, An Cheathrú, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
262 Mo bhaile féin [My Home District essay from An Tráigh Bhán, Co. Galway.]   [View...]
263 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Mairéad Ní Mháille, Doirín Darach, Co. Galway.]   [View...]
264 [Information page for Lettermullan Island School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Leitirmealláin, Cillín (Beathramha Ruadh), Co. na Gaillimhe.]   [View...]
265 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Mairéad Ní Dhonnchú, Leitirmaoláin, Co. Galway.]   [View...]
266 [Information page for Tír an Fhiaidh School, Carrowroe, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Tír an Fhiaidh, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
267 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Brighid Ní Chonghaile, Tír an Fhiaidh, Co. Galway.]   [View...]
268 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Dara Mac Donncha, Maimín, Co. Galway.]   [View...]
269 [Information page for Líonán School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Líonán, Cill Bhríghde, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
270 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Peadar Ó Doirnín, Líonán, Co. Galway.]   [View...]
271 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Tómas Ó Fathartaigh, Gleann na Giomlach, Líonán, Co. Galway.]   [View...]
272 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Caitlín Ní Challannáin, Muintir Eóin, Máam, Co. Galway.]   [View...]
273 [Information page for Cluain An Bhrúnaigh School, Cahernaman, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain An Bhrúnaigh, Carr na Móna, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
274 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Sorcha Ní Shuilleabháin, Corr na Móna, Co. Galway.]   [View...]
275 [Information page for Clochar ar an bhFáirche School, Ross, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar ar an bhFáirche, An Ros, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
276 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Eibhlín Ní Philibín, Tum Naoidhneáin, Co. Galway.]   [View...]
277 [Information page for Menlough School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Mionloch (Cailíní), Mionloch (Mionlach), Co. na Gaillimhe.]   [View...]
278 My District [By Rita Scully, Menlough, Co. Galway.]   [View...]
279 My District [By Chrissy Owens, collected from Michael Owens, Menlough, Co. Galway.]   [View...]
280 [Information page for Naomh Seosamh, School, Menlough, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Naomh Seosamh, Baile an Ruadháin, Miónloch, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
281 Parish of Menlough [My Home District essay from Menlough, Co. Galway.]   [View...]
282 [Information page for Gallach School, Killosolan, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Gallach, Cill Ó Saighleann, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
283 My Home District [By J.J. O'Dowd, Castleblakeney, Co. Galway.]   [View...]
284 [Information page for Goirtín School, Ballymacward, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Goirtín, Baile Mhic an Bháird, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
285 My Village [Essays by Jim Cannon, Gortnalon, Gurteen; Brigid Carr, Shanballymore, Gurteen; Michael Carr, Gurteen; and John Grady, Ballyglass, Gurteen, Co. Galway.]   [View...]
286 [Information page for Cloonkeen Kerrill School, Ballymacward, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain Caoin Cairill , Baile Mhic an Bhaird, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
287 Home Districts [Essay from Cloonkeen Kerrill, Colemanstown, Ballygreaney, Gortbrack, Gurteen and Kinreask, Co. Galway.]   [View...]
288 [Information page for Curraghmore School, Kilkerrin, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil An Currach Mór, Cill Choirín, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
289 My own district [By Margaret Naughton, Milltown, Co. Galway.]   [View...]
290 My own district [By Mary Finnegan, Kilsallaugh, Toomard, Co. Galway.]   [View...]
291 My District [By Margaret Ryan, Curramaeigh, Kilkerrin, Co. Galway.]   [View...]
292 My own district [By Sara Stephens, Ballaughduff, Kilkerrin, Co. Galway.]   [View...]
293 [Information page for Moylough School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Mágh Locha, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
294 My Native Village [My Home District essay from Gurteen, Mount Bellew, Co. Galway.]   [View...]
295 [Information page for Moylough, School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Mágh Locha, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
296 My Home District [By Josephine Healy, Lake-View, Moylough, Ballinasloe, Co. Galway.]   [View...]
297 [Information page for Cúl Umha School, Moylough, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cúl Umha, Mágh Locha, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
298 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Bríd Nic Lochlainn, Mágh Locha, Co. Galway.]   [View...]
299 [Information page for Crumlin School, Abbey, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Cruimghlinn (Buachaillí), An Mhainistir, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
300 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Padhraic Ó Laimhthe, Cruim-ghlinn, Co. Galway.]   [View...]
301 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Pádraic Ó Mainnín, Cathramhadh Riabhach, Béal Átha Glúinín, Co. Galway.]   [View...]
302 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Éamonn Mac an Ríogh, Láthrach Mór, Béal Átha Glúinín, Co. Galway.]   [View...]
303 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Máirtín Ó Cuinn, Baile na Móna, Co. Galway.]   [View...]
304 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Seán de Faoite, Cill Sgeachach, Turloch Mór, Co. Galway.]   [View...]
305 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Séamus Ó Díomasaigh, Cluain na bhFeadóg, Co. Galway.]   [View...]
306 [Information page for Páirc na nDriscóg School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Páirc na nDriscóg, Mainistir Cinil Fheichín, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
307 My Village [By May Loughlin, Coolourty, Derveen, Ballygluinn, Co. Galway.]   [View...]
308 [Information page for Shanballard School, Co. Galway / Leathanach eolais maidir le Scoil Sean Bhaile Árd, Cluan Caoin Cheirbhill, Co. na Gaillimhe.]   [View...]
309 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from Cluan Catha, Cill Tullach, Co. Galway.]   [View...]

SMS 86/154.   Schools from Co. Mayo / Co. Mhaigh Eo

310 [Information page for Tóin an tSean-bhaile School, Achill, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Tóin an tSean-bhaile, Acail, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
311 My own Locality [Essays by Francis O'Malley, Dugort; James Forry, Dugort; and Nora Gallagher, Valley; Westport, Co. Mayo.]   [View...]
312 [Information page for Faithche School, Kilmaclasser, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Faithche, Cill Mhic Laisre, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
313 Ainmneacha Áiteamhla [My Home District essay by Pádhraic Ó Cinnéide, Pádhraic Ó Céilleachair, and Nuala Ní Chorcoráin, Westport, Co. Mayo.]   [View...]
314 My Home District [Brockagh, Killmaclasser, Co. Mayo.]   [View...]
315 Local Place-names [By Mary McDonnell, Slingan, Westport, Co. Mayo.]   [View...]
316 [Information page for N. Breandáin School, Westport, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil N. Breandáin, Cathair na Mart, Cill Mhíodhna, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
317 My Home District [Mayour, Kilmeena, Co. Mayo.]   [View...]
318 [Information page for School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
319 Carraholly [My Home District essay by Paddy O'Grady, Carraholly, Kilmeena, Co. Mayo.]   [View...]
320 The Townlands [By Treasa Ingham for the districts of Carraholly, Rosmindle, Rosehill, Cloonkeen, Barley Hill, Knock-on-Uisge, Rosmine, Drumgarive, Mayour, Oldwalls, The Windmills, Bally-Knock, Roy, Knockavanlaman, Mucklagh, Cross, Rusheen, Sgardan, Ballybrock, Rosslea, Pigeon Point, Innisgowla, Kilmeena, Co. Mayo.]   [View...]
321 [Information page for Errew School, Ballyhean, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Errew (Mainistir), Béal Átha hÉin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
322 My Home District [Errew, Castlebar and Clooney, Balla, Co. Mayo.]   [View...]
323 [Information page for Coill a Bhaile, School, Ballintober, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Coill a Bhaile, Baile an Tobair, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
324 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Naincí Breathnach, Coillabhulláin, Béal Átha h-Éan, Caisleán a Barraigh, Co. Mayo.]   [View...]
325 [Information page for Doire School, Ballinchalla, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Doire, Baile an Chalaidh, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
326 Doire, Doire Cathasaigh, Doire Conaire, Páirc a' Doire, An Cnóchan Bán, Lagh an Fhéir, Cnochán Ruadh, Tulla na Brón, Cnóchan Pheadair, Logh an Fhiaidh and Bun a' Chnuich [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from from Pádhraic Ó Búrca, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
327 Cappa na Cretha, Na Déiréiní, Deirch Bheag, Beann Bhuidhe, Mámtrasna and Beinn Chorcaigh [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Pádraic Ua Burca, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
328 Lochán a' Mhaoilinn [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Pádraic O Loideáin, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
329 Béalóg na Croise [My Home District essay by Mártan Ua Búrca, collected from Máirtín Seoighe, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
330 Aill na bPriach, An Teach Aille and An Tullachán Mór [My Home District essay by Mártan Ua Búrca, collected from Padraic Ó Loideáin, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
331 Leach Mharcais Uí Chadhain [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Pádhraic Ó Búrca, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
332 Leach Thiobóid [My Home District essay by Mártan Ua Búrca, collected from Pádhraic Ó Búrca, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
333 Baile an Chala, An Lochán Sídhe, Luaseú Talmhan, An t-ór a tóigiú i gConamhara, Log Af, Oileán Bán, Iomaire Gainimhe, Na Luiscíní, An t-oileán soilleach, Loth na Sean Mairtíní and Caorthann an Iolair [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Pádhraic Ó Búrca, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
334 An Meall Garbh, Log an Bhetha and Páirch a' t-Srutháin [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Pádhraic Ó Búrca, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
335 An Carraigín and Talam Laffa [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Pádhraic Ó Loideáin, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
336 [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Pádhraic Ó Búrca, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
337 Bocán, An Splincín, Sgailp na nGabhar and Cnocán an Capaill [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Pádhraic Ó Búrca, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
338 Na Shimhileir [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Mícheál Seoighe, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
339 An t-Sron Dhubh and Loch na gCaorach [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Michael Seoige, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
340 An Meall Dóighthe and Meall an Chrann Chaorthainn [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Michael Seoige, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
341 An Sruthan Anachair and An Aill Glas [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Michael Seoige, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
342 Srutháin [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Michael Seoige, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
343 Balla Padraic [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Michael Seoige, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
344 An ceann garbh, Barr an dá stoirichin, An Sruthan Mór and Bárr na Rinne [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Michael Seoige, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
345 Sgéal faoi Abhainn Bhruinn, Tornóg Micil, An Ceaptach, Meall an t-srúthain gairbh, Sruthán na sídeog, Tobar Chille Bhrighde and Naomh Pádraich [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Michael Seoige, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
346 An t-aifreann a leigheadh ar bárr na Cruaice [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Séamus Ó Loideáin, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
347 An fhíor créidheamh [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Séan Ó Loideáin, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
348 Log Johnny [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Michael Seoige, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
349 Aill Tommy Aindrú [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Michael Seoige, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
350 Crógh na Ghé [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Seán Ó Loideáin, , Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
351 An Muirinn, Cnuichín an Chumair, Cnócán na báistí, Meall na geáth, Oileán Aerthinn, Meall na geasgar, Teach Johnny Neddy Mhóir, Log a' turtha, Bárr na bhfiodhán, Gabhlán Liath and Aill na mbó [My Home District essay by Mártan Ó Búrca, collected from Pádhraic Ó Búrca, Páirc a' Doire, Túr Mhic Éide, Co. Mayo.]   [View...]
352 [Information page for Crumlin School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cruimghlinn (Cromghlinn), Turloch, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
353 This district [By Mary Blaine, Ross West, Co. Mayo.]   [View...]
354 Crimlin [By Delia Grimes, Crimlin, Castlebar, Co. Mayo.]   [View...]
355 Ross and Cummagher [My Home District essay by Sheila McHale, Ross East, Co. Mayo.]   [View...]
356 Garryhill and Townyshane [By Mary Blaine, Ross West, Co. Mayo.]   [View...]
357 Crillane, Spink and Shramalee [By Sheila McHale, Ross East, Co. Mayo.]   [View...]
358 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Seán Seosamh Ó Móráin, Leach Baile Ruad, Co. Mayo.]   [View...]
359 [Information page for Log na bhFeadóg School, Kildacommogue, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Log na bhFeadóg, , Kildacommogue, Turloch, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
360 My District [From Plovervale, Keelogues, Co. Mayo.]   [View...]
361 [Information page for Grianán School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Grianán, Turloch, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
362 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Caitlín Ní hÉalaigh, Pont-Abhann, Béal Easa, Co. Mayo.]   [View...]
363 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Máire Nic Éil, Lárgan, Caisleán a Bharraigh, Co. Mayo.]   [View...]
364 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Bríd Ní Chuimilín, Gort, Caisleán a Bharraigh, Co. Mayo.]   [View...]
365 [Information page for Manulla School, Drum, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Maigh Nulla, An Droim, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
366 My Home District [By Mary Gavin, collected from Michael Moran, Manulla, Castlebar, Co. Mayo.]   [View...]
367 My Home District [By Mary Gavin, collected from Thomas Gavin, Skiddernagh, Manulla, Castlebar, Co. Mayo.]   [View...]
368 My Home District [By Margaret Hughes, collected from Laurence Hugues, Carrantubber, Balla, Co. Mayo.]   [View...]
369 [Information page for Balla School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Balla, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
370 My Home District [Balla, Co. Mayo.]   [View...]
371 [Information page for Tagheen School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Teach Chaoin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
372 Where I Live [By Kathleen McHugh, collected from James McHugh, Backfox, Taugher, Co. Mayo.]   [View...]
373 Where I Live [By Josephine Hambrough, collected from John Glynn, Gorlough, Co. Mayo.]   [View...]
374 Where I Live [By Josephine Hambrough, collected from John Glynn, Ballydaff, Co. Mayo.]   [View...]
375 The District where I Live [By Annie Fallon, collected from John Harley, Caltra, Co. Mayo.]   [View...]
376 Where I Live [By Bridie Fallon, collected from Patrick Fallon, Ballyglass, Co. Mayo.]   [View...]
377 [Information page for Carrowsteelaun School, Crossboyne, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceathrú Stialláin, Crois Bhaoithín, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
378 My Home District [By Michael Quinn, collected from James Cosgrove, Blackfox, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
379 [Information page for Ballindine School, Crossboyne, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Daingin, Crois Bhaoithín, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
380 Our Districts [By Maura Waldron, Ballindine; Eithne Griffith, Ballindine; Tony Dease, Cloonmore; May Joyce, Ballyglass; and Maureen Kelly, Lisduff, Co. Mayo.]   [View...]
381 [Information page for Baile Gaedhealach School, Clamorris, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Gaedhealach, Cill Mhidhéain, Clann Mhuiris, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
382 My Home District [By Nancy Noonan, collected from Mrs. B. Noonan, Kilvine, Irishtown, Co. Mayo.]   [View...]
383 My Home District [By Kitty Godfrey, collected from Mr. P. Godfrey, Carnlough, Irishtown, Co. Mayo.]   [View...]
384 My Home District [By Kathleen Cullina, collected from William Culina, Ballindine, Irishtown, Co. Mayo.]   [View...]
385 My Home District [By Kitty Walsh, collected from Mary Kilgarriff, Meelick, Irishtown, Co. Mayo.]   [View...]
386 My Home District [By Nancy Hopkins, collected from Mrs. D. Hopkins, Leface, Ballindine, Co. Mayo.]   [View...]
387 [Information page for Cuilleán School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cuilleán, Cill Mhidhéain, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
388 My Native District [By Maggie Conway, Crimlin; Michael Roche, Kilnock; Patrick McGough, Boleyboy; and Peter Byrne, Cullane, Co. Mayo.]   [View...]
389 [Information page for Murneen School, Kilcolman, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Muirnín, Cill Colmáin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
390 My own district [By Seán O Cathmhaoil, Mace, Clar Cloinne Mhuiris, Co. Mayo.]   [View...]
391 My Home District [By J. Ruane, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
392 My Home District [By Frank Conroy, Ardroe, Claremorris , Co. Mayo.]   [View...]
393 My Home District [By J. Cullinane, Lagatemple, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
394 [Information page for Cnocán Mhichíl Naofa School, Kilcolman, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnocán Mhichíl Naofa, Cill Colmáin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
395 My Home District [By Nellie Clarke, Eskerlavalla, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
396 My Home District [By Mary Neldon, Boherduff, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
397 My Home District [By Jennie Burns, Convent Road, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
398 My Home District [By Siobhan Fitzgerald, Circular Street, Kilkee, Co. Mayo.]   [View...]
399 My Home District [By Delia Hession, Frenchgrove, Scardaune, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
400 My Home District [By Kathleen McLoughlin, Carroreagh, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
401 Mo Cheanntar Dhúthchais [My Home District, By Anna Ní Dhioráin, Cill Cínne, Árainn, Co. Mayo.]   [View...]
402 My Home District [By Gertie Kileen, James Street, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
403 [Information page for Baile Feárnach School, Claremorris, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Feárnach, Clár Cloinne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
404 Mo Cheanntar Féin [My Townland By Delia Mary Burke, Upper Mace, Co. Mayo.]   [View...]
405 [Information page for Maolach Mór School, Kilcolman, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Maolach Mór, Cill Colmáin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
406 My Native District [Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
407 [Information page for Baile an Stancaird School, Kilcolman, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Stancaird, Cill Colmáin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
408 My Home District [By Nora O'Brien, Garrywadreen, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
409 [Information page for Mainistir Mhuigheó School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Mainistir Mhuigheó, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
410 My Home District [By Marie Duggan, collected from Patrick Duggan, Monard, Mayo Abbey, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
411 My Home District [By Kathleen Delaney, collected from Walter Hughes, Mayo Abbey, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
412 My Home District [By Anne Hughes, collected from Martin Hughes, Mayo Abbey, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
413 [Information page for Páirc an Éadain School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Páirc an Éadain, Mainistir Mhuigheó, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
414 My Home District [By Berdie Jeffers, collected from Martin Finn, Townalough, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
415 [Information page for Cloonliffen School, Ballinrobe, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain le Fán (Cluain Luifin), Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
416 My District [By Mrs. Walsh, Coolnenagh, Ballinrobe, Co. Mayo.]   [View...]
417 My District [By Mrs. Jennings, Rahrad, Ballinrobe, Co. Mayo.]   [View...]
418 My District [By Martin Sullivan, Cuslough, Ballinrobe, Co. Mayo.]   [View...]
419 My own district [By Mrs. Hyland, Rahard, Ballinrobe, Co. Mayo.]   [View...]
420 [Information page for Ceathrú Clochar School, Ballinrobe, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceathrú Clochar, Baile and Ródhba (Baile an Róba), Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
421 My Native Village [By Bridget Feerick, Roxboro, Co. Mayo.]   [View...]
422 [Information page for Naomh Seosamh School, Shrule, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Naomh Seosamh, Sruthair, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
423 Bealoideas [My Home District essay from Sruthar, Co. Mayo.]   [View...]
424 Bealoideas [My Home District essay by Pól Ó Dúdacháin, Cathair Mhor, Co. Mayo.]   [View...]
425 [Information page for Shrule School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Sruthair, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
426 Villages [By Nóra Ní Mhurchú, Cahernabrock; Carramore, Co. Mayo.]   [View...]
427 [Information page for An Clochán School, Kilcommon, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil An Clochán, Cill Chomáin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
428 My own district [By Bridie Dunleavy, Tavavagh, Cloongawnagh, Co. Mayo.]   [View...]
429 My own district [By John Polan, Ballheragh, Co. Mayo.]   [View...]
430 My own district [By Mary Delia Reilly, Carras, Carramore, Co. Mayo.]   [View...]
431 [Information page for Kilmaine School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Mheáin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
432 My Native Place [By Eamonn Scully, Kilmaine, Co. Mayo.]   [View...]
433 My Native Place [By Patrick McTigue, Ballynulty, Kilmaine, Co. Mayo.]   [View...]
434 My Native Place [By Michael Heneghan, Turin, Kilmaine, Co. Mayo.]   [View...]
435 My Native Place [By John Igoe, Killernan, Kilmaine, Co. Mayo.]   [View...]
436 My Native Place [By George Kerr, Blessington, Kilmaine, Co. Mayo.]   [View...]
437 My Native Place [By Joe Hart, Ardkell, Roundfort, Co. Mayo.]   [View...]
438 My Native Place [By Malachy Grehan, Ballymartin, Kilmaine, Co. Mayo.]   [View...]
439 My Native Place [By John McTigue, Kille, Shrule, Co. Mayo.]   [View...]
440 [Information page for Cill Mheadhoin School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Mheadhoin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
441 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay By Treasa Ní Mhaonaigh, Túirín, Kilmaine, Co. Mayo.]   [View...]
442 My Townland [By Mary Conneally, Kilmaine, Co. Mayo.]   [View...]
443 [Information page for Breac-chluain School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Breac-chluain, Annagh, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
444 My Home District [By Mary Carroll, Derrylahan, Ballyhaunis, Co. Mayo.]   [View...]
445 My Home District [By Teresa Dyer, Derrynacong, Ballyhaunis, Co. Mayo.]   [View...]
446 My Home District [By Bridie Fahy, Gurteenmore, Ballyhaunis, Co. Mayo.]   [View...]
447 My Home District [By Francine Hoban, Lisbane; and Robert Clarke, Brackloon, Ballyhaunis, Co. Mayo.]   [View...]
448 [Information page for Cúl na Fearna School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cúl na Fearna, Annagh, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
449 My Home District [By Annie Fitzmaurice, Spaddagh, Ballyhaunis, Co. Mayo.]   [View...]
450 [Information page for Kiltybo School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Coillte Bó, Annagh, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
451 My Home District [By Norah McNicholas, Cumeen, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
452 My Home District [By Agnes Finn, Cultibo, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
453 My Home District [By Mary McNicholas, Curneen, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
454 [Information page for Knock School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
455 My Townland [By Bridie Heneghan, collected from Michael Heneghan, Cloondace, Knock, Co. Mayo.]   [View...]
456 [Information page for Knock School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
457 My Village [By Thos Phillips, collected from Patrick Byrne, Cloonteruane, Knock, Co. Mayo.]   [View...]
458 [Information page for Log Buidhe School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Log Buidhe, Beacán, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
459 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay By Síle Ní Threinnseach, Feágh Mhór, Co. Mayo.]   [View...]
460 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from Baile Cillín, Co. Mayo.]   [View...]
461 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay By Sorcha Ní Fhathaigh, Beál Atha Mhaol, Co. Mayo.]   [View...]
462 [Information page for Bekan School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Beacán Scoil, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
463 My Home District [By Angela Mulkeen, Cullintra, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
464 [Information page for Cill Bheacáin School, Beacán, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Bheacáin, Bekan, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
465 My Home District [By Frank Kirrane, Cloonbulban, Bekan, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
466 My Home District [By Patrick Kelly, Lissaniskea, Bekan, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
467 My Home District [By Katie Caulfield, Tulrahan, Co. Mayo.]   [View...]
468 [Information page for Baile an Bhile School, Bekan, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Bhile, Beacán, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
469 My own district [John Carney, Brackragh; Thomas Murphy, Cuiltycreghan; Michael Cunnane; Anthony Smyth, Ballinvilla, Pat Moloney, Cussolough, Tulrahan, Ballyhaunis; Mary Lyons, Belisker; Richard Morley, Belisker, Brikens, Claremorris, Co. Mayo.]   [View...]
470 [Information page for Leargán Buidhe School, Bekan, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Leargán Buidhe, Beacán, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
471 My Home District [By Mary Ganley, collected from Edward Ganley, Largnaboy, Ballyhaunis, Co. Mayo.]   [View...]
472 My Home District [By Delia Forde, Knock; and Rita Finn, collected from Austin Finn, Ballyhaunis, Co. Mayo.]   [View...]
473 [Information page for Leargán Buidhe School, Bekan, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Leargán Buidhe, Beacán, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
474 [My Home District essays by Patrick Hopkins, collected from Mary Hopkins, New Island; and by Patrick Hopkins, Larganboy, Co. Mayo.]   [View...]
475 My Home District [By Patrick Hunt, Reisk, Co. Mayo.]   [View...]
476 [Information page for Páirc na gCrann School, Aghamore, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Páirc na gCrann, Achadh Mór, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
477 My Home District [By Máire Nic Aodhagaín, collected from Thomas Lavin, Cloch a' Bhaile, Cill Ceallaigh, Co. Mayo.]   [View...]
478 My Home District [By Máiréad Ní Chreatáin, Dhure A Chaisleáin, collected from Antony Breaton, Cill Ceallaigh, Co. Mayo.]   [View...]
479 My Home District [By Mícheál Ó Beolaín, collected from Richard Boland, Bárr Na h-Eíscir, Cill Ceallaigh, Co. Mayo.]   [View...]
480 My Home District [By Máire Ní Ghrógáin, collected from Thomas Grogan, Paírc Na gCrann, Cill Ceallaigh, Co. Mayo.]   [View...]
481 My Home District [By Máire Ní Ghairibhín, collected from Henry Garvey, Rinn, Cill Ceallaigh, Co. Mayo.]   [View...]
482 My Home District [By Eibhlín Ní Bhriain, collected from Henry O'Brien, Fraoé Árd, Cill Ceallaigh, Co. Mayo.]   [View...]
483 My Village [By Brigid Áine Ní Dhufaigh, Ceathrú na Leice, Cill Móibhí, Co. Mayo.]   [View...]
484 [Information page for Kilmovee School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil, Cill Moibhí, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
485 My Village [By Úna Ní Mhóráin, Cluan An Iarainn, Cill Móibhí, Co. Mayo.]   [View...]
486 [Information page for Cluain Féinne School, Carracastle, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain Féinne, Carracastle, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
487 My Home District [By Mary Phillips, collected from Jack Grady, Barroe, Carrucaslle, Ballughaderreen, Co. Mayo.]   [View...]
488 [Information page for Tamhraighe an Theadha School, Kilbeagh, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Tamhraighe an Theadha, Cill Bheitheach, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
489 My Townland [By Kathleen Butler, collected from James Gallagher, Tarneena, Charlestown, Co. Mayo.]   [View...]
490 [Information page for Corrdún School, Kilbeagh, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Corrdún, Cill Bheitheach, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
491 My Home District [By M. Foley, Corthoon, Co. Mayo.]   [View...]
492 [Information page for Dumha-Chaisil School, Kilturra, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Dumha-Chaisil, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
493 My Home District [By Annie Flannery, Clude, Doocastle, Co. Mayo.]   [View...]
494 My Home District [By Michael Curley, Cournagullagh, Doocastle, Co. Mayo.]   [View...]
495 My Home District [By John Flynn, Ougham, Bunninadden, Co. Sligo.]   [View...]
496 My Home District [By Brigid Gallagher, Toormore, Doocastle, Ballymote, Co. Mayo.]   [View...]
497 My Home District [By Frank O'Dowd, Doobeg, Bunninadden, Co. Sligo.]   [View...]
498 My Home District [By Paddy Connolly, Carrowkeel, Chaffpool, Co. Sligo.]   [View...]
499 My Home District [By Kathleen Roddy, Doomore, Doocastle, Co. Mayo.]   [View...]
500 My Home District [By Dorothy McDonagh, Cloontacunna, Doocastle, Co. Mayo.]   [View...]
501 [Letter from the teacher Kate Rushe concerning the content of a manuscript, 20 January 1939]   [View...]
502 [Information page for Turloch School, Kildacammoge, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Turloch, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
503 My Village [By Mary Gannon, Ballynew, Castlebar, Co. Mayo.]   [View...]
504 [Information page for Tuar Uaimín School, Bohola, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Tuar Uaimín, Both Chomhla, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
505 My own district [From Bohola, Co. Mayo.]   [View...]
506 [Information page for Keelogues School, Kildacammoge, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Keelogues, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
507 My own district [Collected from Patrick Athy, Ballgommon, Ballyvary, Co. Mayo.]   [View...]
508 [Information page for Kinaff School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceann Dáimh (Cionn Damh), Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
509 My Native Village [By Patrick Curry, Kinaffe, Co. Mayo.]   [View...]
510 [Information page for Caiseal School, Kilconduff, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Caiseal, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
511 My Own Townland [By Sabina Burke, Derryronane, Co. Mayo.]   [View...]
512 [Information page for Knocksaxon School, Templemore, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc Sacsan, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
513 Mo Shráidbhaile Féin [By Maighreád Nic Giobúin, Droigheanán Easa, Co. Mayo.]   [View...]
514 Mo Shráidbhaile Féin [By Bríd Ní Chuinneáin, Daingean Mór, Co. Mayo.]   [View...]
515 Mo Shráidbhaile Féin [By Proinsias Ó Murchú, Baile Úr, Co. Mayo.]   [View...]
516 [Information page for Naomh Eoin School, Toomore, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Naomh Eoin, Thuaim Mhór, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
517 My Own District [By Mary Hardy, Main Street Foxford, Co. Mayo.]   [View...]
518 My Own District [By Kathleen Hopkins, Main Street Foxford, Co. Mayo.]   [View...]
519 [Information page for Callow, School, Killasser, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil An Caladh, Cill Lasrach, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
520 My Home District [Collonaughton, Co. Mayo.]   [View...]
521 My Home District [Boheen, Co. Mayo.]   [View...]
522 [A note written by the teacher Joseph P. Caron regarding the contents of pages 125 to 182 of the manuscript]   [View...]
523 [My Home District essay from Bráithre Dhún na nGall, Co. Mayo.]   [View...]
524 [Information page for Ceathrú Mhór School, Killasser, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceathrú Mhór, Cill Lasrach, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
525 Mo Bhaile-fearainn Duthchais agus na Páirceanna atá ann [By Frances Duffy, Graffy, Killasser, Co. Mayo.]   [View...]
526 Sé Trían Riabac mo bhaile-fearainn duthchais [By Elizabeth Doyle, Treenrevagh, Killasser, Co. Mayo.]   [View...]
527 Mo Bhaile-fearainn Duthchais agus na Páirceanna atá ann [By Bernadette Barr, Coolcastle, Co. Mayo.]   [View...]
528 Sé Ceathrú Bhuidhne mo bhaile-fearainn duthchais [By Margaret Ginty, Carroweeney, Killasser, Co. Mayo.]   [View...]
529 Mo Bhaile - fearainn Dúthchais [By Bridget Armstrong, Carramore; Julia Gallagher, Cartron; Josephine Durkan, Doontas; Anthony Ruane, Lahardane; Killasser, Co. Mayo.]   [View...]
530 Mo Bhaile fearainn Dúthchais agus na Páirceanna atá ann [By Thomas Stephens, Creggane; and Michael McNicholas, Tiernanny, Killasser, Co. Mayo.]   [View...]
531 [Information page for Corrower School, Attymass, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Corr Odhar, Ait Tighe Mheasaigh (Áth Tí an Mheasaigh), Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
532 The Townland of Carradoogan [By Brigid Igoe, collected from Martin Igoe, Carradoogan Atty-mass, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
533 The Townland of Carracastle [By Thomas Flannelly, collected from John Flannelly, Carracastle, Atty-mass, Co. Mayo.]   [View...]
534 The Townland of Currower [By Winnie Mullen, collected from Martin Mullen, Currower, Co. Mayo.]   [View...]
535 The Townland of Cartron [By Annie Barrett, collected from Martin Barrett, Cartron, Co. Mayo.]   [View...]
536 The Townland of Ballymore [By Annie Gallagher, collected from Patrick Ferguson, Ballymore, Co. Mayo.]   [View...]
537 Lissardmore [My Home District essay by Kitty Murray, collected from Tom Crean, Lissardmore, Attymass, Co. Mayo.]   [View...]
538 [Information page for Drumsleed School, Kilcommon, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Droimslaod (Droim Slaoid), Cill Chomáin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
539 An Baile [My Home District essays by Roíse Ní Thachair, Creagán; and Mícheál Ó Catháin, Faithche, Co. Mayo.]   [View...]
540 An Baile [My Home District essays by Mícheál Mac Manamon, Dumha Fhrighil; and Mícheál Ó Catháin, Faithche, Co. Mayo.]   [View...]
541 [Information page for Glencastle School, Kilcommon, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Gleann Caisi (Gleann Chaisil), Cill Chomáin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
542 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay By Anna Bairéad, Doire na Maol, Co. Mayo.]   [View...]
543 [Information page for Port Urlainn School, Kilcommon, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Port Urlainn, Cill Chomáin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
544 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Mártín Ní Dhomhnaill, Porturlainn, Co. Mayo.]   [View...]
545 Sraith an tSeagail [My Home District essay by Maighreád Ní Mháille, Sraith an tSeagail, Co. Mayo.]   [View...]
546 Leachta Mhurchadha [My Home District essay by Miceál Ó Bingheall, Leachta Mhurchadha, Co. Mayo.]   [View...]
547 [Information page for Glenamoy, Kilcommon, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Gleann na Muaidhe, Cill Chomáin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
548 Sraith-na-Pláigh [My Home District essay by Máire Ní Éilí, Sraith-na-Pláighe, Béal Dearg, Béal Átha an Fheadha, Co. Mayo.]   [View...]
549 Mo Bhaile Féin [My Home District essay by Micheál Mac Gearraigh, Anb Droichead Gleann-na-Muighe, Beal Átha an Fheada, Co. Mayo.]   [View...]
550 Bun na hAibhne [My Home District essay by Caoimhín Ó Beodhláin, Gleann na Muidhe, Co. Mayo.]   [View...]
551 Gort na Tuille [My Home District essay by Cáit Ní Deagánaigh, collected from Pádhraic Ó Deagánaigh, Gort na Tuille, Gleann na Muidhe, Co. Mayo.]   [View...]
552 Mo Bhaile Féin [My Home District essay by C. Ní Choirleachán, Baile an Muilinn Gleann na Muidhe, Co. Mayo.]   [View...]
553 An Droichead [My Home District essay by Áine Ní Fhearaigh, An Droichead, Gleann na Muidhe, Co. Mayo.]   [View...]
554 Baile an Mhuilinn [My Home District essay by Máire Ní Graith, collected from P. Mac Graith, Baile an Mhuilinn, Gleann na Muaidhe, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
555 Baralty [My Home District essay by Seán Ó Móráin, Báraltaí, Gleann na Muidhe, Béal Átha Fheadha, Co. Mayo.]   [View...]
556 [Information page for Rathmorgan School, Kilcommon, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Ráth Morgáin (Ráth Muireagáin), Cill Chomáin, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
557 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Eibhlín Nic Aindriú, Gort Mór, Co. Mayo.]   [View...]
558 [Information page for Glencullin School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Gleann Cuileann, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
559 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Pádraig Ó Cearáin, Gleannchuillinn, Co. Mayo.]   [View...]
560 [Information page for Gweesalia School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Gaoth Sáile, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
561 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Séan Ó Cinnéide, Dubh-Airc, Gorth Sáile, Beal-Atha-an-Feadha, Co. Mayo.]   [View...]
562 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Máire Bean Uí Loingseacháin, Gorth Sáile, Beal-Atha-an-Feadha, Co. Mayo.]   [View...]
563 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from Dubh Airc, Gaoth Sáile, Co. Mayo.]   [View...]
564 [Information page for Dubhloch School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Dubhloch, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
565 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from Dubhloch, Co. Mayo.]   [View...]
566 [Information page for Baile Uí Mhuinghille School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Uí Mhuinghille, Cill tSéadhna, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
567 My District [Essays by Máire Ní Mháille, Sídheán; Máire Nic Aoidh, Tamhnachmór; Pádhraic Ó Coileáin,Tamhnachmór; Pádhraic Mac Aoidh, Tamhnachmór; Béal Átha Chómhraic, Béal Átha an Fheadha, Co. Mayo.]   [View...]
568 My District [By Pádhraic Ó Cearúlláin, Uggool, Béal Átha Chomhraic, Béal Átha an Fheadha, Co. Mayo.]   [View...]
569 [Information page for Aghleam School, Kilmore, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Eachléim, Cill Mhór (An Chill Mhór), Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
570 Mo Cheanntar Fhéin [My Home District essay by Áine Ní Éineacháin, Tearmon; and Síle Ní Mhuíneacháin, Glais, Fód Dubh, Béal Átha an Fheadha, Co. Mayo.]   [View...]
571 [My Home District essay by Séan Ó Floinn and Bríd Nic Oireachtaigh, Mullach Ruadh, Clochar, Béal an Mhuirthid, Co. Mayo.]   [View...]
572 [Information page for Aghleam School, Kilmore, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Eachléim, Cill Mhór (An Chill Mhór), Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
573 Seanachaidh [My Home District essay by Brighid Nic Aindriú, Seanacaidh, Béal-an-Mhuirthid, Co. Mayo.]   [View...]
574 [My Home District essays by Máire Ní Nailín, Cnoc na Sean Bhoth, Béal-an-Muirtid; and Caitlín Nic Pháidín, Creagán na Líne, Béal-an-Muirthidh, Co. Mayo.]   [View...]
575 Bhárr Trágha [My Home District essay by Mairéad Ní Mhaolmhoceirighe, Bhárr Trágha, Béal-an-Mhuirthid, Co. Mayo.   [View...]
576 [Information page for Tallavbaun School, Kilgeever, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil An Talamh Bán, Cill Ghaobhair, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
577 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Pádraic Ó Ceoinín, Cinn Na Coille; and Áine Ní Ruáin, Talamh Ban, Cluain Cerbháin, Co. Mayo.]   [View...]
578 [Information page for N. Colmcille School, Oughaval, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil N. Colmcille, An Nuachabháil, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
579 My Home District [By John Hastings, Rosbeg, Westport, Co. Mayo.]   [View...]
580 My Home District [By Kathleen Derrig, The Quay, Westport, Co. Mayo.]   [View...]
581 My Home District [By Kathleen Derrig, The Quay, Westport, Co. Mayo.]   [View...]
582 [Information page for Clochar na Trócaire School, Oughaval, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, An Nuachabháil, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
583 My Home District [Lecanvey, Thornhill Gloshpatrick and Carramacloughlin, Co. Mayo.]   [View...]
584 [Information page for Taobh na Cruaiche School, Oughaval, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Taobh na Cruaiche, An Nuachabháil, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
585 My Home District [By Nora Flanagan, Scalp, Westport, Co. Mayo.]   [View...]
586 [Information page for Brackloon School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Breac-chluain, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
587 My Home District [By Sara Heraty, Owenwee, Co. Mayo.]   [View...]
588 [Information page for Murrisk School, Oughaval, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Muraisc, An Nuachabháil, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
589 My Home District [By Agnes Ní Ghabhann, collected from Michael Gavin, Murrisk, Co. Mayo.]   [View...]
590 [Information page for Gleann Cabraighe School, Doonfeeny, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Gleann Cabraighe, Dún Fhíne, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
591 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from Glencalry, Co. Mayo.]   [View...]
592 [Information page for Ballycastle Boys' School, Doonfeeny, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Ballycastle Boys', Dún Fhíne, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
593 My Townland [By Joe Corcoran, Ballycastle, Co. Mayo.]   [View...]
594 [Information page for Teampoll Mhuire School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Teampoll Mhuire, Cill Alaidh, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
595 The Village I live in [By Mrs. Oldara, Breastagh, Carrowmore, Lacken, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
596 [Information page for Teampoll Mhuire School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Teampoll Mhuire, Cill Alaidh, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
597 My Native District [By May Killen, collected from John Killeen, Cortoon, Killala, Co. Mayo.]   [View...]
598 [Information page for Teampoll Mhuire School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Teampoll Mhuire, Cill Alaidh, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
599 My own district [By Peggie O'Reilly, collected from John O'Reilly, Tooreen, Carrowmore, Ballina, C. Mayo]   [View...]
600 [Information page for Cnoc na Caillighe School, Moygawnagh, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc na Caillighe, Maigh Ghamhnac, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
601 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Padraic Ó Ceallaigh, Cluanach Mór, Co. Mayo.]   [View...]
602 [Information page for Baile Nua an Fhaoitigh School, Ballysakeery, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Nua an Fhaoitigh, Ballysokeery (Baile Easa Caoire), Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
603 My Home District [By Robert Fair, Derreens, Co. Mayo.]   [View...]
604 [Information page for Cooneal School, Ballysakeery, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cooneal, Baile Easa Caoire, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
605 My Village [By Bridgie McHale, Rathglass Co. Mayo.]   [View...]
606 My Village [By Margaret Keegan, Cooneal, Co. Mayo.]   [View...]
607 [Information page for Clocháin School, Kilbelfad, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Clocháin, Cill Bhéalad, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
608 My Native Village [By May Reddington, Cloghans, Co. Mayo.]   [View...]
609 My Native Village [By James Roche, Friarstown, Co. Mayo.]   [View...]
610 My Native Village [By Kate O'Neill, Burrow, Co. Mayo.]   [View...]
611 [Information page for Garracloon School, Kilbelfad, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Garracloon, Cill Bhéalad, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
612 Annagh Island (1) [My Home District essay by Thomas Byrne, Carramore, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
613 Annagh Island (2) [My Home District essay by Robert Crawley, Garracloon, Ballina, Co. Mayo.]; Innislee Island [My Home District essay by Patrick Hope, Cloontally, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
614 Cloghans Barrack [My Home District essay by Beatrice Browne, Carramore, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
615 Knockfree Old Mills (1) [My Home District essay by Thomas Molloy, Knocfree, Ballina Co. Mayo.], Knockfree Old Mills (2) [My Home District essay by Kathleen Gibson, Deelcastle, Ballina Co. Mayo.]   [View...]
616 Cloonbrone Church [My Home District essay by Kathleen Gibson, Deelcastle, Ballina Co. Mayo.]   [View...]
617 The Scotchfort Mill (1) [My Home District essay by James Reilly, Scotchfort, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
618 The Scotchfort Mill (2) [My Home District essay by Patrick Hope, Cloontally, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
619 Old Knockfree or Bailenahuirlise [My Home District essay by Thomas Molloy, Knockfree, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
620 The Frenchmen's Grave [My Home District essay by Robert Cawley, Garracloon, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
621 Old Garracloon [My Home District essay by Robert Cawley, Garracloon, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
622 Tobar Cuimmín [My Home District essay by Thomas Molloy, Knockfree, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
623 Garracloon Old School [My Home District essay by Robert Cawley, Garracloon, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
624 The Soup House [By Thomas Browne, Carramore, Ballina, Co. Mayo.]; Old Cloonacauna [By Robert Cawley, Garracloon, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
625 Paul's Garden and Caranasock [By Thomas Molloy, Knockfree, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
626 Carramore Hanging Place, Old Scotchfort and Cappanaglagh [By Robert Cawley, Garracloon, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
627 Colonel Jackson and the Fenians [By Robert Cawley, Garracloon, Ballina, Co. Mayo.], Carramore Old Road [By Thomas Browne, Carramore, Ballina, Co. Mayo.], Scotchfort Old School [By Robert Cawley, Garracloon, Ballina, Co. Mayo.], Carramore Old School [By Beatrice Browne, Carramore, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
628 Old Cloontally [My Home District essay by Patrick Hope, Cloontally, Ballina Co. Mayo.]   [View...]
629 Deelcastle [My Home District essay by Thomas Molloy, Knockfree, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
630 Gallows Hill [My Home District essay by Thomas Molloy, Knockfree, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
631 Cloonyarigaun Townland [By Alacoque Hennigan, collected from Pat Hennigan, Carramore, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
632 Crannagh Townland [By Peter Keane, Crannagh, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
633 [Information page for Ardagh School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Árd-achadh (Ardach), Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
634 My Home District [By Una Flynn Ballymanagh, Knockanillaun, Ballina, Co. Mayo.], My Home District [By Brighid Ní Dhochartaigh, Clontakillew, Knockanillaun, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
635 My Home District [By Annie Haire, Knockanillaun, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
636 My Home District [By Agnes Conway, Rappa, Knocknaillaun, Ballina, Co. Mayo.]; My Home District [By Eileen King, Derreen, Knocknaillaun, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
637 [Information page for Ráth Coille School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Ráth Coille, Eadarghabhail, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
638 My Home District [By Emily Joyce, Glenavenue, Castlehill, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
639 My Home District [By Michael F. Marley, Islandmore, Lahardane, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
640 My Home District [By Loretta O'Malley, Kileen, Castlehill, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
641 The Village of Errew [My Home District essay by Eileen O'Malley, Killeen, Castlehill, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
642 The Village of Derryhillagh [By Annie McHugh, Derryhillagh, Co. Mayo.]   [View...]
643 [Information page for Sruthán an Aifrinn School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Sruthán an Aifrinn, Eadarghabhail, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
644 My Native Place [By Thomas Grehan, Massbrook, Bofeenaun, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
645 My Village [By Joseph Reilly, Massbrook, Bofeenaun, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
646 [Information page for Lahardaun School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Leathardán, Eadarghabhail, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
647 My Native Village [By Mary Doyle, Tubbernaveen, Lahardane, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
648 My Native Village [By Mary Doherty, Knockfarnaught, Lahardane, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
649 My Native Village [By Bridgie Tolan, Ballyduffy, Lahardane, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
650 My Native Village [From Tonacrick, Co. Mayo.]   [View...]
651 My Native Village [By Ita McNulty, Lecarrow, Lahardane, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
652 [Information page for Sraithín School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Sraithín, Baile nah Eaglaise, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
653 My Native Village [By Bridget Brogan, Stonepark, Foxford, Co. Mayo.]   [View...]
654 [Information page for Keenagh School, Crossmolina, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Caonach, Crois Mhaoilíona, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
655 My Home District [By Bridgie Lynn, Keenagh, Dooleeg, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
656 [Information page for Droichead na Daoile School, Crossmolina, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Droichead na Daoile, Crois Mhaoilíona, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
657 My Home District [By Maura Gallagher, Mongaune, Castlehill, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
658 [Information page for Letterbrick School, Crossmolina, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Leitir Bric, Crois Mhaoilíona, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
659 My Village [By Pat Barrett, Coolnabinna, Co. Mayo.]   [View...]
660 My Village [By Margaret Browne, Dawnakeel, Co. Mayo.]   [View...]
661 M' Áit [My Home District by Mary O'Boyle, Doonaroya, Co. Mayo.]   [View...]
662 My Village [By Barbara Lavelle, Knockanbawn, Co. Mayo.]   [View...]
663 My Village [By John Mac Donnell, Tristia, Co. Mayo.]   [View...]
664 [Information page for Richmond School, Crossmolina, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Richmond, Crois Mhaoilíona, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
665 My Home District [By Jim Monnelly, Ballinlobaun, Crossmolina, Co. Mayo.]   [View...]
666 My Home District [By Sadie Carrowkeel, Crossmolina, Co. Mayo.]   [View...]
667 [Information page for Coill an Gharráin School, Crossmolina, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Coill an Gharráin, Crois Mhaoilíona, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
668 My Home District [By Anthony Clarke, Shraughconigaun, Castlehill, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
669 My Home District [By Brigid Granaghan, Creevy; Thomas Leonard, Cuilagurrain, Castlehill, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
670 My Home District [By Lizzie Callaghan, Knockbrack, Castlehill, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
671 I live in the townland of [By May Haughton, Derryhillagh, Castlehill, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
672 My Home District [By John Gallagher, Glasheens, Castlehill, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
673 [Information page for Toomore School, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Tuaim Mhór, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
674 Mo Cheanntar Féin [From Toomore, Co. Mayo.]   [View...]
675 [Information page for Christ Church School, Castlebar, Aglish, Co. Mayo / Leathanach eolais maidir le Scoil Christ Church, Castlebar, Co. Mhaigh Eo.]   [View...]
676 Home District [By Thomas Carson, Cloonty Lodge, Breaffy, Castlebar, Co. Mayo.]   [View...]

SMS 155/188.   Schools from Co. Sligo / Co. Shligigh

677 [Information page for Benbulben School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Beann Bulban (Binn Ghulbain), Co. Shligigh.]   [View...]
678 My Home District [By Martin Moohan, Grogagh, Grange, Co. Sligo.]   [View...]
679 My Home District [By Mary Brennan, Derry, Moneygold, Co. Sligo.]   [View...]
680 My Home District [By Michael Gilmartin, Aranaglass, Grange, Co. Sligo.]   [View...]
681 [Information page for Doire Leathan School, Grange, Ahamlish, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Doire Leathan, Grange, Co. Shligigh.]   [View...]
682 Townlands [By Tomás Ó Cíaráin, Lyle, Grange, Co. Sligo.]   [View...]
683 Our Townland [By Seán Ó Cíaráin, Líl, An Thráinseach, Co. Sligo.]   [View...]
684 [Information page for Cliffoney School, Ahamlish, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cliffoney, Co. Shligigh.]   [View...]
685 Inishmurray Island [By James O'Connor, Cares, Cliffoney, Co. Sligo.]   [View...]
686 [Information page for Castlegal School, Ahamlish, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Caisle Geala, Co. Shligigh.]   [View...]
687 My Home District [By Mary Ann Galagher, Lawley, Co. Leitrim.]   [View...]
688 [Information page for Castlegal School, Ahamlish, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Caisle Geala, Co. Shligigh.]   [View...]
689 The Townland of Grellagh [From Co. Sligo.]   [View...]
690 [Information page for Lugnagall School, Drumcliff, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Log na nGall, Droim Chliabh, Co. Shligigh.]   [View...]
691 My Home District - Lislahelly [By Mary Harte, Lislahelly, Drumcliffe, Co. Sligo.]   [View...]
692 Fairy Forts - Lislahelly [By Peter Sceulam, Lislahelly, Drumcliffe, Co. Sligo.]   [View...]
693 My Home District - Drum [By Róisín Horan, Drum East, Drumcliffe, Co. Sligo.]   [View...]
694 My Home District - Theermore [By Micheal Commons, Theermore, Glencar, Co. Sligo.]   [View...]
695 My Home District - Collingsford [By Nora Staite, collected from Mrs. Henegan, Collingsford, Co. Sligo.]   [View...]
696 My Home District - Lugatubber [By John Cunningham, Lugatubber, Glencar, Co. Sligo.]   [View...]
697 My Home District - Loughragae [Glencar Road, Co. Sligo.]   [View...]
698 My Home District - Gortnagrelly [By J. Francis Fowley, Gortnagrelly, Glencar, Co. Sligo.]   [View...]
699 [Information page for Ballyweelin School, Drumcliff, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Mhuilinn (Baile Mhaoilín), Droim Chliabh, Co. Shligigh.]   [View...]
700 My Home District [By Maureen Barber, Gorteroivey, Cashelgarron, Co. Sligo.]   [View...]
701 [Information page for Kilmacowen School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Mhic Eoghain , Co. Shligigh.]   [View...]
702 My Home District [By Michael J. Gilgan, Kilmacowen, N.S., Co. Sligo.]   [View...]
703 [Information page for Calry School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Calraí, Co. Shligigh.]   [View...]
704 My Home District [By Annie Cullen, Loughshanelton, Calry, Co. Sligo.]   [View...]
705 [Information page for Ballinorley School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Ballinorley, Calraí, Co. Shligigh.]   [View...]
706 My Home District [By Olive Hudson, Lislahelly, Co. Sligo.]   [View...]
707 My Home District [By Olive Lindsay, Fermoyle, Co. Sligo.]   [View...]
708 [Information page for Lakeview School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Radharc an Locha, Naomh Eoin, Co. Shligigh.]   [View...]
709 My Home District [By Tom Hanney, Carnamoddo, Co. Sligo.]   [View...]
710 [Information page for Behy More School, Kilmoremoy, Co. Sligo? / Leathanach eolais maidir le Scoil Behy More, Cill Mhór Mhuaidhe, Co. Shligigh?]   [View...]
711 My Home District [By Bridget Melvin, Criggane; and Pearl Walker, Ballyholan; Co. Sligo.]   [View...]
712 My Home District [By Peter Quinn, Quignashee; and Eileen Dempsey, Whitestream, Co. Sligo.]   [View...]
713 My Home District [By Alice Grant, Corrimbla, Co. Sligo.]   [View...]
714 Our House and Farm [My Home District essays by Maura Noone, Rathkip; John Hallinan, Cormibla North; and Ned Rafter, Ballyholan, Ballina, Co. Sligo.]   [View...]
715 [Information page for Corbally School, Castleconor, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cor Bealaigh (An Corrbhaile), Caisleán Mhic Conchúir, Co. Shligigh.]   [View...]
716 My Townland [By Bartly Queenan, Muingware, Corballa, Ballina, Co. Sligo.]   [View...]
717 My Townland [By Marguerite Barrins, collected from John Jordan, Emlymoran, Corballa, Ballina, Co. Sligo.]   [View...]
718 My Townland [By Marguerite Barrins, Emlymoran, Corballa, Ballina; and Una Howley, Dooeighney, Castleconnor, Ballina, Co. Sligo.]   [View...]
719 My Townland [By Michael Foody, Emlymoran; Anthony Reynolds, Rathglass; Kathleen Donegan, Corballa, Ballina; Bridget Herbert, Castletown; Celia Hallinan, Knockroe, Castleconner, Ballina, Co. Mayo.]   [View...]
720 [Information page for Liath-Mhuine School, Kilglass, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Liath-Mhuine, Cill Ghlas, Co. Shligigh.]   [View...]
721 My Home District [By John Kennedy, Rathlee, P.O., Co. Sligo.]   [View...]
722 [Information page for Mairnéulaigh School, Kilglass, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Mairnéulaigh, Cill Ghlas, Co. Shligigh.]   [View...]
723 My Home District [By Constance Carroll, Fankford, Co. Sligo.]   [View...]
724 [Information page for Easky School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Iascach (Iascaigh), Co. Shligigh.]   [View...]
725 The Townland I Live In [By Paddy Curley, Easkey Co. Sligo.]   [View...]
726 [Information page for Owenbeg School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil An Abhainn Bheag, Co. Shligigh.]   [View...]
727 My Home District [By Lilly Hanley, collected from Michael Nevin, FortLand, Easkey, Co. Sligo.]   [View...]
728 [Information page for Cluainín Mór School, Easky, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluainín Mór, Iascach (Iascaigh), Co. Shligigh.]   [View...]
729 Folklore - My Home District [Cooga, Co. Sligo.]   [View...]
730 [Information page for Dún Amhalghaish School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Dún Amhalghaish, Co. Shligigh.]   [View...]
731 My Home District [By Ada Nic Uait, collected from Séamus Mac Uait, Dunbeakin, Co. Sligo.]   [View...]
732 My Home District [From Dunowla, Co. Sligo.]   [View...]
733 My Home District [By Énrí Mac Seáin, Barnacocoghill, Co. Sligo.]   [View...]
734 [Information page for Cill Ruis Íochtair School, Templeboy, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Ruis Íochtair, Teampall Baoith, Co. Shligigh.]   [View...]
735 The Townland of Laragh [By Michael Keane, Lara, Skreen, Co. Sligo.]   [View...]
736 The Townland of Kiliusheighter [By Mabel Howley, Kiliusheighter , Templeboy, Co. Sligo.]   [View...]
737 The Townland of Corkamore [By Maureen Marley, Corkamore, Skreen, Co. Sligo.]   [View...]
738 The Townland of Ardagelly [By Kathleen Knox, Corkhill, Skreen, Co. Sligo.]   [View...]
739 The Townland of Ballyfarris [By Thomas Battle, Ballyfarris, Skreen, Co. Sligo.]   [View...]
740 The Cartons [By Brendan Keane, Laragh, Skreen, Co. Sligo.]   [View...]
741 The Townland of Corkhill [By Evelyn Burns, Ardagelly, Templeboy, Co. Sligo.]   [View...]
742 Corkabeg [By Mary Knox, Corkabeg, Skreen, Co. Sligo.]   [View...]
743 My Own Townland [By John Furey, Laragh, Skreen, Co. Sligo.]   [View...]
744 [Information page for Ballinlig School, Dromard, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Ballinlig, An Droim Ard, Co. Shligigh.]   [View...]
745 My Home District [Lisnarawer, Co. Sligo.]   [View...]
746 My Home District [Carnacreevy, Co. Sligo.]   [View...]
747 My Home District [Lisnarawer, Co. Sligo.]   [View...]
748 [Information page for High Park School, Skreen, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Páirc Árd, An Scrín, Co. Shligigh.]   [View...]
749 My Home District [By Mary Reilly, Fallathurteen, Dromard, Co. Sligo.]   [View...]
750 My Home District [By Mary McMunn, Caltra; Eileen McAtarsney; Philomena Dooney, High Park; Gerald Scott, Carantean, Dromard, Co. Sligo.]   [View...]
751 My Home District [By Kathleen Diamond, Tubberunane, Skreen, Co. Sligo.]   [View...]
752 My Home District [By Kathleen Browne, Dromard, Ballisodare, Co. Sligo.]   [View...]
753 [Information page for Moylough School, Achonry, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Maigh Locha, Achadh Conaire, Co. Shligigh.]   [View...]
754 The Townland I Live In [By James Owens, Moylough, B.N.S., Co. Sligo.]   [View...]
755 [Information page for Moylough School, Achonry, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Maigh Locha, Achadh Conaire, Co. Shligigh.]   [View...]
756 My Home District [By Mary Patricia Brennan, Powellsboro, Chaffpool P.O., Co. Sligo.]   [View...]
757 My Home District [By Mary Parsons, collected from John Parsons, Carrowreagh Cooper, Tubbeycurry, Co. Sligo.]   [View...]
758 My Home District [By Kathleen Gildea, collected from James Brennan, Moylough, Tubbercurry, Co. Sligo.]   [View...]
759 My Home District [By Teresa Durcan, collected from John Durcan, Ballincurry, Curry, Co. Sligo.]   [View...]
760 [Information page for Tobercurry School, Achonry, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Tobar an Choire, Achadh Conaire, Co. Shligigh.]   [View...]
761 My Home District [By Nora Flannery, Doobeg, Bunninadden, Co. Sligo.]   [View...]
762 [Information page for Carnyara School, Achonry, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Carnyara, Achadh Conaire, Co. Shligigh.]   [View...]
763 My Home District [Collected from Richard Cuffe, Kiloran, Coolaney; Patrick Keane and Attracta Keane, Tubbertelly, Co. Sligo.]   [View...]
764 [Information page for Cappagh School, Killoran, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceapach, Co. Shligigh.]   [View...]
765 My Home District [By Elizabeth Bowie, collected from Ellen O'Donnell, Cabragh, Coolaney, Co. Sligo.]   [View...]
766 [Information page for Rockfield School, Killoran, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Rockfield, Co. Shligigh.]   [View...]
767 My Home District [Collected from Tom Harrington, Knockadoo, Coolaney, Co. Sligo.]   [View...]
768 [Information page for Leyney School, Killoran, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Leyney, Co. Shligigh.]   [View...]
769 My Home District [Collected from Murial Black, Rathbarron, Coolaney, Co. Sligo.]   [View...]
770 [Information page for Ballynacarrow School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile na Cora, Co. Shligigh.]   [View...]
771 My Townland [By Sally Mullen, Rathnarrow, Ballinacarrow, Co. Sligo.]   [View...]
772 [Information page for Ballysadare School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Easa Dara, Co. Shligigh.]   [View...]
773 My Home District [By Theresa O'Reilly, collected from John Logan, Streamstown, Abbeytown, Ballysodare, Co. Sligo.]   [View...]
774 My Home District, Abbeytown [Co. Sligo.]   [View...]
775 My Home District, Coney [By Bridget Burke, Ballisodare Girls School, Co. Sligo.]   [View...]
776 My Home District [By Kathleen Neary, Ballisodare Girls School, Co. Sligo.]   [View...]
777 [Information page for An Clochar School, Ballysadare, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil An Clochar, Baile Easa Dara, Co. Shligigh.]   [View...]
778 My Home District [By Kathleen Gallagher, Ardcotton, Co. Sligo.]   [View...]
779 My Home District [By Mona O'Grady, Rathrippon, Co. Sligo.]   [View...]
780 My Home District [By Margaret Gunning, Parish of Ballysadare; Mary Conboy, Lullybeg,Rverstown; Sheila Quigley, Doorla, Collooney; Eileen O'Grady, Kilnamanagh, Collooney, Co. Sligo.]   [View...]
781 My Home District [By Nancy Flynn, Lackagh, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
782 My Home District [Konckbeg, Co. Sligo.]   [View...]
783 [Information page for Lios an Aonaigh School, Ballysadare, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Lios an Aonaigh, Baile Easa Dara, Co. Shligigh.]   [View...]
784 Folklore [By Mary Nellany and Martin Nellany, Carrickbanagher, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
785 [Information page for Bloomfield School, Ballysumaghan, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Bloomfield, Co. Shligigh.]   [View...]
786 My Home District [By Nora Clancy, Lavally, Ballintougher, Co. Sligo.]   [View...]
787 My Home District [By Nora Mc Goldrich, Cloonagh, Riverstown, Co. Sligo.]   [View...]
788 [Information page for An Gleann School, Ballynakill, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil An Gleann, Baile na Cille, Co. Shligigh.]   [View...]
789 My Home District [Roughtown, Riverstown, Co. Sligo.]   [View...]
790 My Home District [By Una Kerins, collected from James Kerins, Rockbrook, Riverstown, Co. Sligo.]   [View...]
791 My Home District [By Enda Horan, Cartonnlena, Riverstown, Co. Sligo.]   [View...]
792 My Home District [By Nano Corcaran, collected from Patrick Corcoran, Annaghcarty, Riverstown, Co. Sligo.]   [View...]
793 My Home District [By Maura Duggan, Culfadda, Riverstown, Boyle, Co. Sligo.]   [View...]
794 [Information page for Sooey School, Ballynakill, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Súmhaí, Baile na Cille, Co. Shligigh.]   [View...]
795 My Home District [By Maeve Flanagan, collected from John Flanagan, Riverstown, Boyle, Co. Sligo.]   [View...]
796 [Information page for Riverstown School, Kilmacallan, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile idir Dhá Abhainn, Co. Shligigh.]   [View...]
797 My Townland [By Dymhna McCormack, Ross; Mona Mc Mahon, Riverstown; J.J. McGowan, Lisnagail; Kathleen Kelly, Rossmore, Co. Sligo.]   [View...]
798 [Information page for Riverstown School, Kilmacallan, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile idir Dhá Abhainn, Co. Shligigh.]   [View...]
799 My Home District [By Myrtle Middleton, Carransprawn, Riverstown, Co. Sligo.]   [View...]
800 My Home District [By Kathleen Ingram, Redfield, Drumfin, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
801 My Home District [By Murial Higgins, Ardcumber; and Dorothy Robinson, Theur; Riverstown, Co. Sligo.]   [View...]
802 My Home District [By Bruce Bagnall, Behey, Drumfin, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
803 My Home District [By Patsy Hartt, Whitehill, Riverstown, Co. Sligo.]   [View...]
804 My Home District [By Bobbie Lawson, Drumfin, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
805 [Information page for St. James's Well School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil St. James's Well, Cill Mhic Treana, Co. Shligigh.]   [View...]
806 My Home District [Curry, Carrounadargney, Geevagh, Ummeraroe, Killlmactraney, Carrownagulta, Carrownacluane, Co. Sligo.]   [View...]
807 [Information page for Carraig Árd School, Kilmactranny, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Carraig Árd, Cill Mhic Treana, Co. Shligigh.]   [View...]
808 My Home District [By Fanny Mc Master, Drumore, Kilmactranny, Co. Sligo.]   [View...]
809 My Home District [By Olive Mc Master, collected from Bertie Mc Master, Clarkwood, Kilmactranny, Co. Sligo.]   [View...]
810 My Home District [By James Frazer, Ballindoon, Kilmactranny, Co. Sligo.]   [View...]
811 My Home District [By James Frazer, Dromore, Kilmactranny, Boyle, Co. Sligo.]   [View...]
812 [Information page for Kilmactranny School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Mhic Treana, Co. Shligigh.]   [View...]
813 My Home District [By Julia Hynes, Highwood, Kilmactranny, Boyle, Co. Sligo.]   [View...]
814 [Information page for Lough Arrow School, Kilmactranny, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Loch Arbhach, Cill Mhic Treana, Co. Shligigh.]   [View...]
815 My Home District [By Mary Harte, collected from Martin Mitchell, Corrigeenablike, Kilmactranny, Boyle, Co. Sligo.]   [View...]
816 [Information page for Cloghoge School, Aghanagh, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil An Chlochóg, Eachanach, Co. Shligigh.]   [View...]
817 My Townland [By Nora White and Vera Morrison, Drumderry, Castlebaldwin, Boyle, Co. Sligo.]   [View...]
818 My Townland [By Loretta Judge, Bricken, Castlebaldwin, Boyle, Co. Sligo.]   [View...]
819 My Townland [By John White, Carrigeenfad, Castlebaldwin, Boyle, Co. Sligo.]   [View...]
820 My Townland [By Bridie Walsh, Cloghogue, Castlebaldwin, Boyle, Co. Sligo.]   [View...]
821 [Information page for Annach School, Aghanagh, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Anach, Eachanach, Co. Shligigh.]   [View...]
822 My Home District [By John Lang, Annagh N.S., Ballindoon, Co. Sligo.]   [View...]
823 My Home District [By Liam Lavin and Bridget Cogan, Annagh N.S., Ballindoon, Co. Sligo.]   [View...]
824 [Information page for Gortalough School, Aghanagh, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Gort an Locha, Eachanach, Co. Shligigh.]   [View...]
825 My Home District [Ballinafad and Hollybrook, Co. Sligo.]   [View...]
826 Aughanagh, Bunnadubber, Corradoo, Carricknahorna, Clusheramore, Carrowkeel, Lecarrow, Gurtelough, Ballaghboy, Limnagh, Dunaveera, Mullaghfarna [My Home District essays from Co. Sligo.]   [View...]
827 Mount Gaffney [My Home District essay, Co. Sligo.]   [View...]
828 [Information page for Ballymote School, Emlaghfad, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Mhóta, Co. Shligigh.]   [View...]
829 My Townland [From Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
830 [Information page for Convent Girls' School, Ballymote, Emlaghfad, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Convent Girls, Baile an Mhóta, Co. Shligigh.]   [View...]
831 My Native Town Ballymote ad its Surroundings [Co. Sligo.]   [View...]
832 [Information page for Kilmorgan School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Kilmorgan, Co. Shligigh.]   [View...]
833 My Home District [By John McGoldrick, Cloonlurg, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
834 My Home District [By Mary Brady, Cloonlurg, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
835 [Information page for Carraigíní School, Emlaghfad, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Carraigíní, Co. Shligigh.]   [View...]
836 My Home District [By Katie Ellen, Kilcoyne, Ardnaglass; Rosie Scanlon, Carrigan's Cower; Michael. P. Scanlon, Carrigans Upper; Margaret Annie Conlon, Knocadalteen, Co. Sligo.]   [View...]
837 [Information page for Emlaghnaghtan School, Emlaghfad, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Imleach Neachtain, Imleach Fada, Co. Shligigh.]   [View...]
838 My Home District [By Mary Redican, Ardconnell, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
839 My Home District [By Leo Quigley, Emlaghnaghten, Ballymote, Barony of Corran, Co. Sligo.]   [View...]
840 [Information page for Carn an Ríogh School, Emlaghfad, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Carn an Ríogh, Co. Shligigh.]   [View...]
841 My Native District [By Pronsias Mac Canna, collected from Francis McCann, Carn-na-Ríogh, Co. Sligo.]   [View...]
842 My Native District [By Éilís Nic Siacus, Carn-na-Ríogh, Co. Sligo.]   [View...]
843 My Native District [By Eibhlín Ní Mhaoláin, Carraig-bean-eochair, Co. Sligo.]   [View...]
844 My Native District [By Máire Ní Soupail, Cluain na Monach, Co. Sligo.]   [View...]
845 My Native District [By Máire Ní Chana, collected from Francis McCann, Carn na Riogh, Co. Sligo.]   [View...]
846 [Information page for Killavil School, Kilshalvy, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Ábhaill (Cill Fhábhail), Cill Ó Sealbhaigh, Co. Shligigh.]   [View...]
847 My Home District [By Moira Hunt, collected from John Hunt, Rathbane; Mary McDonagh, collected from Patrick McDonagh, Barn; Co. Sligo.]   [View...]
848 [Information page for Ráth Maoláin School, Toomour, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Ráth Maoláin, Tuaim Fhobhair, Co. Shligigh.]   [View...]
849 My Home District [By Lil Ní Chorcoráin, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
850 [Information page for Drom na Gráinaighe School, Toomour, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Drom na Gráinaighe, Tuaim Fhobhair, Co. Shligigh.]   [View...]
851 My Home District [By Kathleen Lavin, Drumnagranshy, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
852 [Information page for Céis School, Toomour, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Céis, Tuaim Fhobhair, Co. Shligigh.]   [View...]
853 My Home District [By Michael Milmoe, Shren; Nora Kenny, Toomour; Marie Burns, Knockalough, Keash, Ballymote; Patrick Benson, Carrowmaclenany, Rathmullen, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
854 [Information page for Mullaghroe School, Kilfree, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil An Mullach Rua, Cill Fraoigh, Co. Shligigh.]   [View...]
855 My Home District [By Mary O'Neill, collected from James O'Neill, Moygara, Gurteen, Co. Sligo.]   [View...]
856 My Home District [By Irene Kennedy, Gurteen, Ballymote, Co. Sligo.]   [View...]
857 My Home District [By Mell O'Grady, Mullaghroe, Boyle, Co. Sligo.]   [View...]
858 [Information page for Eanach Mór School, Kilfree, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Eanach Mór, Cill Fraoigh, Co. Shligigh.]   [View...]
859 My Home District [Kilfree and Carrantample, Gurteen, Co. Sligo.]   [View...]
860 [Information page for Cluain an Iubhair School, Kilfree, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain an Iubhair, Cill Fraoigh, Co. Shligigh.]   [View...]
861 My Home District [By Patrick Callaghan, collected from John Callaghan, Clooneigh, Gurteen, Co. Sligo.]   [View...]
862 [Information page for Coolavin School, Co. Sligo / Leathanach eolais maidir le Scoil Cúil Ó bhFinn, Co. Shligigh.]   [View...]
863 My Home District [By Rita Gibbin, collected from Thomas Gibbin, Clogher, Monasteraden, Co. Sligo.]   [View...]
864 My Home District [By Mary McHugh, Island Road, Monasteraden, Co. Sligo.]   [View...]

SMS 189/228.   Schools from Co. Leitrim / Co. Liatroma

865 [Information page for Inbhrach School, Rossinver, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Inbhrach, Ros Inbhir, Co. Liatroma.]   [View...]
866 My Home District - Uragh [By Gretta Gallagher and Mary O'Rourke, Uragh, Co. Sligo.]   [View...]
867 My Home District [Laughta, Co. Sligo.]   [View...]
868 [Information page for Cloonty School, Rossinver, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Na Cluainte, Ros Inbhir, Co. Liatroma.]   [View...]
869 My Home District [By Kate Gallagher, Coolagarphy, Cliffoney Co. Sligo.]   [View...]
870 [Information page for Killasnett School, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Killasnett, Co. Liatroma.]   [View...]
871 My Home District [By Eamonn Fox, collected from Joan Rooney, Lisnabrack, Manorhamilton, Co. Leitrim.]   [View...]
872 My Home District [By Bridget Meehan, Curaghfare, Manorhamilton, Co. Leitrim.]   [View...]
873 My Home District [By Frank Meehan, Crackarybeg, Manorhamilton, Co. Leitrim.]   [View...]
874 [Information page for Brackary Beg School, Killasnet,Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Breacaire Beag, Co. Liatroma.]   [View...]
875 My Home District [By Michael Mc Gorrin, Cartroon, Gibbagh, Manorhamilton, Co. Leitrim.]   [View...]
876 My Home District [Brackarymore, Manorhamilton, Co. Leitrim.]   [View...]
877 My Home District [By Mary Rowan, Lissross, Ballaghmechan, Manorhamilton, Co. Leitrim.]   [View...]
878 [Information page for Kilroosk School, Killasnet, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Rúisc, Co. Liatroma.]   [View...]
879 My Home District [Mullies, Co. Leitrim.]   [View...]
880 [Information page for Lorganboy School, Killasnet, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Lorganboy, Co. Liatroma.]   [View...]
881 My Home District [By Heather Bracken, Lurganboy, Co. Leitrim.]   [View...]
882 My Home District [By Jonathan R. Dennison, Gortinar, Co. Leitrim.]   [View...]
883 My Home District [Collected from Hugh Rooney, Glassdrummon, Glencar, Co. Sligo.]   [View...]
884 [Information page for Glencar School, Killasnet, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Gleann na Chaithe, Co. Liatroma.]   [View...]
885 My Home District [By Margaret Mary Gilligan, Fenagh, Gurteen P.O., Manorhamilton, Co. Leitrim.]   [View...]
886 My Home District [By Margaret Mary Gillgan, Fenagh, Gurteen P.O., Manorhamilton, Co. Leitrim.]   [View...]
887 My Home District [By Margaret Dolan, Tullentloy, Kiltyclogher, Co. Leitrim.]   [View...]
888 [Information page for Killea School, Cloonclare, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil an Choill Léith, Cluain Chláir Co. Liatroma.]   [View...]
889 My Home District (Glenkeel) [By Nellie Gallagher, collected from John J. Gallagher, Glenkeel, Kiltyclogher, Co. Leitrim.]   [View...]
890 My Home District (Derragoon) [By Bridget McGourty, Derragoon, Kiltyclogher, Co. Leitrim.]   [View...]
891 [Information page for Meenymore School, Cloonclare, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Muine Mór, Cluain Chlár, Co. Liatroma.]   [View...]
892 My Home District [By James Keane, Meeneymore, Co. Leitrim.]   [View...]
893 [Information page for Meenymore School, Cloonclare, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Muine Mór, Cluain Chlár, Co. Liatroma.]   [View...]
894 My Home District [By Molly Mac Morrow, Gortnalibret,, Co. Leitrim.]   [View...]
895 My Home District [By Charles Mac Morrow, Meeneymore, Co. Leitrim.]   [View...]
896 My Home District [By Michael Mac Morrow, Meeneymore, Co. Leitrim.]   [View...]
897 [Information page for Meenymore School, Cloonclare, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Muine Mór, Cluain Chlár, Co. Liatroma.]   [View...]
898 My Home District [By Owen Mac Morrow, Meeneymore, Co. Leitrim.]   [View...]
899 [Information page for Manorhamilton School, Cloonclare Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil, Cluainín Uí Ruairc, Cluain Chlár, Co. Liatroma.]   [View...]
900 My Home District [By Annie O'Connell, Clooneen , Co. Leitrim.]   [View...]
901 [Information page for Loughros School, Cloonclare, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Loch Rois, Cluain Chlár, Co. Liatroma.]   [View...]
902 My Home District [By Jack McHugh, Loughross, Glenfarne, Co. Leitrim.]   [View...]
903 My Home District [By Terry McHugh, Lacoon, Glenfarne, Co. Lietrim]   [View...]
904 My Home District [By Mary Teresa Keaveny, Glenfarne, Co. Lietrim]   [View...]
905 [Information page for Glenboy School, Cloonclare, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Gleann Buidhe, Cluain Chlár, Co. Liatroma.]   [View...]
906 My Home District [By Arline Golden, Tullyskearney, collected from Robert Irwin, Glenboy, Manorhamilton, Co. Leitrim.]   [View...]
907 [Information page for Drumahair School, Drumlease, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Drom Dhá Eithear, Co. Liatroma.]   [View...]
908 My Home District [By Ollie Robinson, Dromahair, Co. Leitrim.]   [View...]
909 [Information page for Moneyduff School, Drumlease, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Moneyduff, Droin Lais, Co. Liatroma.]   [View...]
910 My Home District [By Patrick Healy, Carton, Fivemilebourne, Co. Leitrim.]   [View...]
911 [Information page for Gortnakeagh, School, Dromlease, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil, Gort na Seach, Droim Lais, Co. Liatroma.]   [View...]
912 My Home District [By Annie Gilmartin, Townamoile, Shanuous P.O., Manorhamilton, Co. Leitrim, collected from James O'Hara.]   [View...]
913 [Information page for Newtownmanor School, Drumlease, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil An Baile Nua, Droim Lais, Co. Liatroma.]   [View...]
914 My Townland [By Clara Martin, Carton, Fivemilebourne, Co. Leitrim.]   [View...]
915 [Information page for Carrigeencor School, Drumlease, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil An Carraigín Corr, Droim Lais, Co. Liatroma.]   [View...]
916 Our Townland Bohey [By Peggy Maxwell, Bohey, Dromahair, Co. Leitrim.]   [View...]
917 [Information page for Drumlease School, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Drom Lais, Co. Liatroma.]   [View...]
918 My Home District [By Kathleen Gallagher and Jessie Byrne, Friarstown, Dromahair, Co. Leitrim.]   [View...]
919 My Home District [By Annie O'Neill, collected from John Egan, Kilcoosey, Dromahair, Co. Leitrim.]   [View...]
920 My Home District [Essays by Mary Gillon, Ardkip, Dromahair; Mary Johnston, Rockvalley, Dromahair; and Rita Fowley, Bawn, Dromahair, Co. Leitrim.]   [View...]
921 [Information page for Creevelea School, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil An Chraobh Liath, Co. Liatroma.]   [View...]
922 My Home District [By Mrs. Mac Morrow, Lonaugh, Tawnylea P.O., Co. Leitrim.]   [View...]
923 My Home District [By John Mac Morrow, Gubaderra, Killargue P.O., Drumahaire, Co. Leitrim.]   [View...]
924 My Home District [By Garret Keegan, Tawnylea P.O. Drumkeerin, Co. Leitrim.]   [View...]
925 [Information page for Drumkeel School, Killarga, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil An Droim Caol, Cill Fhearga, Co. Liatroma.]   [View...]
926 My Home District [By Nora Ní Cheallaigh, Sweetwood, Co. Leitrim.]   [View...]
927 My Home District [By Bríd Ní Chróin, Drumany, Co. Leitrim.]   [View...]
928 My Home District [By Séamus Mac Gabhann, Corderry, Killarga, Dromahair, Co. Leitrim.]   [View...]
929 My Home District [By Tomás Ó hEarcáin, Drumkeel, Killargue, Co. Leitrim.]   [View...]
930 My Home District [By Seosamh Ó Ceallaigh, Sweetwood, Killargue, Co. Lietrim]   [View...]
931 [Information page for Moneenatieve School, Inishmagrath, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Móinín na Tuigheadh, Inis Mac Craith, Co. Liatroma.]   [View...]
932 My Home District [By Peter Flynn, Drumkeerin, Co. Leitrim.]   [View...]
933 [Information page for School, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil, Co. Liatroma.]   [View...]
934 My Home District [By William Irwin, Grouse Ledge, Drumkeerin,Co. Leitrim.]   [View...]
935 [Information page for Dearg Dún School, Inishmagrath, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil, Dearg Dún, Inis Mhic Craith, Co. Liatroma.]   [View...]
936 My Home District [By Nora McHugh, Coolegrain, Dowra, Co. Leitrim.]   [View...]
937 [Information page for Gortnasillagh School, Inishmagrath, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Gort na Saileach, Inis Mhic Criath, Co. Liatroma.]   [View...]
938 My Home District [By Mick Harkin, Treenadullagh, Co. Leitrim.]   [View...]
939 My Home District [By Shiela Harkin, Lisarneen, Drumkeeran, Co. Leitrim.]   [View...]
940 [Information page for Tarmon School, Inishmagrath, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil An Tearmann, Inis Mhic Craith, Co. Liatroma.]   [View...]
941 My Home District [By Joseph Early, Mooneenreave, Spencer Harbour, Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim.]   [View...]
942 My Home District [By James Guihen, Carton Beg, Lough Allen, Co. Leitrim.]   [View...]
943 My Home District [By Dan Gralton Faulthee, Spencer Harbour, Co. Leitrim.]   [View...]
944 [Information page for Tullyclevaun School, Inishmagrath, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Tulach Cliabháin, Inis Mhic Craith, Co. Liatroma.]   [View...]
945 The Townland of Dervalanagher [By Kathleen Kelleher, Dervalanagher, Co. Leitrim.]   [View...]
946 [Information page for Cornamucklagh School, Drumreilly, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Corr na Muclach, Droim Oiríolaigh, Co. Liatroma.]   [View...]
947 My Home District [Essays from Derrinawilliam, Greaghnafarna, Cultha, Cornamuckla, Lower Annagh and Eden, Co. Leitrim.]   [View...]
948 [Information page for Slievenakilla School, Drumreilly, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Sliabh na Cille, Droim Oiríolaigh, Co. Liatroma.]   [View...]
949 My Home Distric [Essays by Cáit Nic Reíll, Slievenakilla; Brigid Loughlin, Aughrim; Anthony Cornyn, Tullynaha; Mary Flynn, Carntulla; Myles McGounty, Stranagarvana, Ballinagera, Co. Leitrim.]   [View...]
950 [Information page for Leitrim School, Kiltoghert, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Liatriom, Cill Táchurc, Co. Liatroma.]   [View...]
951 My Home District [By Margaret Keaveny, Ballinwing, Co. Leitrim.]   [View...]
952 [Information page for Aghagrania School, Kiltoghert,Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Achadh Ghráinne, Cill Táchurc, Co. Liatroma.]   [View...]
953 My Home District [By Timothy McManus, collected from Arthur McManus, Aughaguinea. Drumshambo, Co. Leitrim.]   [View...]
954 [Information page for Drumkeelan More School, Kiltoghert, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Droim Chaoláin Mór, Cill Táchurc, Co. Liatroma.]   [View...]
955 My Townland [By Rosaleen Woods, Cornacranaghy, Kilclare P.O., Co. Leitrim.]   [View...]
956 My Townland [By Mary B. Lynch, Lustia, Co. Leitrim.]   [View...]
957 My Townland [By Lizzie Mc Weeney, Leitra, Co. Leitrim.]   [View...]
958 [Information page for Kilnagross School, Kiltoghert, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Coill na gCros, Cill Táchurc, Co. Liatroma.]   [View...]
959 My Townland [My Home District essay by Mary Gaffney, Lisdrumnea, Kilnagrass, Co. Leitrim.]   [View...]
960 Annakeenty [My Home District essay by Annie Reilly, Annaghkeenty, Kilnagrass, Co. Leitrim.]   [View...]
961 Kilnagrass [My Home District essay by Tom McKeon, Kilnagrass, Co. Leitrim.]   [View...]
962 My Townland [By John Garland, Mullaghmore, Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim.]   [View...]
963 My Townland [My Home District essay by Roy Cox, collected from Michael Horan, Knockroe, Croghan, Boyle, Co. Leitrim.]   [View...]
964 My Townland [By Elsie Sadleir, Enagh, Croghan, Boyle, Co. Leitrim.]   [View...]
965 [Information page for Carrick-on-Shannon Convent School, Kiltoghert, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil an Clochar, Cora Droma Rúisc, Cill Táchurc, Co. Liatroma.]   [View...]
966 My Townland [By Nan Mc Namara, Station Road, Carrick-on-Shannon; Una McNiff, Lackagh, Drumsna; Moira Lynch, Drumsna; Marie McLoughlin, Mount Eagle; Lilly Glancy, Cortobber, Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim.]   [View...]
967 [Information page for Crummy School,Kiltubbird, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Cromaigh, Cill Tiobrad, Co. Liatroma.]   [View...]
968 Crummy [By Thomas W. Mc Weeney, Crummy, Co. Leitrim.]   [View...]
969 [Information page for Cornagon School, Fenagh Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Corr na gCon, Fenagh, Co. Liatroma.]   [View...]
970 My Home District [By John and Agnes Mc Loughlin, Scardawn, Keshcarrigan, Co. Leitrim.]   [View...]
971 [Information page for Drumsna School, Annduff, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Droim ar Snámh, Eanach Duibh, Co. Liatroma.]   [View...]
972 My Home District [By Josephine Gegan, Lismoyle, Drumana, Co. Leitrim.]   [View...]
973 My Home District [By Mary Brien, collected from Patrick Brien, Liscallyroan, Drumsna, Co. Leitrim.]   [View...]
974 My Home District [By Ellie J. Feeney, collected from Kathleen Feeney, Liscallyrone, Drumsna, Co. Leitrim.]   [View...]
975 My Home District [By Nancy O'Boy, Lavagh, Drumsna, Co. Leitrim.]   [View...]
976 My Home District [By Monica Neville, collected from John Beirne, Foxbonrough, Co. Leitrim.]   [View...]
977 [Information page for Annaduff School, Annaduff, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Eanach Duibh, Eanach Duibh, Co. Liatroma.]   [View...]
978 My Home District [By Bernard Toole, Corrick, Dromod, Co. Leitrim.]   [View...]
979 The Townland of Aughamore [Collected from Francis Byrne, Derries, Dromod, Co. Leitrim.]; The Townland of Derrybrack [Collected from Michael Lavin, Derrybrack, Dromod, Co. Leitrim.]   [View...]
980 The Townland of Fearnaught [Collected from Bernard Shanley, Fearnaught, Dromod, Co. Leitrim.]   [View...]
981 The Townland of Corduff [Collected from Peter Reynolds, Corduff, Dromod, Co. Leitrim.]   [View...]
982 [Information page for Annaduff School, Annaduff, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Eanach Duibh, Eanach Duibh, Co. Liatroma.]   [View...]
983 The Townland of Mullagh [By T. Lenehan, Mullagh, Dromod, Co. Leitrim.]   [View...]
984 Composition on My Townland [From Mullagh, Dromod,Co. Leitrim.]   [View...]
985 [Information page for Mohill School, Mohill, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Maothail, Maothail, Co. Liatroma.]   [View...]
986 My Home District is Dromard [By Frank McHugh, Dromard, Co. Leitrim.]   [View...]
987 My Home District [By John Finnegan, Tawlaught; James M. Conville, Shannagh; Leo Kenny, Mohill, Co. Leitrim.]   [View...]
988 [Information page for Mohill School, Mohill, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Maothail, Maothail, Co. Liatroma.]   [View...]
989 My Home District [Mohill , Co. Leitrim.]   [View...]
990 My Home District [By George William Duke, collected from William Finnegan and John Henry Duke, Tawlaught Valley, Mohill, Co. Leitrim.]   [View...]
991 [Information page for Convent of Mercy (St. Joseph's School), Mohill Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Clochar na Trócaire (Scoil Naomh Sheosaimh), Maothail, Co. Liatroma.]   [View...]
992 My Home District [By Róis M. Ní Bhuacháin, Mohill, Drumard, Co. Leitrim.]   [View...]
993 [Information page for Carton School, Mohill Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceathrú, Maothail Co. Liatroma.]   [View...]
994 My Home District [By Ellie McHugh, Drumlara, Co. Leitrim.]   [View...]
995 My Home District [By Willie McLoughlin, Drumgowna, Gorvagh, Mohill, Co. Leitrim.]   [View...]
996 [Information page for Convent of Mercy, Mohill, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Clochar na Trócaire, Maothail Co. Liatroma.]   [View...]
997 My Home District [By Maire Ní Bhuacháin, Drumard, Co. Leitrim.]   [View...]
998 [Information page for Finiskil School, Mohill, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Fionasclainn, Maothail, Co. Liatroma.]   [View...]
999 My Home District [Drumhany and Finiskill, Co. Leitrim.]   [View...]
1000 [Information page for Gortletteragh School, Cloone, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Gort Leitreach, An Chluain, Co. Liatroma.]   [View...]
1001 My Home District [By Una Flynn, Drumgrania, Annaghmor, Mohill, Co. Leitrim.]   [View...]
1002 [Information page for Drumeen School, Cloone, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil An Droim Mín, An Chluain, Co. Liatroma.]   [View...]
1003 Composition by Séamus Browne on the Townland of Gortinare [Co. Leitrim.]   [View...]
1004 Composition My Home District Drimmeen by Eddie Moran [Co. Leitrim.]   [View...]
1005 The Townland of Mullaghbrack. Composition by Maura Browne, Gortinare, Mohill [Co. Leitrim.]   [View...]
1006 The townland of Drumcony described by John Henry McNulty, Gortine, Mohill [Co. Leitrim.]   [View...]
1007 [Information page for Drumshanbo School, Cloone, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Droim Seanbhó, An Chluain, Co. Liatroma.]   [View...]
1008 My Home District [By Ellie Gray, Drumshanbo, Farnaught P.O. Mohill, Co. Leitrim.]   [View...]
1009 [Information page for Adoon School, Cloone, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Adoon, An Chluain, Co. Liatroma.]   [View...]
1010 My Home District [By Bernard Canning, Cornagher, Cloone, Co. Leitrim.]   [View...]
1011 My Home District - Adoon [By Martha Bohan, Adoon, Cloone, Co. Leitrim.]   [View...]
1012 My Home District [By Mary Alice McGowan, Edergole, Cloone, Co. Leitrim.]   [View...]
1013 Drumbore [By Maura Bohan, Drumbore, Cloone, Co. Leitrim   [View...]
1014 My Home District [By Bartley Casey, Lisomedawn, Mohill, Co. Leitrim.]   [View...]
1015 [Information page for Lissacarn School, Oughteragh, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Lios an Chairn, Uachtar Achaidh, Co. Liatroma.]   [View...]
1016 My Home District [By Olive Mitchell, Kilaeen, Mallinamore, Co. Leitrim.]   [View...]
1017 [Information page for Oughteragh School, Oughteragh, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Uachtar Achaidh, Uachter Achaidh, Co. Liatroma.]   [View...]
1018 My Home District [Ballinamore, Co. Leitrim.]   [View...]
1019 The Town of Ballinamore [By Patrick O'Rourke, High Street, Ballinamore, Co. Leitrim.]   [View...]
1020 [Information page for Convent School, Drumreilly, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar, Droim Oiríolaigh, Co. Liatroma.]   [View...]
1021 My Home District [By Bridie Prior, Camagh, Ballinamore, Co. Leitrim.]   [View...]
1022 [Information page for Drumbreanlis School, Carrigallen, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Droim Bréinlis, Carraig Álainn, Co. Liatroma.]   [View...]
1023 Old Houses in these Parts [By James Kiernan, Drumbreanlis, Ballinamore, Co. Leitrim.]   [View...]
1024 [Information page for Killygar School, Carrigallen, Co. Leitrim / Leathanach eolais maidir le Scoil Coill an Ghairr, Carraig Álainn, Co. Liatroma.]   [View...]
1025 My Home District [By George Morrison, The Croft, Kilbracken, Co. Cavan]   [View...]

SMS 230/273.   Schools from Co. Roscommon / Co. Ros Comáin

1026 [Information page for Creach na mBearna School, Kilronan, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Creach na mBearna, Cill Rónáin, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1027 My Home District [By Mary Guihen, Derriniskey, Co. Roscommon.]   [View...]
1028 My Home District [By Lizzie McHugh, collected from Tom Cullen, Tullynaha, Co. Roscommon.]   [View...]
1029 My Home District [By Gertie Cullen, collected from John Cullen, Lower Rover, Co. Roscommon.]   [View...]
1030 My Home District [By Mary McManus, Seltinaveeny, Co. Roscommon.]   [View...]
1031 [Information page for Cartrún School, Kilronan, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cartrún, Cill Rónáin, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1032 My Home District [By Patricia Maguire, collected from Thomas Rynn, Cornagee, Loch Allen, Carrick-on-Shannon, Co. Roscommon.]   [View...]
1033 [Information page for Mount Allen School, Kilronan, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Árd Ailinne, Cill Rónáin, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1034 My own district [By Katherine Mulhern, Greagh, Lough Allen, DrumshamboCo. Roscommon.]   [View...]
1035 [Information page for Driochead na Ceathramhna School, Ardcarn, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Droichead na Ceathramhna, Ard Carna, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1036 My Home District [Essays by May Kearns, collected from Michael Moone, Derrynadooey; and by John Joe McLoughlin, Lyonstown, Co. Roscommon.]   [View...]
1037 [Information page for Páirc na Coille School, Ardcarn, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Páirc na Coille, Ard Carna, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1038 My Home District [By Maureen McKeon, Derreenaseer, Ballularnon, Boyle, Co. Roscommon.]   [View...]
1039 [Information page for Tivannagh School, Boyle, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Tighmhanach, Mainistir na Búille, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1040 My Home District [By Jerry Ballantine, Tivanagh, Co. Roscommon.]   [View...]
1041 [Information page for Kiltycreaghtan School, Boyle, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Coillte Críotáin, Mainistir na Búille, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1042 My Home District [Essays by Mary Tivenan, Cournaglea; Timothy Brennan, Copse; Michael Shannon, Kiltycreighton; Teresa Tollin, Kiltycreighton; Kathleen Thomas, Brislagh; Winnie Tivenan, Cournameltha, Boyle, Co. Roscommon.]   [View...]
1043 [Information page for Croghan School, Killukin, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cruachán, Cill Abhaicín, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1044 My Home District [By Cormac Meehan, Carramore, Co. Roscommon.]   [View...]
1045 My Home District [By Mrs. Moran, Boheroe, Elphin, Co. Roscommon.]   [View...]
1046 My Home District [By Dan Conroy, Croghan, Boyle, Co. Roscommon.]   [View...]
1047 [Information page for Killummod School, Killummod, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Lomad, Cill Lomad, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1048 My Home District [Lodge, Co. Roscommon.]   [View...]
1049 [Information page for Knockroe School, Estersnow, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil An Cnoc Rua, Díseart Nuan, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1050 My Own Townland [By Charles Duignan, collected from Peter Sharkey, Rathallen, Croghan, Boyle, Co. Roscommon.]   [View...]
1051 [Information page for Cloonmagunnaun School, Kilmanagh, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cloonmagunnaun, Cill na Manach, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1052 My Native Townland [From Cloonmagunane, Co. Roscommon.]   [View...]
1053 [Information page for Baile na Mín School, Kilnamanagh, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile na Mín, Cill na Manach, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1054 My Townland [Carkfree, Cambin, Granny, Dooneen, Lartan, Sheerevagh,Corroy, Oldtown, Lackin, Rhenaboll, Carrowmoneen, Lisphilip, Tullaghan, Tully, Acres, Ardcola, Knockglass, Scurbeg, Sheeane, Carrowkeel and Treenamaryly, Co. Roscommon.]   [View...]
1055 [Information page for Lisacul School, Tibohine, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Lios an Choill, Tigh Baoithín, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1056 My Home District [By Gerard King, Feigh, Co. Roscommon.]   [View...]
1057 [Information page for Mullaghnashee School, Tibohine, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Mullach na Sídhe, Tigh Baoithín, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1058 My Village [By Tessie Flynn, Clegernagh, Co. Roscommon.]   [View...]
1059 [My Home District essays by Bernadette Ní Dhiolún, Fairymount; Brigidh Ní Riabhaigh, Moyne Village; Mary E. Drury, Leitrim; Nora Beirne, Curreenturpane; Pairc Aoil Village, Co. Roscommon.]   [View...]
1060 [My Home District essays by Ruth Ní Gadra, Lisacurka;Bernadhette Ní Dúillúin, Fairymount; Tessie Flynn, Clegernagh; Bridget Mahon, Grallagh, Co. Roscommon.]   [View...]
1061 Eden Village [By Máire Nic Dhiarmada, Eden, Co. Roscommon.]   [View...]
1062 Buckhill Village [By Brigidh Nigh Riabaigh, Buckhill, Co. Roscommon.]   [View...]
1063 [My Home District essays by Brigidh Ní Riabhaigh, Barnahalla; Cáitlin Drury, Lisduff; and Bridget Mahon, Gurteen, Co. Roscommon.]   [View...]
1064 [Information page for Mullaghnashee School, Tibohine, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Mullach na Sídhe, Tigh Baoithín, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1065 My Townland [By Eoghan Ó Deirn, Grallagh, Co. Roscommon.]   [View...]
1066 My Townland [By Séan Ó Caomhánaigh, Parkeel, Co. Roscommon.]   [View...]
1067 My Townland [By Tadhg De Faoite, Cleragh, Co. Roscommon.]   [View...]
1068 [Information page for Mullen School, Tibohine, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil An Muilleann, Tigh Baoithín, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1069 My Home District [By Gretta Owens, Mullen, Frenchpark, Co. Roscommon.]   [View...]
1070 My Home District [By Teresa Creighton, Leitrim, Frenchpark, Co. Roscommon.]   [View...]
1071 My Home District [By Tommy McLoughlin, Clegernagh, Frenchpark, Co. Roscommon.]   [View...]
1072 [Information page for Cross School, Tibohine, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil an Chros, Tigh Baoithín, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1073 My Home District [By Joseph Giblin, Doon, Gurteen, Co. Sligo.]   [View...]
1074 My Home District [By Paddy Clossick, Kilcloman, Co. Roscommon.]   [View...]
1075 My Home District [By John McCoy, Drimacoo, Co. Roscommon.]   [View...]
1076 [Information page for Brosna School, Tibohine, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Brusna, Tigh Baoithín, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1077 My Home District [By Thomas Regan, collected from John Regan, Boghliduff, Ballaghadureen Co. Roscommon.]   [View...]
1078 My Home District [By Margaret Towey, collected from Philip Doherty, Slieveroe, Ballaghadureen, Co. Roscommon.]   [View...]
1079 [Information page for Gortanure School, Kilbeagh, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Gort na nIúr, Cill Bheitheach, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1080 My Home District Eighty Years Ago [By Bea Agnes Cassidy, Boughliduff, Ballaghaderrn, Co. Roscommon.]   [View...]
1081 [Information page for Bellanagare School, Kilcorkey, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal Átha na gCarr, Kilcorkery, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1082 My Home District [By Eileen McCormack, Drummin, Ballinagare, Co. Roscommon.]   [View...]
1083 [Information page for Caddellbrook School, Baslick, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Caddellbrook, Baislic, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1084 My Parish [Baslick, Co. Roscommon.]   [View...]
1085 [Information page for Kilmurry School, Baslick, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Mhuire, Baislic, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1086 My Townland [Collected from Dennis McGarry, Rathmoyle, Castlerea, Co. Roscommon.]   [View...]
1087 My Townland [Collected from James Fahey, Gortnasalla, Lisalway, Co. Roscommon.]   [View...]
1088 [Information page for Castleplunkett School, Baslick, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Lios Lachna, Baislic, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1089 Folklore [By Máire Ní Ruairí, Caisleán an Phluingcéadáigh, Co. Roscommon.]   [View...]
1090 [Information page for O'Connor Don National School, Cloonboniff, Kilkeevin, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Náisiúnta O'Connor Don, Cluain Banbh, Cill Chaoimhín, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1091 My District [By Nóirín Ní Cheallacháin, Cluanbáinibh, Caisleán Riabhach, Co. Roscommon.]   [View...]
1092 [Information page for Garranlahan School, Kiltullagh, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Gráinleathan, Cill Tulach, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1093 My Home District [By Kathleen Hussey, Castlequartey, Co. Roscommon.]   [View...]
1094 [Information page for Cloonfad School, Kiltullagh, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain Fhada, Cill Tulach, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1095 My Home District [By Thomas Groarke and John Kelly, Gurteen, Cloonfad, Ballyhaunis, Co. Roscommon.]   [View...]
1096 [Information page for Lake View School, Aughrim, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Radhairc an Locha, Eachdhruim, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1097 My Home District [Clooncraff, Co. Roscommon.]   [View...]
1098 My Home District [Cloonglassney Co. Roscommon.]   [View...]
1099 My Home District [Cloongarvan, Co. Roscommon.]   [View...]
1100 My Home District [Lecarrow, Co. Roscommon.]   [View...]
1101 [Information page for Aughrim School, Aughrim, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Eachdhruim, Eachdhruim, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1102 My Home District [Rodeen, Co. Roscommon.]   [View...]
1103 My Home District [Toomore, Aughrim, Co. Roscommon.]   [View...]
1104 My Home District [Carrow, Aughrim, Co. Roscommon.]   [View...]
1105 [Information page for Kiltrustan School, Kiltrustan, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Trostáin, Cill Trostáin, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1106 My Home District [By Kathleen Brennan, Drummin, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1107 My Home District [By Bridget Murphy, Grange, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1108 My Home District [By Delia Gannon, Moyglass, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1109 My Home District [Essays by Mary Mulvey, Lisheen, Strokestown; and Christina Geelan, Rathmore, Kiltrustan, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1110 My Home District [Essays by Nora Hughes, Creat, Strokestown; and Thomas Flanagan, Cloonahee, Elphin, Co. Roscommon.]   [View...]
1111 My Home District [Muckinagh, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1112 [Information page for Ballyroddy School, Shankill, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Uí Rodaigh, Shankil, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1113 My Home District [By Patrick Larkin, Shankil, Elphin, Co. Roscommon.]   [View...]
1114 My Home District [By M. Roddy, Ballroddy, Elphin, Co. Roscommon.]   [View...]
1115 [Information page for Clooncullaan School, Elphin, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain Coilleáin, Ail Finn, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1116 My Home District [By Michael Duffy, Crega, Elphin, Co. Roscommon.]   [View...]
1117 [Information page for Corraslira School, Ogulla, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Corraslira, Óigeala, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1118 My Home District [By Cait Brady, Drinane, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1119 My Home District [By Rosaleem King, collected from Ellen Dufficy, Annaghmore, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1120 [Information page for Clashaganny School, Killukin, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Clais an Ghainimh, Cill Lúcainn, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1121 My Home District [By Nancy Boyle, Ballydaly, Tulsk, Co. Roscommon.]   [View...]
1122 [Information page for Cloonfree School, Cloonfinlough,Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain Fraoighm Cluain Fionnlocha, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1123 My Home District [By Joseph Banahan, Cloonfree, N.S., Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1124 My Home District [By Biddy Hunt, Cloonfree, N.S., Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1125 My Home District [By Eileen Simpson, Ardikellan, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1126 My Home District [By Kathleen Carty, Bloomfeild, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1127 My Home District [By Micky McCormack, Stokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1128 [Information page for Clooncah School, Cloonfinlough, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain Catha, Cluain Fionnlocha, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1129 My Home District [By Rita Sweeney, collected from Michael Sweeney, Clooncagh N.S., Co. Roscommon.]   [View...]
1130 My Home District [By Brigid Egan, collected from John Egan, Ballybeg, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1131 My Home District [By Lizzie Compton, Tuam, Kilbrooskey, Co. Roscommon.]   [View...]
1132 [Information page for Bellanamullia School, Bumlin, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal Átha na mBuillí, Buimlinn, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1133 My Home District [By Íde Ní Riain, Bridge Street, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1134 My Home District [By Kathleen Cronin, Ballyglass, Four-mile-house, Co. Roscommon.]   [View...]
1135 My Home District [By Kathleen Bowens, Corskeagh, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1136 My Home District [By Úna Ní Bheannacháin, Cloonfree, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1137 [Information page for Curraghroe School, Lissonuffy, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil An Currach Rua, Lios Ó nDufaigh, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1138 My Native Townland [Granaghan - Dillon, Co. Roscommon.]   [View...]
1139 [Information page for Scrabbagh School, Kilmore, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Scrabbagh, Cill Mhór, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1140 My Home District [By Teresa Caslini, Foxwood, Co. Roscommon.]   [View...]
1141 [Information page for Dangan School, Kilmore, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil An Daingeann, Cill Mhór, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1142 My Townland [By Patsy Reynolds, Lorbawn, Hillstreet, Drumsna, Co. Roscommon.]   [View...]
1143 My Townland, Ballagh [By Mamie Stritch, Ballagh, Hillstreet, Drumsna, Co. Roscommon.]   [View...]
1144 My Townland [By Maureen Cumiskey, Ballocart, Carric-on-Shannon, Co. Roscommon.]   [View...]
1145 My Townland [Cnoch Ná Gamhnach, Co. Roscommon.]   [View...]
1146 My Townland [By Patrick Sharkey, Cornislehane, Kilmare, Co. Roscommon.]   [View...]
1147 [Information page for Carrigeen School, Kilglass, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil An Carraigín, Cill Ghlais, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1148 My Own Townland - Lagan [By Maura Cox, Lagan, Co. Roscommon.]   [View...]
1149 [Information page for Druminardly School, Kilglass, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Druminardly, Cill Ghlais, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1150 Home Districts [Druming-beg, Derryfeacle, Drumingmore, Lavagh, Crunkell, Renefarna, Mullagh and Killgarrie, Co. Roscommon.]   [View...]
1151 [Information page for Ballyfeeny School, Kilglass, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Uí Fhíne, Cill Ghlais, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1152 My Native Village [By Nancy Boland, Cloonneen Hartland, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1153 Folklore. My Native Village [By Josepha Mac Dermott, Culliagh, Co. Roscommon.]   [View...]
1154 Folklore. My Native Village [By Norah Flannery, Pollymont, Scramogue, Co. Longford]   [View...]
1155 Folklore. My Native Village [By Jennie Flannagan, Ruane, Kilglass, Strokestown, Co. Roscommon.]   [View...]
1156 [Information page for Ballyfeeny School, Kilglass, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Uí Fhíne, Cill Ghlais, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1157 Folklore. My Native Village [By Mary J. Fallon, Scramogue, Co. Roscommon.]   [View...]
1158 [Information page for Ballinderry School, Kilbride, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Doire, Cill Bhríde, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1159 My Home District [By Eilís Ní Siurdain, Cor an Droicid, Leas na gCeithre, Mhile, Co. Roscommon.]   [View...]
1160 [Information page for Carrowcrin School, Killbride, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Carrowcrin, Cill Bhríde, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1161 My Home District [Drumduff, Co. Roscommon.]   [View...]
1162 [Information page for Coolshaghtena School, Cloontuskert, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cúl Seachtaine, Cluain Tuaiscirt, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1163 My Home District [By Kathleen Oates, collected from Joseph Irwin, Gardenstown, Lanesboro, Co. Roscommon.]   [View...]
1164 My Home District [By Kathleen Gavigan, collected from Joe Gavigan, Weekfeild, Kilrooskey, Co. Roscommon.]   [View...]
1165 My Home District [By Joe Gill, collected from Peter Gill, Annatabeg, Lanesboro, Co. Roscommon.]   [View...]
1166 [Information page for Ballyleague School, Cloontuskert, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal Átha Laig, Cluain Tuaiscirt, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1167 My Home District [By John Quinn, Moher, Lanesboro, Co. Longford, collected from John Corcoran, Kilmurtagh, Kilrooskey, Co. Roscommon.]   [View...]
1168 [Information page for Convent of Mercy School, Roscommon, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, Ros Comáin, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1169 My Home District [Co. Roscommon.]   [View...]
1170 [Information page for Kilbegnet School,Kilbegnet, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Bheagnet, Cill Bheagnait, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1171 My Townland Kilbegnet [By Sean Keane, Kilbegnet, Co. Roscommon.]   [View...]
1172 Derryhippo [By Séan Kenny, Derryhippo, Co. Roscommon.]   [View...]
1173 [My Home District essays by Siobhán Ní Náraigh, Carrowkeel; Mairéad Ní Mhanntáin, Cornaveigh; Cáit Nic Tomaltaigh, Rosmoylan; Fairfield, Co. Roscommon.]   [View...]
1174 [My Home District essays by Máire Ní Aogáin, Rushfield, Coolroughan; and Bríd Ní Leocháin, Tonamaddy, Co. Roscommon.]   [View...]
1175 [Information page for Clover Hill School, Fuerty, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc na Seamra, Fíorta, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1176 My Village [By Sheila Quigley, Cloverhill N.S., Co. Roscommon.]   [View...]
1177 My District [By Sheila Quigley, Cloverhill N.S., Co. Roscommon.]   [View...]
1178 My Village [By Olive Raftery, Cloverhill N.S., Co. Roscommon.]; My District [By Moira O'Brien, Cloverhill N,S., Co. Roscommon.]   [View...]
1179 [Information page for Ballymurray School, Kilmeane, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Caile Uí Mhuirígh, Cill Mhiáin, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1180 My Home District [By Maura Gilmartin, Ballymurry, Co. Roscommon.]   [View...]
1181 My Home District [By Eileen Lough, collected from Mary Kate Lough, Cloonconra. Ballymurry, Co. Roscommon.]   [View...]
1182 [Information page for Mountplunket School, Killinvoy, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Mountplunket, Killinvoy, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1183 My Home District [Mount Plunkett and Kilmore, Killeen Reevagh, Gailey Beg, Killoy and Lecarrow, by Kitty Kelly, Kitty Furey and Kitty Macken, Co. Roscommon.]   [View...]
1184 [Information page for Knockcroghery School, Killinvoy, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc an Chrochaire, Killinvoy, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1185 My Townland [By Hugh Connaughton, Corbooly, Knockcroghery, Co. Roscommon.]   [View...]
1186 [Information page for St. John's School, Lecarrow, St. John's, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Naomh Sheáin, An Leithcheathrú, St. John's, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1187 My Townland [By Peter John Fallon, Newtown, Co. Roscommon.]   [View...]
1188 [Information page for Mount Talbot School, Tisrara, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Mun Talbóid, Tigh Srathra, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1189 My Home District [By Máire Ní Éimhthigh, collected from M. Heavey, Mount Talbot, Co. Roscommon.]   [View...]
1190 My Home District [By Eibhlín Ní Fhinrachtaigh, Mount Talbot, Co. Roscommon.]   [View...]
1191 [Information page for Tisrara School, Tisrara, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Tigh Srathra, Tigh Srathra, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1192 My Home District [By Maude Burke, Turnock, BallyForan, Ballinasloe; Mary Tumelty, Lisnagabra, Four Roads; Carmel Cummins, Four Roads, Athleague; Mary Lawlor, Tibarney, Athleague; Co. Roscommon.]   [View...]
1193 My Home District [By Nan Finerty, Coolderry, Athleague, Co. Roscommon   [View...]
1194 My Home District [By Betty Mee, Coolderry, Four Roads, Athleague; Mary Killian, Cullawinna, Athleague, Co. Roscommon.]   [View...]
1195 My Home District [By Margaret Murray, Derrinlerig, Athleague, Gardenfort, Co. Roscommon.]   [View...]
1196 My Home District [By Mary Mee, Carrowntemple, Four Roads, Co. Roscommon.]   [View...]
1197 My Home District [By Annie Lawlor, Tibarney, Athleague; Margaret Connolly, Tibarney, Athleague; Co. Roscommon.]   [View...]
1198 My Home District [By Winnie Gately, Correal, Four Roads, Co. Roscommon.]   [View...]
1199 [Information page for Tisrara School, Tisrara, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Tigh Srathra, Tigh Srathra, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1200 My Home District [Cuilnakeava, Co. Roscommon.]   [View...]
1201 [Information page for Baile an tSléibhe, Cam, School, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an tSléibhe, Camach, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1202 My Home District [Ballintleva , Co. Roscommon.]   [View...]
1203 [Information page for Brideswell School, Cam, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Tobar Bríde, Camach, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1204 My Home District [Ballinamona, Co. Roscommon.]   [View...]
1205 [Information page for Ballybay School, Kiltoom, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Ballybay, Cill Tuama, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1206 My Home District [Kiltoom, Co. Roscommon.]   [View...]
1207 [Information page for Ballybay School, Kiltoom, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Ballybay, Cill Tuama, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1208 My Home District [By Evelyn Gennon and Lillie Dillion, Kiltoom, Co. Roscommon.]   [View...]
1209 [Information page for Taghmaconnell School, Taghmaconnell, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Teach Mhic Conaill, Teach Mhic Conaill Co. Ros Comáin.]   [View...]
1210 My Home District [By Mollie Costello, Knock, Co. Roscommon.]   [View...]
1211 [Information page for Cloonown School, St. Peter's, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain Abhan, Naomh Peadar, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1212 Our Townland [Clonowen, Co. Roscommon.]   [View...]
1213 [Information page for Cornafulla School, Drum, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Corr na Fola, An Droim, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1214 My Home District [By Thomas Shine, Taylorstown and Michael Durney, Cornafulla, Co. Athlone.]   [View...]
1215 My Home District [By William Craughwell, Summerhill, Co. Athlone.]   [View...]
1216 My Home District [By Thomas O'Neill, Cranagh, Co. Athlone.]   [View...]
1217 [Information page for Cornafulla School, Drum, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Corr na Fola, An Droim, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1218 My Home District [By Kitty Durney, Cornafulla, Co. Roscommon.]   [View...]
1219 My Home District [By Maureem Naughten, Thomastown, Co. Athlone.]   [View...]
1220 My Home District [By Maisie Grenham, Cornafulla, Co. Athlone.]   [View...]
1221 My Home District [By Mary Henry, Drumlosh, Co. Athlone.]   [View...]
1222 My Home District [By Naney Gaffey, Gorrynagowna, Co. Athlone.]   [View...]
1223 My Home District [By Teresa Shine, Kielty, Co. Athlone.]   [View...]
1224 [Information page for Newtown School, Creagh, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Newtown, An Chríoch, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1225 My Home District [By Máire Ní Chillín, Baile Nuad, Béal Atha na Sluagh, Co. Roscommon.]   [View...]
1226 My Home District [By Bridget Feehily, Tanvey, Ballydangan, Ballinasloe, Co. Roscommon.]   [View...]
1227 [Information page for Faltia School, Moor, Co. Roscommon / Leathanach eolais maidir le Scoil Fáilte, An Múr, Co. Ros Comáin.]   [View...]
1228 My Home District [By Bridget Feehily, Tanvey, Ballydangan, Ballinasloe, Co. Roscommon.]   [View...]
1229 My Home District [By Besy Gaffey, Moore North, Ballinasloe, Co. Roscommon.]   [View...]

SMS 1229/2373.   Schools from the province of Munster / An Mhumhain

SMS 274/398.   Schools from Co. Cork / Co. Chorcaí

1230 [Information page for Cod's Head School, Kilnamanagh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Rinn Triosc, Cill na Manach, Co. Chorcaí.]   [View...]
1231 My Townland [By Patrick Sullivan, Gurtahig, Co. Cork.]   [View...]
1232 My Townland [By Anna Harrington, Eskivaude, Co. Cork.]   [View...]
1233 [Information page for Kilmackowen School, Kilcatherine, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Mhic Eoghain, Cill Chaitairine, Co. Chorcaí.]   [View...]
1234 Ár gCheanntar Féin [My Home District essay by Dick Donovan, Croumhane; Mary Murphy, Goulane, Eyeries, Castletown Bere; Margaret Harrington, Kilmacowen, Eyeries, Castletown Bere; Peg Sullivan, Carrig, Eyeries, Co. Cork.]   [View...]
1235 [Information page for Ballycrovane School, Kilcatherine, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal an Chrobháin, Cill Chaitiarin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1236 Mo Cheanntar Féin [By Áine Ní Úrdail, Béal an Chrobháin, Na h-Aodhraoí, Co. Cork.]   [View...]
1237 [Information page for Ardgroom School, Kilcatherine, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Ardgroom, Cill Chaitiarin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1238 Mo Cheanntar Féin [By Anna Kelleher, collected from Timothy Kelleher, Bunskellig, Ardgroom, Castletown Bere, Co. Cork.]   [View...]
1239 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from Bárr 'a Coille, Co. Cork.]   [View...]
1240 [Information page for Cóbh Labhráis School, Bere Island, Killaconenagh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cóbh Labhráis, An tOileán Mór, Killaconenagh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1241 My Home District [By Seán Ó Suilleabáin, Bannc, Oileán Bhearra, Co. Cork.]   [View...]
1242 My Home District [By Séamas Ó Ceallacháin, Árdac. Oileáin Dearra, Co. Cork.]   [View...]
1243 My Home District [By Séan Ó hArachtáin, collected from Concubhar Ó hArachtáin, Grianán, Oileáin Dearra, Co. Cork.]   [View...]
1244 My Home District [By Leon Ó Súilleabháin, Baille na Cille, Co. Cork.]   [View...]
1245 [Information page for Cóbh Labhráis School, Bere Island, Killaconenagh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cóbh Labhráis, An tOileán Mór, Killaconenagh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1246 My Home District [By Julia Harrington, Greenane; Brigid Neill, Ardagh; Margaret Sullivan, Ardagh; Lizzie Sullivan, Cloughland, Beare Island, Co. Cork.]   [View...]
1247 [Information page for Cahergarriff School, Killaconenagh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Chathair Gharbh, Killaconenagh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1248 [My Home District from Gour, Co. Cork.]   [View...]
1249 [Information page for The Convent School, Castletownbere, Killaconenagh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil an Clochar, Baile Caisleáin Bhéara, Killaconenagh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1250 My Townland [By Kathleen Shea, Rodeen; Selina Harrington, Kiliniha; Co. Cork.]   [View...]
1251 My Townland [By Peggie Harrington, Curraduff, Co. Cork.]   [View...]
1252 My Townland [By Winnie Sullivan, Derricreveen, Co. Cork.]   [View...]
1253 My Townland [By Maureen Harrington, Finaha, Co. Cork.]   [View...]
1254 [Information page for Derreenacarrin School, Kilcaskin, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Doire an Chairn, Cill Cháscáin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1255 Mo Cheanntar Féin [By Cáit Ní Shúilleabháin, Doireancharn; Peig Ní Shúilleabháin, Cúilearthach; Siobhán Ní Loingsigh, Túirín Na Gréine; Cáit Ní Mhathúna,Cúilíarthach, Gleann -Garbh; and Síle Ní Chrualaoich, Leith-Choill; Co. Cork.]   [View...]
1256 [Information page for Derryconnery School, Kilcaskan, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Doire Chonaire, Cill Cháscáin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1257 Mo Cheanntar Féin [By Peig Ní Shúileabháin, Doire Connaire; Concubhar Ó hÚrdail, Dóiceárna; Séan Ó hÚrdail, Loch-dá-Ball, Co. Cork.]; Doire Conaire and Fuircéil [Co. Cork.]   [View...]
1258 Mo Cheanntar Féin [By Eibhlín Ní Chrócháin, Bárlinn, Co. Cork.]   [View...]
1259 [Information page for Maughanaclea School, Kilmocomoge, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Macha na gClaidhe, Cill Mochomóg, Co. Chorcaí.]   [View...]
1260 Mo Cheanntar Féin [By D.T. O'Leary, Maughanaclea, Co. Cork.]   [View...]
1261 Mo Cheanntar Féin [By J.D. O'Leary, Coosane, Co. Cork.]   [View...]
1262 [Information page for Inchiclogh School, Klimocomoge, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Ínse Cloch, Cill Mochomóg, Co. Chorcaí.]   [View...]
1263 My Home District [Inchiclough, Bantry, Co. Cork.]   [View...]
1264 My Home District [By Kitty Sullivan, Droumsullivan, Bantry, Co. Cork.]   [View...]
1265 [Information page for Carrigboy School, Durrus, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Charraig Bhuí, Dúras, Co. Chorcaí.]   [View...]
1266 My Native Townland [By Breda Mac Carthy, Coolclaughta, Durrus, Co. Cork.]   [View...]
1267 [Information page for Durrus School, Durrus, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Dúras, Dúras, Co. Chorcaí.]   [View...]
1268 My Home District [By Susannah Jane Pyburn, collected from John Pyburn, Dunbeacon, Durrus, Co. Cork.]   [View...]
1269 My Home District [By Winnie Dukelow, collected from Thomas Dukelow, Droumatinaheen, Durrus, Co. Cork.]   [View...]
1270 My Home District [By Annie Dukelow, collected from Thomas J. Dukelow, Sea Lodge, Durrus, Co. Cork.]   [View...]
1271 My Home District [By Sarah Dukelow, collected from Charles Dukelow, Clashadoo, Durrus, Co. Cork.]   [View...]
1272 My Home District [By Kathleen Dukelow, collected from Herbert Dukelow, Blair's Cove, Durrus, Co. Cork.]   [View...]
1273 [Information page for Ceann Caorach School, Kilcrohane, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceann Caorach, Cill Chrócháin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1274 My Home District [By Lilian O'Donovan, Rhea, Kilerohane, Bantry, Co. Cork.]   [View...]
1275 My Home District [By Mary O'Donovan, Rhearour, Kilcrohane, Bantry, Co. Cork.]   [View...]
1276 [Information page for Crookhaven School, Kilmoe, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Cruachán, Cill Mua, Co. Chorcaí.]   [View...]
1277 My Home District [Arduslough, Co. Cork.]   [View...]
1278 My Home District [By Jeremiah Mahony, Crookhaven, Co. Cork.]   [View...]
1279 My Home District [By Lilly Hunt, Lisscaha N., Toormoe, Co. Cork.]   [View...]
1280 [Information page for Dunmanus School, Kilmoe, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Dún Mánais, Cill Mua, Co. Chorcaí.]   [View...]
1281 My Home District [By Timothy O'Driscoll, Dunmanus, Co. Cork.]   [View...]
1282 [Information page for Rockwood School, Ballydehob, Skull, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Rockwood, Béal an Dá Chab, An Scoil, Co. Chorcaí.]   [View...]
1283 My Home District [By Hannah Mahony, Bawnashanaclougha, Ballydehob; Eileen Sullivan, Derrylihard, Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1284 My Home District [By Mary Driscoll, Dreennaclough; Joseph Driscoll, Gortnagrough, Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1285 [Information page for Derreenard School, Skull, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil n Doirín Árd, An Scoil, Co. Chorcaí.]   [View...]
1286 My Townland [By Peggy Duggan, Derrinard; Mary T. Goggin, Glounakillena, Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1287 My Townland [By Pat Joe Barry, Ballybawn; Anna O'Brien, Ballybawn; Mary Duggan, Derrinard, Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1288 [Information page for Lowertown School, Skull, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Lúghortán, An Scoil, Co. Chorcaí.]   [View...]
1289 My Home District [By Mary P. O Mahony, Seafort, Schull, Co. Cork.]   [View...]
1290 My Home District [By Kathleen and Thomas McCarthy, Ardravinna, Schull, Co. Cork.]   [View...]
1291 My Home District [By Timothy Regan, Leimeon, Co. Cork.]   [View...]
1292 Dreenane Townland [By Annie Donovan, Gunpoint, Schull, Co. Cork.]   [View...]
1293 My Home District [By Annie Donovan, Gunpoint, Schull, Co. Cork.]   [View...]
1294 Ballbrack Townland [By Annie Donovan, Gunpoint, Schull, Co. Cork.]   [View...]
1295 Lahorn Townland [By Timothy Regan, Lahorn, Schull, Co. Cork.], Lowertown [By Mary P. O Mahony, Seafort, Lowertown, Schull, Co. Cork.]   [View...]
1296 [Information page for Dunbeacon School, Skull, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Dún Béacáin, An Scoil, Co. Chorcaí.]   [View...]
1297 My Home District [By Jessie Coughlin, Dreenlomane, Co. Cork.]   [View...]
1298 Drishane [By Mary O'Sullivan, Shountelling, collected from from Mary J. Moynihan, Drishane, Co. Cork.]; Cashelfeane [Co. Cork.]   [View...]
1299 Shountellig [By Mary O' Sullivan, Shountellig, Co. Cork.]   [View...]
1300 [Information page for Ballydehob, Skull, School, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal an Dá Chab, An Scoil, Co. Chorcaí.]   [View...]
1301 My Townland [By Vincent Kelly, Station House, Ballydehob; Paddy Lyons, Schull; Michael O'Regan, Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1302 My Home District [By Michael O'Brien, Skehanore, Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1303 On My Home District [By Frankie Coughlin, Ballydehob, Co. Cork.], My Townland [By John Donovan, Gurteenroe, Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1304 My Home District [By Neil Lucey, Skehanore, Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1305 My Home District [By Joe Murphy, Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1306 My Home District [By Dermot Daly, John Sweeny, Knockroe; Michael Mahony, Skehanore; Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1307 [Information page for Ballydehob, Skull, School, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal an Dá Chab, An Scoil, Co. Chorcaí.]   [View...]
1308 My Home District [By Maura Young, Greenmount, Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1309 [Information page for Skull School, Skull, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Scoil, An Scoil, Co. Chorcaí.]   [View...]
1310 South Schull, Coorydorigan, White Castle, Gabbeen [Co. Cork.]   [View...]
1311 [Information page for Garranes School, Dromdaleague, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Garrán, Drom Dhá Liag Co. Chorcaí.]   [View...]
1312 Mo Cheanntar Féin [By Patrick Leahy, Gurrane. Caheragh, Drumoleague, Co. Cork.]   [View...]
1313 Mo Cheanntar Féin [By Paddy Collins, Coolanullen, Aughadown, Skibbereen, Co. Cork.]   [View...]
1314 Mo Cheanntar Féin [By James Sullivan, Glounpooka, Caheragh, Drimoleague, Co. Cork.]   [View...]
1315 [My Home District essay by Patrick Connolly, Coolbawn, Caheragh, Drimoleague, Co. Cork.]   [View...]
1316 Mo Cheanntar Féin [By Mary McCarthy, Ballyourane, Caheragh, Drumoleague, Co. Cork.]   [View...]
1317 Mo Cheanntar Féin [By Aggie Scully, Glounapooka, Co. Cork.]   [View...]
1318 [Information page for Derreennalomane School, Skull, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Doirín an Lomáin, An Scoil, Co. Chorcaí.]   [View...]
1319 My Home District [By Kathleen Barry, Rathravane, Ballydehob, Co. Cork.]   [View...]
1320 My Home District [By Frances Roycroft, Gabriel, Ballydehob, Skibbereen, Co. Cork.]   [View...]
1321 My Home District [By Nora Moynihan, Shountullig, Dunbeacon, Durrus, Co. Cork.]   [View...]
1322 My Home District [By Hannah Hayes, Dreenlomane, Ballydehob, Skibbereen, Co. Cork.]   [View...]
1323 [Information page for Dromore School, Caheragh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Drom Mór, Cathrach, Co. Chorcaí.]   [View...]
1324 My Home District [By Pádraig Ó Drisceoil, Dromore Co. Cork.]   [View...]
1325 [Information page for Dromore School, Caheragh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Drom Mór, Cathrach, Co. Chorcaí.]   [View...]
1326 My Home District [By Nóra Ní Mhurchú, Dromore, Co. Cork.]   [View...]
1327 My Native Parish [By Eibhlín Ní Shúilleabháin, Caheragh, Co. Cork.]   [View...]
1328 [Information page for Sherkin Island School, Tullagh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Inis Acráin, An Tulach, Co. Chorcaí.]   [View...]
1329 Mo Cheanntar Féin [By Cicilia Ní Chonnchubhair, The Garrison; Máire Ní Dhrisceoil, Naoi nGníomh; Máire Ní Nualláin, Cill Móna, Co. Cork.]   [View...]
1330 [Information page for Aghadown School, Aghadown, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Achadh Dúin, Achadh Dúin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1331 My Home District [By Peggy Swanton, Ardralia, Skibbereen, Co. Cork.]   [View...]
1332 My Home District [By Evelyn Brookes, Letterscanlan, Church Cross, Skibbereen, Co. Cork.]   [View...]
1333 [Information page for Knockeenbwee School, Dromdaleague, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Cnoicín Buí, Drom Dhá Liag, Co. Chorcaí.]   [View...]
1334 My Home District [By Mairéad Ní Mhuirthile and Tadhg Ó Muirthile, Lahana, Co. Cork.]   [View...]
1335 [Information page for Dromdaleague School, Dromdaleague, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Drom Dhá Liag, Drom Dhá Liag, Co. Chorcaí.]   [View...]
1336 My Home District [By Diarmuid Donovan, collected from Mr. George Swanton, Mainstreet, Drimoleague, Co. Cork.]   [View...]
1337 My Home District [By Sean O'Brien, Main Street, Drimoleague, Co. Cork.]   [View...]
1338 My Home District [By John Harrington, Buttersgift, Drimoleague, Co. Cork, collected from Mr. Charles Mac Carthy.]   [View...]
1339 My Home District [By Peggy O'Driscoll, Ballyhadown, Co. Cork   [View...]
1340 [Information page for Deelish School, Dromdaleague, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Duílis, Drom Dhá Liag, Co. Chorcaí.]   [View...]
1341 My Home District [By Pat Joe Daly, Deelis, Co. Cork.]   [View...]
1342 [Information page for Lisbealad School, Drinagh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Lios Béalad, Draighneach, Co. Chorcaí.]   [View...]
1343 My Home District [Essays by Maudie Daly, collected from Kathleen Daly, Lettergorman, Dunmanway; Hannah M. O'Sullivan, collected from Daniel O'Sullivan, Pike, Drinagh; Timothy Powell, collected from Timothy Powell, Kilronan, Dunmanway; James Casey, collected from Patrick Casey, Lettergorman, Dunmanway; Eileen Crowley, collected from Mrs. Crowley, Inchafune, Ballinacarriga; Kathleen Hegarty, collected from Margaret Hegarty, Drinagh East, Dunmanway; Bridie M. O'Sullivan, collected from Michael O'Sullivan, Lisbealad, Dunmanway; Mary Kelly, collected from Ellen Kelly, East Drinagh, Dunmanway, Co. Cork.]   [View...]
1344 My Townland [By Eibhlís Ní Riagáin, Keelinga, Co. Cork.]   [View...]
1345 [Information page for Dunmanway School, Fanlobbus, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Dúnmaonmhuighe, Fán Lóbais, Co. Chorcaí.]   [View...]
1346 My Home District [By Milly Jagoe, Kinrath House, Dunmanway, Co. Cork.]   [View...]
1347 [Information page for Kilmeen School, Kilmeen, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Mín, Cill Mín, Co. Chorcaí.]   [View...]
1348 [My Home District essay from Kilmeen Parish, Co. Cork.]   [View...]
1349 [My Home District essay from Kilmeen Parish, Co. Cork.]   [View...]
1350 My Home District [Collected from John Brennan, Inchinattin, Rossmore, Ballineen, Co. Cork.]   [View...]
1351 My Home District [By Margaret McCarthy, Ballygurteen, Ballineen, Co. Cork.]   [View...]
1352 General Notes on the Local History of West Cork, Corca Laide   [View...]
1353 [My Home District essay from Ballvoreen, O' Mirren's Town, Co. Cork.]   [View...]
1354 [My Home District essay from Paróiste Cille Míne, O' Mirren's Town, Co. Cork.]   [View...]
1355 [My Home District essay from Ros Ailithir, Co. Cork.]   [View...]
1356 [Information page for Carn School, Killmacabea, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil, Carn, Cill Macaibí, Co. Chorcaí.]   [View...]
1357 My Home District [By Hannah Attridge, collected from Arthur Attridge, Reavouler, Drinagh, Dunmanway, Co. Cork.]   [View...]
1358 My Home District [By Sadie Deane, collected from Mr. William Williamson, Ballyrinee, Leap, Co. Cork.]   [View...]
1359 [My Home District essay from Drom, Co. Cork.]   [View...]
1360 [My Home District essay from Cnocán na Croiche, Co. Cork.]   [View...]
1361 [Information page for Láithreach School, Kilbrogan, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Láithreach, Kilbrogan, Co. Chorcaí.]   [View...]
1362 Place names and Atiquities of Parish of Bandon (Kilbrogan) [Co. Cork.]   [View...]
1363 [Information page for Castlenalacht School, Brinny, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Caisleán na Leacht, Bruionaigh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1364 My Home District [Essay from Co. Cork.]   [View...]
1365 [Information page for Darrary School, Templeomalus, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Dairbhre, Templeomalus, Co. Chorcaí.]   [View...]
1366 The Townland in Which I Live [By Aidan Holland, Cullenagh, Courtmacsherry, Co. Cork.]   [View...]
1367 [Information page for Timoleague School, Timoleague, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Tigh Molaige, Tigh Molaige, Co. Chorcaí.]   [View...]
1368 [My Home District essay from The Diocese of Ross, Co. Cork.]   [View...]
1369 [Information page for Kinsale School, Kinsale, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cionn tSáile, Cionn tSáile, Co. Chorcaí.]   [View...]
1370 An Baile [By Máire Ní Dhonnabháin, Scoil Josep Naomhtha, Cionn tSáile, Co. Cork.]   [View...]
1371 [Information page for Ringrone School, Ringrone, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Rinn Róin, Rinn Róinn, Co. Chorcaí.]   [View...]
1372 My Home District [Essays by Maggie O'Brien, collected from Mrs. Ellen O'Brien, Castlepark, Kinsale; and Anna Keohane, collected from Mrs. Kathleen Keohane, Kilnacloona, Kinsale, Co. Cork.]   [View...]
1373 [Information page for An Cillín School, Tracton, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Cillín, Tracton, Co. Chorcaí.]   [View...]
1374 My Home District [By Kitty Mullane, Farrenbrien, Ballyfeard, Kinsale and George Kingston, Ballyfeard, Kinsale, Co. Cork.]   [View...]
1375 My Home District [Collected from Mr. David Barry and Miss Pauline Barry, Tracton, Kinsale, Co. Cork.]; My Home District [By James Daly, collected from Mrs. Daly, Granig, Ballyfeard, Co. Cork.]   [View...]
1376 My Home District [By Michael Murphy, Minane Bridge, Co. Cork, collected from Mrs. Murphy.]   [View...]
1377 My Home District [By Tige O' Callaghan, collected from Mrs. O' Callaghan, Minane Bridge; and by Margery Kidney, collected from Mrs. Kidney, Woodview, Minane Bridge, Co. Cork.]   [View...]
1378 [Information page for Knockavilly School, KnockavillyCo. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc an Bhile, Cnoc an Bhile, Co. Chorcaí.]   [View...]
1379 Home Districts [Essays by Con Lynch, Rockfort, Uplon. By Donal Kerrigan, Barna, Innishannon; Joan Desmond, Crowhill, Upton; Patrick O'Connor, Brinny, Upton; Mary Forde, Lissagroom, Upton, and Jessie Lynch, Russel Hill, Upton, Co. Cork.]   [View...]
1380 [Information page for Na Garráin School, Inishannon, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Na Garráin, Inis Eonáin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1381 My Townland [By May Forde, Ballymurphy, Upton; and Seán Ó Laoghaire, Gurrán, Co. Cork.]   [View...]
1382 [Information page for Rathduane School, Drishane, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Ráth Dhubháin, Driseán, Co. Chorcaí.]   [View...]
1383 My Home District [Collected from Amlaoibh Ó Loingsigh, Baile Uí Dalaigh, Sraid a Mhuillin, Co. Cork.]   [View...]
1384 [Information page for Cloghboola School, Drishane, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Clochbhuaile, Driseán, Co. Chorcaí.]   [View...]
1385 My Home District [Essays by Valentine O' Leary, Kilmeedy, Millstreet; Donie O'Hare, Cloghoolamore, Millstreet; Maureen Healy, Cahirdowney, Millstreet; Margaret Herlihy, Curragh, Millstreet, Co. Cork.]   [View...]
1386 My Home District [By Brendan O'Doherty, Liscahane, Millstreet, Co. Cork.]   [View...]
1387 My Home District [By Pat Kelleher, Knocknakilla, Millstreet, Co. Cork.]   [View...]
1388 My Home District [By May Twomey, Ballyvouskill, Mill Street, Co. Cork.]   [View...]
1389 My Home District [By Mary Callaghan, Mount Leader, Millstreet, Co. Cork.]   [View...]
1390 My Home District [By Daniel Desmond, Willowbrook, Millstreet, Co. Cork.]   [View...]
1391 My Home District [Coomlogane, Millstreet, Co. Cork.] My Home District [By Peg Dennehy, collected from Philip Dennehy, Mill View, Millstreet, Co. Cork.]   [View...]
1392 My Home District - Sean a Chnoc [By Mary G. Corkerry, Seana Chnoc, Millstreet, Co. Cork, collected from Mr. J. Corkerry.]   [View...]
1393 [Information page for Millstreet School, Drishane, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Sráid an Mhuilinn, Driseán, Co. Chorcaí.]   [View...]
1394 My Home District [By John O'Doherty, Inchileigh, Millstreet, Co. Cork.]   [View...]
1395 [Information page for Bardinch School Ballyvourney, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Barr Duínse, Baile Bhuirne, Co. Chorcaí.]   [View...]
1396 Mo Cheanntar Féin [By Nóra Ní Luasa, Ínse - Mór, Co. Cork, collected from Diarmuid Ó hÉalaithe.]   [View...]
1397 Mo Cheanntar Féin [By Siobhán Ní Luasa, An Screathan, Co. Cork, collected from Seán Ó Luasa.]   [View...]
1398 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Máire Ní Dhuinnín, collected from Síle Bean Uí Loingsigh, Na Milíní, Co. Cork.]   [View...]
1399 Mo Cheanntar Féin [By Tomás Ó Maoláin, Screathan, Co. Cork, collected from Dónall Ó Maoláin.]   [View...]
1400 Mo Cheanntar Féin [By Nóra Ní Chríodáin, Ínse Mhór, Co. Cork, collected from Donncha Ó Críodáin.]   [View...]
1401 Mo Cheanntar Féin [By Síle Ni Mhuirithe, Doire an Chullinn, Co. Cork, collected from Conchúir Ó Muirithe.]   [View...]
1402 [Information page for Dundareike School, Kilnamartery, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Dún Dea-radhairc, Cill na Martra, Co. Chorcaí.]   [View...]
1403 The Parish of Cill na Martar [By Margaret O'Connell, Dromreague, Macroom, Co. Cork.]   [View...]
1404 [Information page for Ballyvoge School, Kilnamartery, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Uí Bhuaigh, Cill na Martra, Co. Chorcaí.]   [View...]
1405 An Pháróiste Seo [By Liam Ó Duinneacha, Cill na Martra, Co. Cork.]   [View...]
1406 Mo Bhaile Fearainn [By Diarmuid Ó Céilleachair, Ceanndroma, Co. Cork.]   [View...]
1407 [Information page for Tooms School, Macloneigh Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Tooms, Macloneigh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1408 Mo Bhaile Fearann [My Home District essays from Tóim nó Tuaim, Gort A' Chorraig, Cnoc Amhráin, Báile Didheana, Máineár an Choimhisgir, Cúl Dómhnaill, Innse Saidhn, Anach Aíle, Tóbar na Feárnann, Mágh Clann Eich, Cíll na Rómhánach, Cill Glas, Teeraveen, Tirelton, Cnocán, Boulbrack, Gneeve, Lackreigh agus Gurán Riabhác, Réanacaharagh, Barrnadivane, Cúl Dorca, Drom Liath, Cul a' Cliabháin, Tír an Easaig, Corrach Draigheanach, Innse A' Coirce, Cill na Dur. Co. Cork.]   [View...]
1409 [Information page for Kilmurry School, Kilmurry, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Muire, Cill Muire, Co. Chorcaí.]   [View...]
1410 About My Own Town Land [By Mr. Daniel Wall, Lissarda, Co. Cork.]; Townlands [By Mrs. Wall, Kilmurry, Co. Cork.]   [View...]
1411 [Information page for Bealnablath School, Kilmurry, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal Átha na Bláiche, Cill Muire, Co. Chorcaí.]   [View...]
1412 My Home District [By Margaret Drummy, Bellmount, Crookstown, Co. Cork.]   [View...]
1413 My Home District [By John Bradfield, Currabegh, Crookstown, Co. Cork.]   [View...]
1414 My Home District [By Helen Lernihan, Laughtneill, Crookstown, Co. Cork.]   [View...]
1415 [Information page for Convent of Mercy School, Macroom Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, Maigh Cromtha Co. Chorcaí.]   [View...]
1416 The Macroom of 1824 [By Julia M. Twohig, South Square, Macroom, Co. Cork.]   [View...]
1417 [Information page for Ballyvongane School, Aghinagh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Uí Mhongáin, Achadh Fhíonach, Co. Chorcaí.]   [View...]
1418 My Home District [By Madgie Collins, Aghavrin, Coachford, Co. Cork, collected from Con Twomey.]   [View...]
1419 [Information page for Scoil Roisín, Aghinagh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Riosín, Achadh Fhíonach, Co. Chorcaí.]   [View...]
1420 My Home District [By John Neville, Kilberrihert, Co. Cork.]   [View...]
1421 [Information page for Aghabulloge School, Aghabulloge, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Achadh Bolg, Achadh Bolg, Co. Chorcaí.]   [View...]
1422 My Home District [By Thomas Healy, Aghabullogue, Coachford, Co. Cork, collected from Mr. P. Murphy.]   [View...]
1423 [My Home District essay by Mary Murphy, collected from Mr. D.J. Murphy, Dromatimore, Coachford, Co. Cork.]   [View...]
1424 My Home District [By Kitty O'Connor, Woodfield, Aghabullogue, Co. Cork.]   [View...]
1425 My Home District [By John Murphy, Dromatimore, collected from Michael Flynn.]   [View...]
1426 [Information page for Clontead School, Magourney, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain Téide, Magourney, Co. Chorcaí.]   [View...]
1427 My Home District [By Crissie Lyons, Clontead; and Madge Murphy, Coolacullig, Co. Cork.]   [View...]
1428 [Information page for Cloghduff School, Kilbonane, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Cloch Dubh, Cill Bheanáin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1429 My Home District [By Peggy Murphy, Knockanroe, Co. Cork.]   [View...]
1430 My Home District [By Kathleen Keane, Currahaly, Co. Cork.]   [View...]
1431 My Home District. Aherlamore [By James Creed, Aherlamore, Aherla, Co. Cork, collected from Mr. Cornelius O'Leary.]   [View...]
1432 My Home District. Rearour [By Micheal Tuohig, Rearour, Aherla, Co. Cork, collected from Mr. William Buckley.]   [View...]
1433 My Home District. Rathard [By Eily Lane, Rathard, Aherla, Co. Cork, collected from Denis Lane.]   [View...]
1434 My Home District. Kilbaun [By Mary Monica Meaney, Kilbaun, Aherla, Co. Cork, collected from Edward Lehane.]   [View...]
1435 My Home District. Scart [By Peter O'Riordan, collected from Mrs. O' Riordan, Scart, Aherla, Co. Cork.]   [View...]
1436 My Home District. Knocknahilan [By John Lynch, collected from William Lynch, Knocknahilan, Aherla, Co. Cork.]   [View...]
1437 [Information page for Ballykerwick School,Donaghmore, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Uí Chiarmhaic, Domhnach Mór, Co. Chorcaí.]   [View...]
1438 My Home District [By Ellie Healy, collected from Maurice Healy, Gurraneredmond, Donoughmore; Nora Leary, Kilmartin, Donoughmore; and Julia Foley, collected from Denis Foley, Cumeen, Donoughmore, Co. Cork.]   [View...]
1439 [Information page for Berrings School, Inishcarra, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Biorainn, Inis Carra, Co. Chorcaí.]   [View...]
1440 My District [By Con O'Herlihy, Berring, Co. Cork.]   [View...]
1441 My District [Ballshoneen, Co. Cork.]   [View...]
1442 My District [By Mary Cooney, Gurtatrea, Co. Cork.]   [View...]
1443 [Information page for Meelin School, Clonfert, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Mhaoilinn, Cluain Fearta, Co. Chorcaí.]   [View...]
1444 My Home District [By Katty McAuliffe, Meelin, Newmarket, Co. Cork, collected from Mr. D. McAuliffe.]   [View...]
1445 [Information page for An Cnocán Bán School, Clonfert, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Cnocán Bán, Cluain Fearta, Co. Chorcaí.]   [View...]
1446 My Home District [Essays collected from Miss Katie Murphy, Cummery Connell, Meelin, Newmarket; from Danile J. Curtin, Knockafurtig, Rockchapel; by Nora Angland, Meentinna; by Ita Curtain, Rockhill; from Benjiman Lenihan, Lyreneague; and from Shelia Keating, Knockanebane, Co. Cork.]   [View...]
1447 [Information page for Meelin School, Clonfert, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Mhaoilinn, Cluain Fearta, Co. Chorcaí.]   [View...]
1448 My Home District [Collected from Denis Murphy, Garravane, Mt. Collins, Co. Limerick.]   [View...]
1449 [Information page for Rockchapel School, Clonfert Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Séipéal na Carraige, Cluain Fearta, Co. Chorcaí.]   [View...]
1450 My Home District [By Mary Curtin, Glounakeel, Rockchapel, Co. Cork, collected from Denis Callaghan.]   [View...]
1451 [Information page for Clashykinleen School, Kilmeen, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Glais an Choinlín, Kilmeen, Co. Chorcaí.]   [View...]
1452 [My Home District essays from Glashakinleen, Blueford, Glenlara, Barnacurra, Lisrobin, Reallin, Kippagh, Lisdangen.]   [View...]
1453 [Information page for Taur School, Clonfert, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Teamhair, Cluain Fearta, Co. Chorcaí.]   [View...]
1454 My Home District [By Imelda Keneally, Glenlara, Newmarket, Co. Cork, collected from Nicholas Keneally.]   [View...]
1455 [Information page for Taur School, Clonfert, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Teamhair, Cluain Fearta, Co. Chorcaí.]   [View...]
1456 My Home District [By Cáit Ní Riain, Curraheen, Co. Cork, collected from Patrick Ahern.]   [View...]
1457 My Townland [By Cáit Nic Amhlaoibh, Bawnmore, Co. Cork.]   [View...]
1458 My Home District [By Mary Kiely, Lismire, Co. Cork.]   [View...]
1459 [Information page for Newmarket School, Clonfert, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Áth Trasna, Cluain Fearta, Co. Chorcaí.]   [View...]
1460 My Home District [By Kathleen O'Connell, New Street, Newmarket, Co. Cork.]   [View...]
1461 My Home District [By Eileen Hickey, Sarteem, Newmarket, Co. Cork, collected from Mr. P. O'Leary.]   [View...]
1462 My Home District [By Sheila Cleary, Island Road, Newmarket, Co. Cork, collected from Pat Cleary.]   [View...]
1463 My Home District [By Mary Morrissey, Rossacon, Newmarket, Co. Cork, collected from Miss Kitty Brosnan.]   [View...]
1464 [Information page for Newmarket School, Clonfert, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Áth Trasna, Cluain Fearta, Co. Chorcaí.]   [View...]
1465 My Home District [By J. Daly, Scarteen Road, Newmarket, Co. Cork.]   [View...]
1466 [Information page for Kanturk School, Clonfert, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil, Ceann Toirc, Cluain Fearta, Co. Chorcaí.]   [View...]
1467 My Home District [Essays by Patrick Higgins, collected from Mr. Higgins, Greenfield, Kanturk; Willie Bourke, collected from Mr. John Dorney, Coolageela, Kanturk; Edward Thornton, collected from Mrs. Nora Thornton, Paal West. Kanturk; Dermot O' Connor, collected from Mr. John O'Sullivan, Killeenleigh, Kanturk, Co. Cork.]   [View...]
1468 [Information page for The Convent School, Kanturk, Clonfert, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Clochar, Ceann Toirc, Cluain Fearta, Co. Chorcaí.]   [View...]
1469 My Home District [Collected from Mr. D. Daly and Mary Linehan, Strand Street, Kanturk, Co. Cork.]   [View...]
1470 My Home District [By Mary E. Daly, Gorthnockanroe, Kanturk, Co. Cork, collected from Mr. C. Daly.]   [View...]
1471 [Information page for Dromanarrigle School, Kilmeen, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Drom an Eargail, Kilmeen, Co. Chorcaí.]   [View...]
1472 An Baile Seo, Drom-an-eargail, Áth-treasna, Co. Chorcaighe. Conqeel Gurteeragh Killoseragh Knockmanagh Lisdangan [My Home District essays, Co. Cork.]   [View...]
1473 [Information page forthe Girl's School, Ummeraboy, Kilmeen, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil na gCáilíní, Iomaire Buí, Kilmeen, Co. Chorcaí.]   [View...]
1474 My Home District [By Mary Herlihy, Glountane, Cullin, Millstreet, Co. Cork, collected from Dan Lehane.]   [View...]
1475 My Home District [By Kathleen O'Keefe, Ruhill, Boherbee, Co. Cork, collected from Edmond Fitzgerald.]   [View...]
1476 [Information page for Derrygalun School, Kilmeen, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Doire Gealbhan, Kilmeen, Co. Chorcaí.]   [View...]
1477 The Townland of Dromina [By Joseph O'Connor, Dromina, Co. Cork, collected from Mrs. O'Connor.]   [View...]
1478 [Information page for Derrygalun School, Kilmeen, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Doire Gealbhan, Kilmeen, Co. Chorcaí.]   [View...]
1479 My Home District [By Dermot Riordan, Farrendoyle, Kanturk, Co. Cork, collected from Mr. D. Riordan.]   [View...]
1480 [Information page for Kishkeem School, Kilmeen, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Coiscéim, Kilmeen, Co. Chorcaí.]   [View...]
1481 My Home District - Kiskeam [By Michael Casey, Kiskeam, Co. Cork, collected from Con Murphy.]   [View...]
1482 My Home District [Essays by Patrick J. Casey, collected from Timothy Murphy, Knockavoreen, Kiskeam; Dan Quinn, collected from Pat Quinn, Knockeenacurig; Michael Casey, collected from Patrick Casey, Dromscarra, Kiskeam, Co. Cork.]   [View...]
1483 [Information page for Dernagree School, Dromtarriff, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Doire na Graí, Drom Tairbh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1484 Derinagree School District [By John P. Cashell, on the townlands of Clanbanin, Clenrath, Derinagree, Drominagh, Gurrane, Island - Dahill, Keale, Keletragh, Knocknacunacoushe, Co. Cork.]   [View...]
1485 [Information page for Dernagree School, Dromtarriff, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Doire na Graí, Drom Tairbh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1486 My Home District [Collected from Mr. O'Flynn, Killetra, Dromagh Banteer, Co. Cork.]   [View...]
1487 [Information page for Dromagh School, Dromtarriff, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Dromach, Drom Tairbh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1488 My Home District [Collected from Denis Coleman, Coolclough, Kanturk, Co. Cork.]   [View...]
1489 [Information page for Lyre School, Clonmeen, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Ladhar, Cluain Mín, Co. Chorcaí.]   [View...]
1490 My Home District [By Cáit Ní Chéilleachair, collected from Bean Uí Chéilleachair, Lyre, Clonmel, Co. Cork.]   [View...]
1491 [Information page for Clonmeen School, Clonmeen, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain Mín, Cluain Mín, Co. Chorcaí.]   [View...]
1492 My Home District [By Eileen Barrett, Clonmeen, Banteer, Co. Cork, collected from Mr. Con Connell.]   [View...]
1493 [Information page for Glantane School, Kilshannig, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Gleanntán, Cill Seanaigh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1494 My Home District [By Mary O'Callaghan, Lackandarra, Glantane, Lombardstown, Co. Cork.]   [View...]
1495 [Information page for Glantane School, Kilshannig, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Gleanntán, Cill Seanaigh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1496 My Home District [By Séarlait Ní Chárthaigh, Scarragh, Glantane, Mallow, Co. Cork.]   [View...]
1497 [Information page for Glashaboy School, Kilshannig, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Glaise Buí, Cill Seanaigh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1498 My Home District [Collected from Peter Murphy, Boola, Co. Cork.]   [View...]
1499 [Information page for Ballyhass School, Castlemagner, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Baile Theas, Caisleán Magner, Co. Chorcaí.]   [View...]
1500 [My Home District essays by Jonie O'Connor, Ballyhass, G.N.S., collected from Timothy O'Connor, Coolavaleen, Lombardstown; and Nellie O'Connell, collected from Patrick O'Connell, Knockardsharrive, Lombardstown, Co. Cork.]   [View...]
1501 [Information page for Curragh School, Kilbrin, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Currach, Cill Broin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1502 My Home District [Essays on the townlands of Ballybane, Curraghs, Cloughboola, Dromineenagora, Garrison, Knockardfree, Knockagolig, Lisagadee Renalica and Torawaddan, Co. Cork.]   [View...]
1503 My Home District, Ballybahallow [Co. Cork.]   [View...]
1504 My Home District, Kilberrihert [Collected from Mr. Denis O'Nullane, Ballyhallow, Freemount, Co. Cork.]   [View...]
1505 [Information page for Knocktemple School, Knocktemple, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc an Teampoill, Cnoc an Teampoill, Co. Chorcaí.]   [View...]
1506 My Home District [By Kit McAulife, Freemount, Charleville, Co. Cork.]   [View...]
1507 [Information page for Knocktemple School, Knocktemple, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc an Teampoill, Cnoc an Teampoill, Co. Chorcaí.]   [View...]
1508 My Home District [By Dennis O' Connor, Ballbahallagh, Co. Cork.]   [View...]
1509 My Home District [By James Denis, collected from Mrs. Hickey, Moygue, Lisscarroll, Co. Cork.]   [View...]
1510 [Information page for Liscarroll School, Liscarroll, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Lios Cearúill, Lios Cearúill, Co. Chorcaí.]   [View...]
1511 My Home District [By Peggie Kenneally, collected from Denis Kenneally, Ardaprior, Liscarroll, Co. Cork.]   [View...]
1512 [Information page for Brughtheine School, Cruchtown, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil, Brughtheine, Churchtown, Co. Chorcaí.]   [View...]
1513 [My Home District essay by Edmund Galligan, collected from Mr. John Murphy, Churchtown, Mallow, Co. Cork.]   [View...]
1514 [My Home District essay by Patrick Irwin, collected from Mr. James Irwin, Annagh, Churchtown, Mallow, Co. Cork.]   [View...]
1515 [Information page for the Christian Brothers School, Ráth Luirc, Rathgoggan, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil na mBráthar, Ráth Luirc, Rathgoggan, Co. Chorcaí.]   [View...]
1516 Mo Cheanntar Féin [By Patrick Slattery, Ballinakill, Newtown, Ráth-luirch, Co. Cork.]   [View...]
1517 Mo Cheanntar Féin [By J. Geraghty, collected from Mrs. Rea, Rathclare, Buttevant, Co. Cork.]   [View...]
1518 Mo Cheanntar Féin [By William O'Callaghan, collected from Maureen Callaghan, 22 Harrison's Place, Ráth Luirc, Co. Cork.]   [View...]
1519 [Information page for Kilbolane School, Kilbolane, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Bheoláin, Cill Bheoláin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1520 My Home District [By Ella O'Regan, collected from Michael and Mrs. O'Regan, Bunmona, Milford, Charlevilee, Co. Cork.]   [View...]
1521 [Information page for Kilbolane School, Kilbolane, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Bheoláin, Cill Bheoláin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1522 My Home District [Essays on the townlands of Kilbolaner, Coolalour, Laraugh, Shronepooken, Kyle, Doonar, Ballyherea, Prohurst, Scarl, Trienieragh, Moanroe, Tieracurra, Moanavracca,Moanarnane, Lyragh, Kinteera, Kilmore, Delliga, Coolnagour, Ballyhane, Acres, Bunmonar, Co. Cork.]   [View...]
1523 [Information page for the Convent of Mercy School, Buttevant, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, Cill na Mallach, Co. Chorcaí.]   [View...]
1524 My Home District [By Kathleen Power, Knockbarry, Buttevant, Co. Cork.]   [View...]
1525 [Information page for The Monastery School, Mallow,Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Mainistir, Mala, Co. Chorcaí.]   [View...]
1526 My Home District [Collected from Mr. E. Hyde, Bridge Street, Mallow, Co. Cork.]   [View...]
1527 [Information page for Knockacullata School, Monanimy, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc an Choldlata, Móin an Ime, Co. Chorcaí.]   [View...]
1528 My Home District [By John Lane, collected from John Lane, Slumber Hill, Co. Cork.]   [View...]
1529 My Home District [By Joseph Egan, Beenaskehy, Co. Cork.]   [View...]
1530 My Home District [By John Smith, collected from James Smith, Toureen, Co. Cork.]   [View...]
1531 [Information page for Ballyhooly School, Ballyhooly, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Átha hÚlla, Baile Átha hÚlla Co. Chorcaí.]   [View...]
1532 Bailtí Fearainn [By Liam Lombard, Páirc na mBlath, Co. Cork.]   [View...]
1533 [Information page for The Convent School, Doneraile, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Clochar, Dún ar Aill, Co. Chorcaí.]   [View...]
1534 My Home District [By Nellie Mannix, collected from Mr. Daniel Mannix, Clostogue, Shanballmore; by Kitty Kelly, collected from David Kelly, Ballinguiroe, Kildorrery; and by Hannah Roche, Rossagh, Co. Cork.]   [View...]
1535 [Information page for Graigue School, Templemolaga, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Ghráig, Templemolga, Co. Chorcaí.]   [View...]
1536 My Home District [By Elizabeth Mc Carthy, collected from Mr. Thomas McCarthy, Ballysurdane, Kildorrery, Co. Cork.]   [View...]
1537 Ballnoulty, Kildorrery, Co. Cork [By Margaret Carroll, collected from Mr. John Carroll, Ballnoulty, Kildorrery, Co. Cork.]   [View...]
1538 [My Home District essays by Kitty Kelleher, collected from Mr. John Sherlock, Oldcastletown, Kildorrery; Wiliam Fitzgibbon, collected from Mr. Michael Fitzgibbon, Ballyvisteen, Kildorrery; Bridget Pyne, collected from Mr. Michael Downey, Kilclooney, Kildorrery; Anna Caplace, collected from Mr. John Caplace, Graigue, Kildorrery, Co. Cork.]   [View...]
1539 Ahacross, Kildorrery [My Home District essays by Patrick Duane, collected from Mr. James Duane, Ahacross, Kildorrery, Co. Cork.]   [View...]
1540 [Information page for Scart School, Kildorrery, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Scairt, Cill Dairbhre, Co. Chorcaí.]   [View...]
1541 My Home District [Essays by Seán Ó hAnnáin, collected from Mr. D. Duane, Farahy, Kildorrery; Peggie Ní Larlaithe, collected from Mr. John Herlihy, Scart, Kildorrery; Aingeala Ní Chríodáin, collected from Mr. Thomas Creed, Garrane, Kildorrery, Co. Cork.]   [View...]
1542 My Home District [Farrahy, Kildorrery, Co. Cork.]   [View...]
1543 My Home District [By Séamus Mac Cárthaigh, collected from Mr. Dennis Mac Carthy, Farrahy, Kildorrery; Emhelda Ní Dhálaigh, collected from Mr. Patrick Daly, Ballyanihan; Máire Ní Riagáin, collected from Mr. Michael Regan, Oldcastletown, Kildorrery, Co. Cork.]   [View...]
1544 My Home District [By Áine Ní Choileáin, collected from David Collins, Ballynoe, Kildorrery, Co. Cork.]   [View...]
1545 My Home District [By Péig Nic Aoidh, collected from Mr. Nelly Kelly, Meadstown, Kildorrery, Co. Cork.]   [View...]
1546 [Information page for Knockanevin School, Templemolaga, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnocán Aoibhinn, Templemolga, Co. Chorcaí.]   [View...]
1547 My Home District [By Christina McGrath, collected from John McGrath, Knockanevin, Kilfiane, Co. Limerick.]   [View...]
1548 [Information page for Ballygiblin School, Brigown, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Ghibhlín, Brigown, Co. Chorcaí.]   [View...]
1549 Mitchelstown [My Home District essay from Co. Cork.]   [View...]
1550 [Information page for Araglin School, Macroney, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Airglinn, Macroney, Co. Chorcaí.]   [View...]
1551 My Home District [By Liam Ó Gadhra, Gort-na-sgeice, Araighlinn, Co. Cork.]   [View...]
1552 [Information page for Grange School, Fermoy Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Ghráinseach, Mainistir Fhearmuighe, Co. Chorcaí.]   [View...]
1553 My own district [By Hannah Coleman, collected from Patrick Coleman, Gurrane, Fermoy, Co. Cork.]   [View...]
1554 [Information page for Conna School, Knockmourne, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Conaithe, Cnoc Múirne, Co. Chorcaí.]   [View...]
1555 My Townland [By Nellie Hartigan, collected from Mr. Hartigan, Coolrue, Conna, Co. Cork.]   [View...]
1556 The Townland of Curraheen [By James Parker, collected from Robert Parker, Curraheen, Conna, Co. Cork.]   [View...]
1557 [Information page for Castlelyons School, Castlelyons, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Caisleán Ó Liatháin, Caisleán Uí Liatháin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1558 My Home Dstrict [By Micheal Murphy, Castlelyons, Co. Cork.]   [View...]
1559 My Home Dstrict [By Gerome Buckley, Glenarouske, Castlelyons, Co. Cork.]   [View...]
1560 My Home District [By Thomas Barry, Spuree, Castlelyons, Co. Cork.]   [View...]
1561 My Home District [Ballyoran, Castlelyons, Co. Cork.]   [View...]
1562 My Home District [Grange, Castlelyons, Co. Cork.]   [View...]
1563 [Information page for Little Island School, Little Island Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An tOileán Beag, An tOileán Beag, Co. Chorcaí.]   [View...]
1564 My Home District [By Richard Barry, collected from Tim Barry, Carrigane, Co. Cork.]   [View...]
1565 [Information page for Lisgoold School, Lisgoold, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Lios Cúil, Lios Cúil, Co. Chorcaí.]   [View...]
1566 [My Home District essay by Thomas O'Riordan, collected from John G. O'Riordan, Lisgoold, Midleton, Co. Cork.]   [View...]
1567 [My Home District essay by Una Payne, collected from John Payne, Ballincurrig, Midleton, Co. Cork.]   [View...]
1568 [Information page for Ballyglass School, Grenagh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Glas, Greanach, Co. Chorcaí.]   [View...]
1569 Mo Bhaile Dhuthchais Féin [Cnoc na mbeithe, Grianach, Co. Cork.]   [View...]
1570 Mo Bhaile Dhuthchais Féin [My Home District by Nóra Ní Loinín, collected from Dónall Ó Luinín, Baile Balúin, Grianach, An Blárna; and by Bríd Ní Shé, collected from Dónall Ó Sé, Plúcains, Domhnac Mor, Co. Cork.]   [View...]
1571 Mo Bhaile Dhuthchais Féin [By Maighréad Ní Bhuachalla, Páirceanna, Grianach, Co. Cork.]   [View...]
1572 Mo Bhaile Dhuthchais Féin [My Home District essay by Síghle Ní Chuinnleán, Baileglass, Grianach; and by Caít Ní Chroínín, collected from Sean Ní Chroínín, Cúirtbreac, An Blárna, Co. Cork.]   [View...]
1573 Mo Bhaile Dhuthchais [By Máire Breathnach, collected from Michéal Breathnach, Bailemhuirsín, Grianach, An Blárna, Co. Cork.]   [View...]
1574 [Information page for Rathduff School, GrenaghCo. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Ráth Dubh, Greanach, Co. Chorcaí.]   [View...]
1575 My Home District [Essays by Maureen O'Brien, collected from Mr. J. Kearney, Rockhill, Grenagh; Breeda Walsh, collected from Mrs. James Walsh, Ballyvaloon, Grenagh; John Mullane, collected from Mr. Batt Mullane, Rathduff, Grenagh; Nora Murphy, collected from Mr. Patrick Murphy, Longstone, Whitechurch, Co. Cork.]   [View...]
1576 [Information page for Rathpeacon School, Whitechurch, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Ráth Phéacáin, An Teampall Geal, Co. Chorcaí.]   [View...]
1577 My Home District [By Mary Brown, collected from Mr. William Murphy, Kilcully, White's Cross, Co. Cork.]   [View...]
1578 [Information page for Convent of Mercy School, Passage West, Marmallane, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, An Pasáiste, Marmulllane, Co. Chorcaí.]   [View...]
1579 My Native Town - Passage West [By Patricia Hurley, St. Mary's Cottages, Passage West, Co. Cork.]   [View...]
1580 [Information page for Presentation Convent School, Crosshaven, Templebreedy, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Toirbhitre, Bun an Tábhairne, Teampall Bríde, Co. Chorcaí.]   [View...]
1581 Crosshaven [By Mary O'Rahilly, Church Bay Crosshaven, collected from Mrs. Caroll, Carrigaline Road, Crosshaven, Co. Cork.]   [View...]
1582 [Information page for Shanbally School, Carrigaline, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Seana-Baile, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1583 Ballincranig, Gleann an Phúca, and The Priest's Leap [My Home District essay Jeremiah Downey, collected from Michael Downey, Ballincranig, Ballinhassig, Co. Cork.]   [View...]
1584 Killingley [By James Sullivan, Ballygaroan B.N.S., Co. Cork.]   [View...]
1585 Liss Cleary (Lios Cléirthighe) [My Home District essay by Joseph O'Leary, Liss Cleary, Co. Cork.]   [View...]
1586 [Information page for Ballygarvan School, Carrigaline, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Garbháin, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1587 Kilnahone [By Hannah Connell, Kilnahone, Ballygarran, Co. Cork.]   [View...]
1588 [Information page for Carrigaline School, Carrigaline, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Carraig Uí Leighin, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1589 My Home District [By Peter Collins, collected from Mrs. Mary Collins, Main Street, Carrigaline, Co. Cork.]   [View...]
1590 [Information page for Carrigaline School, Carrigaline, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Carraig Uí Leighin, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí.]   [View...]
1591 My Home District [By Agnes Harrington, collected from Mr. David Harrington, Kilmoney, Carrigaline, Co. Cork.]   [View...]
1592 My Home District [By Agnes Harrington, collected from Mr. D. Harrington, Kilmoney, Carrigaline, Co. Cork.]   [View...]
1593 [Information page for Ballytibbot School, Inch, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Thiobóid, An Inse, Co. Chorcaí.]   [View...]
1594 My Home District [By Bláthnaid Ní Chonláin, Baile Seáin, Cluain, Co. Cork.]   [View...]
1595 [Information page for Scartlea School, Garranekinnefeake, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Scairt Liath, Garrán an Chiniféicigh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1596 My Home District [Essays by Peg Ní Churtáin, Gurrá, Baile na Coradh; Liam Ó Colmáin, Ráth - Cúrsa, Baile na Coradh; Éibhlís de Póil, Sáilín, Baile na Coradh; Siobhán Nic Gearailt, Bán - Árd Uachtar, Baile na Coradh; and Máirín Ní Ruiséal, Cill Tescin, Co. Cork.]   [View...]
1597 [Information page for Ballycottin, School, Cloyne, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Choitín, Cluain, Co. Chorcaí.]   [View...]
1598 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay by Dónaill Ó Drisceoil, Bailecoitin, Co. Cork, collected from Risteárd Breathnach.]   [View...]
1599 Mo Cheanntar Féin [By Tomás Ó Roigne, Bailechoitín, Co. Cork.]   [View...]
1600 [Information page for Cloyne School, Cloyne, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain, Cluain, Co. Chorcaí.]   [View...]
1601 My Home District [By A. Doolin, collected from James Doolin, Ballymaloe, Co. Cork.]   [View...]
1602 [My Home District essay by Josephine Cahill, collected from Mrs. Power, Cloyne; Kitty Cahill, collected from Patrick Cahill, Spittal Cottage, Cloyne; Teresa Morrissey, collected from Mrs. Walsh, Chapel Street, Cloyne, Co. Cork.]   [View...]
1603 My Home District [By Rose Lane, collected from Michael Downing, Church Street, Cloyne, Co. Cork.]   [View...]
1604 [Information page for Churchtown, School, Churchtown, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Teampaill, Baile an Teampaill, Co. Chorcaí.]   [View...]
1605 [My Home District essays by Patrick Walsh, Ballymacotter; Sarah Curtin, Kilabarree; Josie O'Keefe, Ballbraher; and Annie Murray, Ballyandreen, Co. Cork.]   [View...]
1606 Townlands, Ballylandes [By Eileen O'Brien, Ballylanders, Co. Cork.]   [View...]
1607 Townlands, Maytown [Co. Cork.]   [View...]
1608 [Information page for Kilmahon School, KilmahonCo. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Maithín, Cill Maithín, Co. Chorcaí.]   [View...]
1609 My Native Place [By Patrick O'Sullivan, Shanagarry, Co. Cork.]   [View...]
1610 [Information page for Middleton School, Middleton, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Mainistir na Corann, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí.]   [View...]
1611 My Home District [By Bill Pagan, collected from Mr. W. Pagan, Balledmond , Middleton, Co. Cork.]   [View...]
1612 [Information page for Castlemartyr School, Mogeely, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile na Martra, Maigh Dhíle, Co. Chorcaí.]   [View...]
1613 My Home District [Essays by Michael Sullivan, Lismaloughlin; Patrick Dwyer, Gortnahomma; Patrick Abernethy, Garrysawney; Dan Cronin, Garrenjamea; Hugh Smiddy, Garryoughtra; James Lawton, Clasarinke; and by James Dunlea, Mogeely. Co. Cork.]   [View...]
1614 [Information page for Castlemartyr School, Mogeely, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile na Martra, Maigh Dhíle, Co. Chorcaí.]   [View...]
1615 My Home District [By Mellie Smiddy, Garryoughira, Mogeely, Co. Cork.]   [View...]
1616 [Information page for Kyle School, Clonpriest, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil An Choill, Cluain Pruachais, Co. Chorcaí.]   [View...]
1617 My Native District [By Patrick Cooney, Ballyglassin, Killeagh, collected from Mr. E. Loughlin, Ballykitty, Killeagh; and by Noel Considine, collected from Mr. J. Considine, Cashel Park, Youghal, Co. Cork.]   [View...]
1618 My Native District [By Maggie Landers, collected from Mr. P. Walsh, Knockmonlea, Youghal; William Meade, collected from Mrs. M. Meade, Kyle, Youghal; and Betty Scully, collected from Mrs. Hurley, Ballykitty, Youghal, Co. Cork.]   [View...]
1619 [Information page for Enniskean School, Kinneigh, Co. Cork / Leathanach eolais maidir le Scoil Inis Céin, Kinneigh, Co. Chorcaí.]   [View...]
1620 Sgoil Cheanntar Baile a' Chaisleáin [Essays on Árdcillín, Baile a' Chaisleáin, Baile an Ghárda, Baile Chile Eóghain, Bealach an Lubhair, Beann Gabhar, Biolrach, An Caipín, Ceann Eich, Clais, Cluainí Réidhe, Cluain O Méara, Fearmairír, Gort na Luachra, Lár an Bhuailthigh, Lios Uí Ruairch, Leac na Sionnach, Muine na Croiche, An Pála, Seana Chloch, Co. Cork.]   [View...]

SMS 399/480.   Schools from Co. Kerry / Co. Chiarraí

1621 [Information page for Beal School Kilconly, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Biaille, Cill Chonnla, Co. Chiarraí.]   [View...]
1622 My Home District [By Nora Griffin, Beale, Ballybunion, Co. Kerry.]   [View...]
1623 My Home District [By Willie B. Lawlor, Trippol, Ballybunion, Co. Kerry.]   [View...]
1624 [Information page for Rahavanig School, Kilconly, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Rahavanig, Cill Chonnla, Co. Chiarraí.]   [View...]
1625 My Home District [By Peggie Walsh, Tullamore, Ballybunion, Co. Kerry.]   [View...]
1626 My Home District [By Seán Ó hArtaigh, Dún, Baile a' Bhunánaigh, Co. Kerry.]   [View...]
1627 My Home District [By Nóra Ní Mhóráin, Leath-Seirreach, Co. Kerry.]   [View...]
1628 My Home District [By Maighréad Ní Chearbhaill, Teora Mór, Baile an Bhunánaigh, Co. Kerry.]   [View...]
1629 My Home District [By Neansaí Ní Dheá, Ráth a' Mhíanaigh, Baile a' Bhunánaigh, Co. Kerry.]   [View...]
1630 My Home District [By John King, Tullabeg, Kilconly, Co. Kerry.]   [View...]
1631 My Home District [By Maureen Mulvihill, Leansechane, Kilconly, Co. Kerry.]   [View...]
1632 My Home District [By Nord Kelly, Lahardane, Co. Kerry.]   [View...]
1633 [Information page for Coolard School, Galey, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil An Chúil Ard, An Gháile, Co. Chiarraí.]   [View...]
1634 My Home District [By Eliza Walsh, Coolkeragh, Co. Kerry.]   [View...]
1635 My Home District [By Hanna Kelly, Ballydonohue; Bridie Dowling, Gunsboro; Mary Mac Elliot, Gunsboro; Hanna Dwyer, Shrone, Listowel; Nora Walsh, Inch, Co. Kerry.]   [View...]
1636 [Information page for Astee School, Aghavallen, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Eas Daoi, Achadh Mhálainn, Co. Chiarraí.]   [View...]
1637 My Native Townland [Anagran, Co. Kerry.]   [View...]
1638 My Native Townland [Bally Macessy and Lislaughtin, Co. Kerry.]   [View...]
1639 [Information page for Kilnaughtin School, Kilnaughtin, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Neachtain, Cill Neachtain, Co. Chiarraí.]   [View...]
1640 My Home District [By Elizabeth Musgrove, Ralapane, Tarbert, Co. Kerry.]   [View...]
1641 [Information page for Tarmon School, Kilnaughtin, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil An Tearmann, Cill Neachtain, Co. Chiarraí.]   [View...]
1642 My Home District [By Mary Barret, Tarlnons, Tarbert, Co. Kerry.]   [View...]
1643 My Home District [By Kathleen Mangan, Dooncaha, Tarbert, Co. Kerry.]   [View...]
1644 My Home District [By Hannah Stack, Dooncaha, Tarbert, Co. Kerry.]   [View...]
1645 My Home District [By Annie Heffernan, Tarmons, Tarbert, Co. Kerry.]   [View...]
1646 My Home District [By Margaret O'Connor, Tarmons, Tarbert, Co. Kerry.]   [View...]
1647 [Information page for Tarbert School, Kilnaughtin, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Tairbeart, Cill Neachtain, Co. Chiarraí.]   [View...]
1648 My Home District [By Alice McCarthy, Tarbert, Co. Kerry.]   [View...]
1649 [Information page for Islandanny School, Duagh, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Islandanny, Dubháth, Co. Chiarraí.]   [View...]
1650 My Home District [By Sheila Brosnan, Shronebeirne, Kilmorna, Co. Kerry.]   [View...]
1651 My Home District, Sluicequarter [Sluicequarter, Co. Kerry.]   [View...]
1652 My Home District, Rea [By Maureen Stack, Rea, Kilmorna, Co. Kerry.]   [View...]
1653 My Home District, Rathoran [By John O'Connor, Rathoran, Kilmorna, Co. Kerry.]   [View...]
1654 My Home District, Pilgrim Hill [By David Brosnan, Shione Bierne, Islandanny, Co. Kerry.]   [View...]
1655 My Home District, Rathoran [By Cornelius Hickey, Rathoran, Co. Kerry.]; Ainm na hÁite Seo, Oileán Fheannaidh [By Father John Lynch, Oileán Fheannaidh, Co Kerry.]   [View...]
1656 My Home District [By Máire Bean Uí Ca, Oilean Canaigh, Cillmórna Co. Kerry.]   [View...]
1657 [Information page for Ladhar an Chrompáin School, Duagh, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Ladhar an Chrompáin, Dubháth, Co. Chiarraí.]   [View...]
1658 My Home District [Cloghane Leskirt, Co. Kerry.]   [View...]
1659 [Information page for Dromclogh School, Kiilshenane,Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Drom Cloch, Cill Seanáin, Co. Chiarraí.]   [View...]
1660 My Home District [By Daniel Lynch, Mountcoal, Co. Kerry.]   [View...]
1661 [Information page for Dromlegagh School, Duagh, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Drom Leagach, Dubháth, Co. Chiarraí.]   [View...]
1662 My Home District [By Siobhán Nic Gearailt, Mínathóra, Mainistir na Feíle, Co. Kerry.]   [View...]
1663 [Information page for Duagh School, Duagh, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Dubháth, Dubháth, Co. Chiarraí.]   [View...]
1664 My Home District [By Éamonn Ó Corradáin, Knockmeal, Co. Kerry.]   [View...]
1665 [Information page for Lixnaw School, Kilcaragh, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil, Leic Snámha, Cill Chárthaigh, Co. Chiarraí.]   [View...]
1666 My Home District [By John Lynch, Ballintoher, Lisenaw, Co. Kerry.]   [View...]
1667 My Home District [By Tom McElliot, Cunnigar, Lixnaw, Co. Kerry.]   [View...]
1668 My Home District [By John O'Brien, Ballinageragh, Lixnaw, Co. Kerry.]   [View...]
1669 My Home District [By Thomas King, Kiltomey, Lixnaw, Co. Kerry.]   [View...]
1670 My Home District [By John Shanahan, Irribeg, Lixnaw, Co. Kerry.]   [View...]
1671 My Home District [By Maurice McAuliffe, Ballintoher, Ilxnaw, Co. Kerry.]   [View...]
1672 My Home District [By Jeremiah Keane, Kiltomey, Lixnaw, Co. Kerry.]   [View...]
1673 My Home District [By John Quilter, Ballyhennessy, Lixnaw, Co. Kerry.]   [View...]
1674 My Home District [By Michael Cronin, Ballinageragh, Lixnaw, Co. Kerry.]   [View...]
1675 [Information page for Abbeydorney School, O'Dorney, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Mainistir Ó dTorna, Mainistir Ó dTorna, Co. Chiarraí.]   [View...]
1676 My Home District [By John Linehan, Boheroe, Co. Kerry.]   [View...]
1677 [Information page for Ardfert School, Ardfert, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Ard Fhearta, Ard Fhearta, Co. Chiarraí.]   [View...]
1678 My Home District [By Tommy Ninan, Ardfert, Co. Kerry.]   [View...]
1679 [Information page for Beanna School, Ardfert, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Beanna, Ard Fhearta, Co. Chiarraí.]   [View...]
1680 My Home District [By Biddy Stack, Banna; Katty Griffin, Ballymequin, Ardfert, Co. Kerry.]   [View...]
1681 [Information page for Slievawaddra School, Rattoo, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Sliabh an Mhadre, Ráth Tuaidh, Co. Chiarraí.]   [View...]
1682 On My Townland [By Margaret Connell, Ballyduff, Tralee, Co. Kerry.]   [View...]
1683 [Information page for Dromnacarra School, Killury, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Drom na Cora, Cill Lúirí, Co. Chiarraí.]   [View...]
1684 My Home District [By Kathleen Hanlon, Drumnacurra, Causeway, Co. Kerry.]   [View...]
1685 My Home District [By Patrick Leen, Meenogahane, Causeway, Co. Kerry.]   [View...]
1686 [Information page for Booleenshare School, Ballyheige, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Buailín Séar, Baile Uí Thaidhg, Co. Chiarraí.]   [View...]
1687 My Home District [By Frank Casey, Ballylangane, Co. Kerry.]   [View...]
1688 [Information page for Great Blasket Island School, Dunquin, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil An Blascaod Mór, Dún Chaoin, Co. Chiarraí.]   [View...]
1689 Mo Cheanntar Féin [By Pádraig Ó Ceárna, An Blascaod Mór, Co. Kerry.]   [View...]
1690 [Information page for Smerwick School, Ballynagall, Kilmalkedar, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Smerwick, Baile na nGall, Cill Maoilchéadair, Co. Chiarraí.]   [View...]
1691 Mo Cheanntar Féin [By Tom Mac Eoin, Baille na nGall, Dainghean, Co. Kerry.]   [View...]
1692 [Information page for Glin School, Kildrum Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Na Gleannta, Cill Dromann, Co. Chiarraí.]   [View...]
1693 Mo Cheanntar Féin [By Máire Ní Shíthigh, Na Gleanta, Dainghan Uí Chúise, Co. Kerry.], Mo Bhaile Féin [Seana - Bhaile, Co. Kerry.], Mo Cheanntar Féin [By Caitlín Ní Ghealbháin, Léimfhirlea; Máire Ní Dhúda, Cnocabhróigín; Máire Níc Gearailt, Baile Uí Shéada; Siobhán Ní h-Argáin, Gurrán, Daingean Uí Chúise, Co. Kerry.]   [View...]
1694 [Information page for Burnham East School, Dingle, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Ghóilín, An Daingean, Co. Chiarraí.]   [View...]
1695 Mo Cheanntar Féin [By Seán Ó Grífín, Muilleann na Flíomaig, Co. Kerry.]   [View...]
1696 Mo Cheanntar Féin [By Máire Ní Fhiannachta, Baile Mór, Co. Kerry.]   [View...]
1697 Mo Cheanntar Féin [By Máire Ní Ghrífín, Dainghean Co. Kerry.]   [View...]
1698 Mo Cheanntar Féin [By Mícheál Ó Fiannachta, Baile an Ghóilín, Co. Kerry.]   [View...]
1699 Mo Cheanntar Féin [By Eoghan Ó Fiannachta, Baile Móir, Dainghean, Co. Kerry.]   [View...]
1700 [Information page for Clooncurra School, Kinard, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain Chortha, Cinn Aird, Co. Chiarraí.]   [View...]
1701 Mo Cheanntar Féin [By Cáit Ní Shé and Máirtín Ó Sé, Baile Uí Dhuibhne, Co. Kerry.]   [View...]
1702 Mo Cheanntar Féin [By Albert Breathnach, Baile Uí Dhuibhne, Co. Kerry.]   [View...]
1703 Mo Cheanntar Féin [By Mícheál Mac Gearailt, Baile Uí Dhuibhne, Co. Kerry.]   [View...]
1704 Mo Cheanntar Féin [An Cé , Co. Kerry.]   [View...]
1705 Béaloideas - Mo Cheanntar Féin [By Tomás Ó hUallacháin, Muiris d'hÓrdha, Baile Uí Dhuibhne, Co. Kerry.]   [View...]
1706 Mo Cheanntar Féin [By Úna Nic Gearailt, Baile Uí Dhuibhne, Co. Kerry.]   [View...]
1707 Mo Cheanntar Féin [By Pádruig Gruiméil, Baile Uí Dhuibhne, Co. Kerry.]   [View...]
1708 Mo Cheanntar Féin [By Seán Ó Bric, Tomás Ó Néil, Baile Uí Dhuibhne, Co. Kerry.]   [View...]
1709 Mo Cheanntar Féin [By Siobhán Ní Shúilleabháin, Baile Uí Dhuibhne, Co. Kerry.]   [View...]
1710 Mo Cheanntar Féin [By Bridghid Ní Loingsigh, Baile Uí Dhuibhne, Co. Kerry.]   [View...]
1711 [Information page for Baile Uí Dhuibhne School, Cloghane, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Uí Dhuibhne, An Clochán, Co. Chiarraí.]   [View...]
1712 Mo Cheanntar Féin [By Síghle Ní Chearbhaill, Caisleán Griaire, Co. Kerry.]   [View...]
1713 [Information page for Aughacasla School, Killiney, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Áth an Chaisle, Cill Aighne, Co. Chiarraí.]   [View...]
1714 Mo Cheanntar Féin [By Cáit O'Connor, Fehanmore; and Mary Kenny, Candeely, Castlegegory, Co. Kerry.   [View...]
1715 [Information page for Killorglin School, Killorglin, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Orglan, Cill Orglan, Co. Chiarraí.]   [View...]
1716 My own district [From An Ceárnóg, Cill Orglan, Co. Kerry.]   [View...]
1717 [Information page for Cromane School, Killorglin, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Cromán, Cill Orglan, Co. Chiarraí.]   [View...]
1718 Mo Cheanntar Féin [By Linghreach Ní Channmhaighe, Dúca, Co. Kerry.]   [View...]
1719 Mo Cheanntar Féin [By Bríd Ní Shúilleabháin, Tromán Nachtan, Co. Kerry.]   [View...]
1720 Mo Cheanntar Féin [By Donnchadh Ó Téacháin, Cromán, Cill Orglan, Co. Kerry.]   [View...]
1721 Mo Cheanntar Féin [By Máire Ní Shé, Lonart, Co. Kerry.]   [View...]
1722 Mo Cheanntar Féin [By Caitlín Ní Shéaghdha, Screathan, Co. Kerry.]   [View...]
1723 Mo Cheanntar Féin [By Síle Ní Ealaoire, Lior-na Gaoithe; Bríd Ní Sheaghdha, Tóchar; Máire Ní Shiocrú, Oilean Srúca; Co. Kerry.]   [View...]
1724 [Information page for Christian Brothers School, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil, Co. Chiarraí.]   [View...]
1725 My Native District [By Donal Sheehy, Ballbeggan, Tralee, Co. Kerry.]   [View...]
1726 [Information page for Tralee School, Tralee, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Trá Lí, Trá Lí, Co. Chiarraí.]   [View...]
1727 My Native District [By James O' Sullivan, 11 High Street, Tralee, Co. Kerry.]   [View...]
1728 [Information page for St. Brendan's School, Blennerville, Tralee, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Naomh Breandán, Cathair Uí Mhóráin, Trá Lí, Co. Chiarraí.]   [View...]
1729 My Townland [By Rita and William Hickey, Kilfilem, Farranfore, Co. Kerry.]   [View...]
1730 My District [By Mary Quinlan, Lock Cottage, Blennerville, Co. Kerry.]   [View...]
1731 [Information page for St. Brendan's School, Blennerville, Tralee, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Naomh Breandán, Cathair Uí Mhóráin, Trá Lí, Co. Chiarraí.]   [View...]
1732 My Home District [By Nora Williams, Blennerville, Co. Kerry.]   [View...]
1733 [Information page for Farmers Bridge School, Ballyseedy, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Farmer's Bridge, Baiile Ó Síoda, Co. Chiarraí.]   [View...]
1734 My Home District [Lisardboula, Co. Kerry.]   [View...]
1735 [Information page for Ballymcelligott, School, Ballymcelligott, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Mhic Eileagóid, Baile Mhic Eileagóid, Co. Chiarraí.]   [View...]
1736 My Local District [By Doreen Blennerhasset, Gortatlea, Co. Kerry.]   [View...]
1737 [Information page for Maine School, Ballymcelligott, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil An Mhaing, Baile Mhic Eileagóid, Co. Chiarraí.]   [View...]
1738 My School District [Knocknacurra, Koncknagown, Meengathaunlish, Reamore North, Maugha, Grafeen, Esk and Beeng, Co. Kerry.]   [View...]
1739 [Information page for Cill Dubh School, Ballymcelligott, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Dubh, Baile Mhic Eileagóid, Co. Chiarraí.]   [View...]
1740 My Home District [By William O' Neill, Ballinvosherig, Co. Kerry.]   [View...]
1741 [Information page for Currans School, Currans, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Na Coirríní, Na Coirríní, Co. Chiarraí.]   [View...]
1742 My Home District [Killeen, Co. Kerry.]   [View...]
1743 [Information page for Currans School, Currans, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Na Coirríní, Na Coirríní, Co. Chiarraí.]   [View...]
1744 My Home District [By Jerry Murphy, Rilfalney, Currans, Co. Kerry.]   [View...]
1745 [Information page for Ranalough School, Killeentierna,Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Ráth na Loch, Cillín Tiarna, Co. Chiarraí.]   [View...]
1746 My Home District [By Nora Butler, Ranalough; Joan Daly, Lyre; Joan Foley, Barnfield, Farranfore, Co. Kerry.]   [View...]
1747 [Information page for Na Corráin School, Castlesland, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Na Corráin, Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí.]   [View...]
1748 My Home District [By Leon Connor, Portduff, Castleisland, Co. Kerry.]   [View...]
1749 [Information page for Castleisland School, Castleisland, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Oileán Ciarraí, Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí.]   [View...]
1750 My Home District [By James O'Sullivan, Anglore; Con O'Connor, Tonebwee; Donal Brosnan, Upper Main Street; Paddy Coffey, Kilcow; Castleisland, Co. Kerry.]   [View...]
1751 [Information page for The Convent School, Castleisland, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil An Clochar, Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí.]   [View...]
1752 My Home District [By Éilís Ní Chearmada, Gleanntán, Co. Kerry.]   [View...]
1753 [Information page for Knockeennahone School, Ballincuslane, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoicín na hÓn, Baile an Chaisleáin, Co. Chiarraí.]   [View...]
1754 My Home District, My Townland [By Dora Reidy, Knockrow, Scartaglen, Co. Kerry.]   [View...]
1755 [Information page for Brosna School, Brosna, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Brosnach, Brosnach, Co. Chiarraí.]   [View...]
1756 My Home District [By Síle Lane, Carrigeen, Brosna, Co. Kerry.]   [View...]
1757 My Home District [By Maureen Downey, Brosna, Co. Kerry.]   [View...]
1758 My Home District [By Eileen O'Connor, Brosna, Co. Kerry.]   [View...]
1759 My Home District [By John O'Connor, Knockafreehana, Brosna,Co. Kerry.]   [View...]
1760 [Information page for Mín School, Knocknagashel, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Mín, Cnoc na gCaisesal, Co. Chiarraí.]   [View...]
1761 My Home District [By Hannah Hartnett, Meinleitrim, Co. Kerry.]   [View...]
1762 [Information page for Knockbrack School, Brosna, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil An Cnoc Breac, Brosnach, Co. Chiarraí.]   [View...]
1763 My Home District [By Mary Doody, Knockbrack, Knocknagoshel; Eileen Scanlon, Ballinahoun, Co. Kerry.]   [View...]
1764 My Home District [By Kathlen Leahy, Ballinacartin, Co. Kerry.]   [View...]
1765 [Information page for Gneevgullia School, Killcummin, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Gníomh go Leith, Cill Chuimín, Co. Chiarraí.]   [View...]
1766 This Village of Ours - Gneeveguilla [By Michael Daly,Gneeveguilla, Co. Kerry.]   [View...]
1767 My Home District - Coom [By Maurice Murphy, Coom, Co. Kerry.]   [View...]
1768 [Information page for Tuairín Chathail School, Kilcummin, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Tuairín Chathail, Cill Chuimín, Co. Chiarraí.]   [View...]
1769 My Home District [By Eily Sheehan, Luneencahill, Rathmore, Co. Kerry.]   [View...]
1770 My Home District [By Biddy Kelliher, Lacka, Rathmore, Co. Kerry.]   [View...]
1771 [Information page for Anablaha School, Kilcummin, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Anablaha, Cill Chuimím, Co. Chiarraí.]   [View...]
1772 The Townland in Which I Live [By Pat Kerrisk, Inchicorrigane, Kilcummin, Killarney, Co. Kerry.]   [View...]
1773 My Home District [By Mary Foley, Knockmanagh, Kilcummin, Killarney Co. Kerry.]   [View...]
1774 My Home District [By Lizzie Hayes, Toremore, Kilcummin, Killarney, Co. Kerry.]   [View...]
1775 My Home District [By Mary Ryan, Maulyarkane, Kilcummin, Killarney, Co. Kerry.]   [View...]
1776 My Home District [By Katty Neil, collected from John Neil, Mastergeeha, Kilcummin, Killarney, Co. Kerry.]   [View...]
1777 My Home District [By Mary Leary, Anabala, Kilcummin, Killarney, Co. Kerry.]   [View...]
1778 [Information page for Cahooreigh School, Fossa, Aghadoe, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceathrú Riabhach, An Fosadh, Achadh Deo, Co. Chiarraí.]   [View...]
1779 My Home District [By The Pupils of Cahooreigh National School, Killarney, Co. Kerry.]   [View...]
1780 [Information page for Scoil na Mainistreach, Killarney, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Na Mainistreach, Cill Airne, Co. Chiarraí.]   [View...]
1781 Mo Cheanntar Féin [By A.J. Moynihan, 3 York Road, Killarney, Co. Kerry.]   [View...]
1782 Mo Cheanntar Féin [By Luigseach Ní Chlaoclaidhe, Saoirse Lios-a-Púca, Co. Kerry.]   [View...]
1783 [Information page for Ballyfinnane School, Molahiffe, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal Átha Fionnáin, Maigh Fhlaithimh, Co. Chiarraí.]   [View...]
1784 My Home District [By Noreen Lyne, Coolcleave, Firies, Co. Kerry.]   [View...]
1785 My District [By Timothy Teahon, Ballyfinane, Firies, Co. Kerry.]   [View...]
1786 My Native District [By Nancy O'Connor, Gurrane, Firies, Co. Kerry.]   [View...]
1787 My District [By Jeremiah Dennehy, Gurrane, Firies, Co. Kerry.]   [View...]
1788 My Native District [By Cissie Mac Mahon, Croughmore, Firies, Co. Kerry.]   [View...]
1789 My Native District [By Nancy Daly, Lacca, Castlemaine, Co. Kerry.]   [View...]
1790 [Information page for Ballinillane School, Aglish, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Oileáin, An Eaglais, Co. Chiarraí.]   [View...]
1791 My Home District [By James Connor, Rathcomane, Ballyhar, Farranfore,, Co. Kerry.]   [View...]
1792 My Home District [By John Curran, Gowlane, Farranfore, Co. Kerry.]   [View...]
1793 My Home District [By Michael Downey, Caherdean, Co. Kerry.]   [View...]
1794 [Information page for Tulca School,An Bunán Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Tulca, An Bunán, Co. Chiarraí.]   [View...]
1795 Mo Cheanntar Féin [An Bunán , Co. Kerry.]   [View...]
1796 [Information page for Coornagillagh School,Tousist, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Cuar na gCoileach, Tuath Ó Siosta, Co. Chiarraí.]   [View...]
1797 Mo Bhaile Fenrainn [By Maighréad Ní Loingsigh, Doirenamuclac, Co. Kerry.]   [View...]
1798 Mo Cheanntar Féin [By Caitlín Ní Shúilleabháin, Doire-Nídh, Thuath-Sioshtá, Neidhin, Co. Kerry.]   [View...]
1799 Mo Cheanntar Féin [By Síle Ní Shúilleabháin, Cluain Fhiaidh, Tuath Siosta, Co. Kerry.]   [View...]
1800 [Information page for Coornagillagh School,Tousist, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Cuar na gCoileach, Tuath Ó Siosta, Co. Chiarraí.]   [View...]
1801 Mo Cheanntar Féin [By Síle Ní Shúilleabháin, Dhoirenid; Maighréad Ní Loingsigh, Scoil Lansdowne, Tuath Síosta, Co. Kerry.]   [View...]
1802 [Information page for Glenmore School, Kilcrohane, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil An Gleann Mór, Cill Chrócháin, Co. Chiarraí.]   [View...]
1803 My Townland - Fermoyle [By James Brennan Derryleagh N.S., Sneem, Co. Kerry.]   [View...]
1804 Gerah [By Dan Sullivan, Derryleagh, N.S., Sneem, Co. Wicklow]   [View...]
1805 Moulagullane [By Mary O'Sullivan, Derryleigh N.S., Sneem, Co Kerry]   [View...]
1806 Derryleigh [By Sheila O'Sullivan, Derryleigh N.S., Sneem Co. Kerry.]   [View...]
1807 [Information page for Bridia School, Knockane, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Braighde, An Cnocán, Co. Chiarraí.]   [View...]
1808 Ainm Mo Áit [By Pádraig Ó Muircheartaigh collected from Séan Ó Muircheartaigh, Braighde, Cleann Cárthaig, Co.Kerry.]   [View...]
1809 [Information page for Cullenagh School, Knockane, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Cuileannnach, An Cnocán, Co. Chiarraí.]   [View...]
1810 Mo Cheanntar Féin [Essays by Bríghid Ní Chonchubhair, collected from Bean Uí Chonchubhair, Cuileannach, Lios-a-Phúca; Síle Ní Chonchubhair, collected from Séamus Ó Chobhthaigh, Ceartrú-na-hAbhann, Lios-a-Phúca, Cíll áirne; and Eibhlín Ní Chofaigh, collected from Séamus Ó Conchúir, Ceartrú-na-hAbhann, Lios-a-Phúca, Cíll áirne, Co. Kerry.]   [View...]
1811 [Information page for Gortboy School, Knockane, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil An Gort Buí, An Cnocán, Co. Chiarraí.]   [View...]
1812 Mo Cheanntar Féin [By Daíthí Ó Leáin, collected from Domhnall Ó Leáin, Lios Liath Bnán, Lios an Phúca, Co. Kerry.]   [View...]
1813 [Information page for Glanbehy, School, Glanbehy, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Gleann Beithe, Gleann Beithe, Co. Chiarraí.]   [View...]
1814 Mo Cheanntar Féin [By Mícheál Ó Súilleabháin, Cill na mBreac, Co. Kerry.]   [View...]
1815 [Information page for Glanbehy, School, Glanbehy, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Gleann Beithe, Gleann Beithe, Co. Chiarraí.]   [View...]
1816 Mo Cheanntar Féin [By Nóra Ní Ríordáin, Cill na mBreac, Gleann Beithe, Co. Kerry.]   [View...]
1817 Mo Cheanntar Féin [By Mairéad Ní Shé, collected from Parthalán Ó Sé, Drom, Gleann Beithe, Co. Kerry.]   [View...]
1818 [Information page for Mastergeehy School, Dromod, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Máistir Gaoithe, An Dromaid, Co. Chiarraí.]   [View...]
1819 My Own Townland [By John Hayes, collected from Maurice Coffee, Doorah, Masterguihy, Killarney, Co. Kerry.]   [View...]
1820 [Information page for Kells School, Killinane, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Na Cealla, Cill Lonáin, Co. Chiarraí.]   [View...]
1821 Mo Cheanntar Féin [By Tomás Ó Muircheartaigh, Cealla Síar, collected from Mícheál Ó Móráin, Ródaibh, Cella, Co. Kerry.]   [View...]
1822 [Information page for Ballygiltenan School, Kilfergus, Co. Kerry / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Mhic Giolla tSeanáin, Cill Fhearghasa, Co. Chiarraí.]   [View...]
1823 My Home District [By Tom Hogan, Kinnard, Glin, Co. Limerick.]   [View...]
1824 My Native District [By Con Mulvihill, Glenalappa, Newtownsandes, Co. Kerry.]   [View...]
1825 My Townland [By Tim Hogan, Kinnard, Glin, Co. Limerick.]   [View...]
1826 My Home District [By Tom Walshe, Tullyleague, Glin, Co. Limerick.]   [View...]
1827 My Home District [By William Kely, Aughrim, Newtownsandes, Co. Kerry.]   [View...]

SMS 481/528.   Schools from Co. Limerick / Co. Luimnigh

1828 [Information page for Glin School, Kilfergus, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil An Gleann, Cill Fhearghasa, Co. Luimnigh.]   [View...]
1829 My Home District, Carhubanemore [By Helen O'Donovan, Carhubanemore, Loughill, Co. Limerick.]   [View...]
1830 My Home District, Loughill [By Bridget O'Shea, Loughill, Co. Limerick.]   [View...]
1831 My Home District [Essays by Kathleen Taylor, Knocknaboula, Loughill; and James Scanlon, Kilteery, Loughill, Co. Limerick.]   [View...]
1832 [Information page for Ballyhahill School, Kilmoylan, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Dhá Thuile, Cill Mhaoláin, Co. Luimnigh.]   [View...]
1833 My Home District [By James Hayes, collected from John Scholard, Dromni, Ballyhahill; John O'Callaghan, collected from John O'Callaghan, Tenekilla, Ballyhahill; John Walsh, collected from John Nolan, Tinnoe Ballyhahill; James Fitzmaurice, collected from Mr. Fitzmaurice, Mohernagh, Ballyhahill; Chris Mullane, collected from John Hanley, Knocknaboula, Ballyhahill, Co. Limerick.]   [View...]
1834 [Information page for Ballyhahill School, Kilmoylan, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Dhá Thuile, Cill Mhaoláin, Co. Luimnigh.]   [View...]
1835 My Home District [Ballyhahill, Co. Limerick.]   [View...]
1836 [Information page for Nutgrove School, Shangloden, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Nutgrove, Seanghualainn, Co. Luimnigh.]   [View...]
1837 My Home District [By Kitty Donovan, Tulrid, Shanagolden, Co. Limerick.]   [View...]
1838 My Home District (Newbridge) [By Mary Smith, Newbridge, Rathkeale, Co. Limerick.]   [View...]
1839 My Home District [By Michael Mangan, Killbradren, Shanagolden, Co. Limerick.]   [View...]
1840 [Information page for Shanagolden School, Shanagolden, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil, Seanghualainn, Seanghualainn, Co. Luimnigh.]   [View...]
1841 My Home District [By Eoin Curran, collected from Michael Curran, Shanagolden, Co. Limerick.]   [View...]
1842 My Home District [By Aidan O'Sullivan, collected from Patrick O'Sullivan, Dane Street Shanagolden, Co. Limerick.]   [View...]
1843 [Information page for Kilcolman School, Kilcolman, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Cholmáin, Cill Cholmáin, Co. Luimnigh.]   [View...]
1844 My Home District [Shanid, Co. Limerick.]   [View...]
1845 [Information page for Moneymohill School, Dunmoylan, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Muine Maothail, Dún Maoilín, Co. Luimnigh.]   [View...]
1846 My Townland [Collected from Joseph Manning, Briska, Shanagolden, Co. Limerick.]   [View...]
1847 [Information page for Crataloe School, Rathronan, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil An Chreatalach, Ráth Rónáin, Co. Luimnigh.]   [View...]
1848 My Home District [By Kathleen Woulfe, collected from Mrs. Mary Woulfe, Keale, Athea, Co. Limerick.]   [View...]
1849 [Information page for Clash School, Rathronan, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil An Chlais, Ráth Rónáin, Co. Luimnigh.]   [View...]
1850 My Home District [By Mary Woulfe, collected from Patrick Woulfe, Keale, Athea, Co. Limerick.]   [View...]
1851 My Home Distict [Clash, Athea, Co. Limerick.]   [View...]
1852 My Home District [Collected from Edmond Danaher, Glenagore, Co. Limerick.]   [View...]
1853 My Home District [Collected from James Walton, Coole, Athea, Co. Limerick.]   [View...]
1854 [Information page for Ardagh School, Ardagh, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Ardach, Ardach, Co. Luimnigh.]   [View...]
1855 My Home District [By Bridie Ambrose, collected from Mr. Patrick Ambrose, Eneghare, Ardagh, Co. Limerick.]   [View...]
1856 [Information page for Ballinloughhane School, Ardagh, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Bail an Locháin, Ardach, Co. Luimnigh.]   [View...]
1857 My Home District [By Peggie Keane, Ballyine, Co. Limerick.]   [View...]
1858 My Home District [By Mortimer Ahern, Roosha, Newcastle West, Co. Limerick.]   [View...]
1859 My Home District [By John Upton, Old Mill, Newcastle West, Co. Limerick.]   [View...]
1860 My Home District [By Michael Hurley, Ballinera, Newcaslte West, Co. Limerick.]   [View...]
1861 My Home District [By Mortimer Ahern, Rooska, Newcaslte West, Co. Limerick.]   [View...]
1862 My Home District [By John Upton, Old Mill, Newcaslte West, Co. Limerick.]   [View...]
1863 My Home District [By Norah Dillon, Rooska, Newcaslte West, Co. Limerick.]   [View...]
1864 [Information page for Carrigkerry School, Ardagh, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Carraig Ciarraí, Co. Luimnigh.]   [View...]
1865 My Home District [By Thomas Ahern, Knockfinish, Ardagh, Co. Limerick.]   [View...]
1866 [Information page for Aughalin School, Clonelty, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Áith Liní, Cluain Eilte, Co. Luimnigh.]   [View...]
1867 My School District [By Josie Harrold, Ahalin, Ballingarry, Co. Limerick.]   [View...]
1868 [Information page for Knockroosh School, Killagholehane, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc Túis, Cill Deochain Liatháin, Co. Luimnigh.]   [View...]
1869 My Townland [By Edmond O'Connor, Knockeragh, Tullylease, Co. Limerick.]   [View...]
1870 My Own Townland [By Julia O'Keeffe, Killagh, Co. Limerick.]   [View...]
1871 [Information page for Broadford School, Killagholehane, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal an Átha, Cill Deochain Liatháin, Co. Luimnigh.]   [View...]
1872 [My Home District essays by Patrick Duggan, Tullagh, Broadford; William Davis, Killcoora, Bradfrod; Con Grogan, Farrihy; Garret Bucke, Boola, Broadford. Co. Limerick]   [View...]
1873 [My Home District essays on Glanduff, Ballinlonig and Coolaleen, Co. Limerick.]   [View...]
1874 [Information page for Monagay School, Monagay, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Móin Achaidh Ghae, Móin Achaidh Ghae, Co. Luimnigh.]   [View...]
1875 [My Home District essays by Thomas Anglin, Monagea Boys National School, collected from Richard Anglin, Ballykenny, Newcastlewest, Co. Limerick.]   [View...]
1876 [Information page for Monagay School, Monagay, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Móin Achaidh Ghae, Móin Achaidh Ghae, Co. Luimnigh.]   [View...]
1877 Our Townland [By Ita Flavin, collected from William Flavin, Rathcahill, Co. Limerick.]   [View...]
1878 [Information page for Templeglentan School, Monagay, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Teampall an Gleanntáin, Móin Achaidh Ghae, Co. Luimnigh.]   [View...]
1879 My Home Dstrict [Micheál Ó Siodhachaoin, Inse Bhán, Teampall an Ghleanntáin, Co. Limerick.]   [View...]
1880 [Information page for Raheenagh School, Killeedy, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Ráithíneach, Cill Íde, Co. Luimnigh.]   [View...]
1881 My Home District [By Michael Roche, Cloncon, Co. Limerick.]   [View...]
1882 My Home District [By Denis Sexton, Camas, Monagae, Co. Limerick.]   [View...]
1883 My Home District [By Patrick Roche, Cloncon, Killeedy, Co. Limerick.]   [View...]
1884 [Information page for Ashfort School, Killeedy, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Ashfort, Cill Íde, Co. Luimnigh.]   [View...]
1885 My Home District [By John Hanly, Ashford, Charleville, Co. Limerick.]   [View...]
1886 My Home District [Drumcollegher - Abbryfeale, Killedy, Co. Limerick.]   [View...]
1887 [Information page for Árd na Glaise School, Abbey Feale Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Árd na Glaisem. Mainistir ma Féile, Co. Luimnigh.]   [View...]
1888 My Home District [Kilconlea, Abbeyfeale, Co. Limerick.]   [View...]
1889 [Information page for Feenagh School, Kilmeedy, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Fíonach, Cill Míde, Co. Luimnigh.]   [View...]
1890 My Home District [By Michael McCarthy, Kilmurry, Feenagh, Co. Limerick.]   [View...]
1891 [Information page for Feenagh School, Kilmeedy, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Fíonach, Cill Míde, Co. Luimnigh.]   [View...]
1892 Townlands [By Maud Sinan, Kilmore, Co. Cork.]   [View...]
1893 [Information page for Dromcolliher School, Dromcolliher, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Drom Collachair, Drom Collichair, Co. Luimnigh.]   [View...]
1894 My Home District [By Lily Walsh, collected from Patrick Walsh, Gardenfield, Dromcollogher, Co. Limerick.]   [View...]
1895 [Information page for Tobar Colmáin School, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Tobar Coláin, Co. Luimnigh.]   [View...]
1896 Townlands of Colmanswell Parish [Essays on Gortroe, Foxhall, Cregane and Fort West, Gortroe, Charleville, Fort Middle, Fort Middle, Charleville, Fort East, Charleville, by Mrs. M. Drew, Kitty Hayes and Maureen Walker, Co. Limerick.]   [View...]
1897 [Information page for Bruree School, Bruree, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Brú Rí, Brú Rí, Co. Luimnigh.]   [View...]
1898 My Home District [By Mary Jones, collected from Mr. M. Jones, Bruree, Co. Limerick.   [View...]
1899 [Information page for Granagh School, Ballingarry, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Greanach, Baile na Gharraí, Co. Luimnigh.]   [View...]
1900 Townlands [By James Morrissey, collected from William Dunworth, Kilmor, Bruree, Co. Limerick.]   [View...]
1901 [Information page for Convent of Mercy School, Ballinfarry, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, Baile na Gharraí, Co. Luimnigh.]   [View...]
1902 My Home District [By Hannah McEnery, Caherhennessy, Ballingarry; Annie O'Grady, Ballinarouga, Clouncagh; Eily Sheehy, Ballymuckey, Rathkeale, Co. Limerick.]   [View...]
1903 [Information page for Rathkeale School, Rathkeale, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Ráth Caola, Ráth Caola, Co. Luimnigh.]   [View...]
1904 My Home District [By Brian Connellan, Rathkeale, Co. Limerick.]   [View...]
1905 [Information page for Rathkeale School, Rathkeale, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Ráth Caola, Ráth Caola, Co. Luimnigh.]   [View...]
1906 District of Ballingrane [By Rene Baker, Ballingrane.]   [View...]
1907 District of Courtmatrix [By Walter Modler, Courtmatrix, Co. Limerick.]   [View...]
1908 [Information page for Cappagh School, Cappagh, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil An Cheapach, An Ceapach, Co. Luimnigh.]   [View...]
1909 My Home District [By Michael Duggan, collected from Michael Duggan, Ballingrane, Askeaton, Co. Limerick.]   [View...]
1910 [My Home District essay by John Joe Walsh, collected from John Walsh, Newbridge, Askeaton, Co. Limerick.]   [View...]
1911 [My Home District essay by Liam Madigan, collected from Miss Lane, Kilbeha, Askeaton, Co, Limerick.]   [View...]
1912 [My Home District essay by Nora Loughnane, collected from John Loughnane, Nantenan, Co. Limerick.]   [View...]
1913 [My Home District essay by John Barry, collected from Thomas Barry, Bouliglass, Askeaton, Co. Limerick.]   [View...]
1914 [My Home District essay by Nellie Cregan, collected from Thomas Cregan, Ballinvirick, Askeaton, Co. Limerick.]   [View...]
1915 [My Home District essay by Pat Joe Walsh, collected from Michael Walsh, Scart, Askeaton, Co. Limerick.]   [View...]
1916 [Information page for Askeaton School, Askeaton, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Ess Géitine, Eas Géitine, Co. Luimnigh.]   [View...]
1917 My Home District [Essays by Maureen Stokes, Ballyhoman; Keith Murphy, Askeaton; Mary O'Shaughnessy, Lismakeera; Norah O'Kelly, Atlacca; Kitty Ryan, Bawnreagh; Nellie and Gretta McMahon, Kilbeha; Bridie and Peg Foley, Miltown; Brigid O'Donnell, Ballinachara. Co. Limerick.]   [View...]
1918 [Information page for Askeaton School, Askeaton, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Ess Géitine, Eas Géitine, Co. Luimnigh.]   [View...]
1919 My Home District [Essays by John Nestor, Milltown, Askeaton; William Maun, Shannon View, Askeaton; Micheal O'Shaughnessy, Lismakeera, Askeaton; Daniel Ivess, Cragmore, Askeaton; Daniel Collins, Main Street, Askeaton; and Stephen Foley, Church Street, Askeaton. Co. Limerick.]   [View...]
1920 [Information page for Ballysteen School, Iveruss, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Stiabhna, Uíbh Rosa, Co. Luimnigh.]   [View...]
1921 My Home District [Essays by Pina Holland, collected from John Holland, Gurtnagranaher; Bridie Neville, collected from Patrick Neville, Drominuna; Eilish Neville, collected from Dan Neville and Micheal Doran, Drominoona, Co. Limerick.]   [View...]
1922 [Information page for Kilcornan School, Kilcornan, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil, Cill Churnáin, Cill Churnáin, Co. Luimnigh.]   [View...]
1923 My Home District [Ballycahane, Stone Hall, Co. Limerick.]   [View...]
1924 [Information page for Kildimo School, Kildimo, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Díoma, Cill Díoma, Co. Luimnigh.]   [View...]
1925 My Home District [By Peggy Ryan, collected from Patrick Ryan, Old Kildimo, Co. Limerick.]   [View...]
1926 My Home Townland [Essays by Peggy O'Brien, collected from Michael O' Brien, Ballyculhane, Kildimo; and Bridget O'Shea, collected from William O' Shea, Ballyvareen, Kildimo, Co. Limerick.]   [View...]
1927 My Home Townland [By Hanah Giltenan, collected from Patrick Giltenan, Coolbeg, Kildimo, Co. Limerick.]   [View...]
1928 [Information page for Banoge School, Croom Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil An Bhánóg, Cromadh, Co. Luimnigh.]   [View...]
1929 My Home District [Banogue, Co. Limerick.]   [View...]
1930 [Information page for St. Paul's Convent School, Kilfinnane, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar An Pól, Cill Fhíonáin, Co. Luimnigh.]   [View...]
1931 Townlands [By Mary Connery, collected from J. Connery, Morrstown, Kilfinane, Co. Limerick.]   [View...]
1932 [Information page for Ballyorgan School, Kilflyn, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Uí Argáin, Cill Fhlainn, Co. Luimnigh.]   [View...]
1933 My Home District [Collected from Mr. Hewitte Coolavehy, Co. Limerick.]   [View...]
1934 My Home District [Collected from Mrs. Mc Carthy, Keale, Co. Limerick.]   [View...]
1935 My Home District [Collected from John Fenton, Ballydonohue, Co. Limerick.]   [View...]
1936 My Home District [Collected from Mrs. J. Noonan, Ballyorgan, Co. Limerick.]   [View...]
1937 [Information page for Ballintober School, Darragh, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Tobair, An Dairtheach, Co. Luimnigh.]   [View...]
1938 Cur Síos ar na dáteaighí timcheall na sgoile, Co. Luimniughc, Griston [My Home District essay by Margaret Fitzgerald, Griston, Co. Limerick.]   [View...]
1939 Baile an Tobair [By Carmel Lee, Ballintubber, Co. Limerick.]   [View...]
1940 Gleann a' Riogh nó An Gleann Riabhach nó Nleann an Fhraoigh [My Home District essay by Sheila Carey, Glenaree, Co. Limerick.]   [View...]
1941 Cillgarbh [By Peggy Fitzgerald, Kilgarriff, Co. Limerick.]   [View...]
1942 Baile na Lachan [By Peggy Clancy, Ballinalacken, Co. Limerick.]   [View...]
1943 Baile an Tobair [By Michael O'Dwyer, Ballintubber, Co. Limerick.]   [View...]
1944 Annagarra [By Patrick O'Donnell, Annagura, Co. Limerick.]   [View...]
1945 [Information page for Glenbrohane School, Ballingarry, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Gleann Bruacháin, Baile an Gharraí, Co. Luimnigh.]   [View...]
1946 My own district [Glenbohane, Co. Limerick.]   [View...]
1947 [Information page for Cnoc Cairn School, Galbally, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc Cairn, Gallbhaile, Co. Luimnigh.]   [View...]
1948 My Home District [By Josie Martin, Boolanlisheen, Anglesboro, Mitchelstown, Co. Limerick.]   [View...]
1949 [Information page for Hospital Convent School, Hospital, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar an tOspidéal, An tOspidéal, Co. Luimnigh.]   [View...]
1950 My Home District [By Kittty Jones, collected from Mr. P. Condon, Hospital, Knocklong, Co. Limerick.]   [View...]
1951 [Information page for Nicker School, Grean, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil An Coinicéar, Grian, Co. Luimnigh.]   [View...]
1952 My Home District [By Margaret McMahon, collected from James McMahon, Linfield, Pallasgreen, Co. Limerick.]   [View...]
1953 [Information page for Bilboa School, Doon, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal Átha Bó, Dún Bleisce, Co. Luimnigh.]   [View...]
1954 My Home District [Collected from Timothy Brennan, Portnard Murroe, Owneybeg, Co. Limerick.]   [View...]
1955 [Information page for Bilboa School, Doon, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal Átha Bó, Dún Bleisce, Co. Luimnigh.]   [View...]
1956 My Home District [By Mary Smee, Bilboa, Cappamore, Co. Limerick.]   [View...]
1957 My Home District [Essays by Josie Hogan, Poetnard, Cappamore; and Mary Smee, Cloonteen, Cappamore, Co. Limerick.]   [View...]
1958 My Home District [By Lena Hammersley, Shanacloone, Cappamore, Co. Limerick.]   [View...]
1959 Kyle District [My Home District essay by Mary Smee, Co. Limerick.]   [View...]
1960 My Home District [By Nora O'Mara Cooneen, Cappamore; and Maura McCarthy, Turagh, Cappamore, Co. Limerick.]   [View...]
1961 [Information page for Cappamore School, Tuogh, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil An Cheapach Mhór, An Tuath, Co. Luimnigh.]   [View...]
1962 My Home District [Essays by Tom Fitzgerald, Killuragh, Cappamore; James Sweeney, Dromsally, Cappamore; and James Daly, Farnane, Cappamore, Barony of Clan William, Co. Limerick.]   [View...]
1963 My Home District [By Patrick O'Donoghue, Knocknacorriga, Coonagh; and John Merric, Towerhill, Cappamore, Coonagh, Co. Limerick.]   [View...]
1964 My Home District: Cappamore, Barony of Owney Beg, in the County of Limerick [By Chris Humphreys, Main Street, Cappamore, Co. Limerick.]   [View...]
1965 My Home District [By Patrick Connors, Moore Street, Cappamore, Co. Limerick.]   [View...]
1966 [Information page for The Convent School, Cappmore, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil An Clochar, An Cheapach Mór, Co. Luimnigh.]   [View...]
1967 My Home District [Collected from Eibhlín Ní Dhufaigh, Towerhill Cappamore; Brigid Nic Gearailt, Drumsally, Cappamore; Eibhlís Ní Unfraidh, Gortnascarry, Doon; Lil Ní Riain, Cappamore; Máire Ní Dhonnchú, Turagh, Cappamore; Treasa Ní Mháille and Máire Ní Mhadáin, Towerhill Cappamore.]   [View...]
1968 [Information page for Moroe School, Abington, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Maigh Rua, Mainistir Uaithne, Co. Luimnigh.]   [View...]
1969 The Home District [By Pat Donovan, Cappanuke, Murroe, Co. Limerick.]   [View...]
1970 [Information page for Kishyquirk School, Abington, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Ceis Uí Choirc, Mainistier Uaithne, Co. Luimnigh.]   [View...]
1971 My Home Distirct [Kishikirk, Co. Limerick.]   [View...]
1972 [Information page for Monaleen School, Killmurry, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Móin an Lín, Cill Mhuire, Co. Luimnigh.]   [View...]
1973 The District of Monaleen [Co. Limerick.]   [View...]
1974 [Information page for Knockea School, Cahernarry, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc Aodha, Carn Fhearaígh, Co. Luimnigh.]   [View...]
1975 Townlands [Essays by Maurice Clifford, Tubberyquin, Ballyneety; Mary Leo, Ballyclough, Rosbrien; and on Dooradoyle collected from Mrs. A. Browne, Co. Limerick.]   [View...]
1976 [Information page for Crecora School, Crecora, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Craobh Chomhartha, Craobh Chomhartha, Co. Luimnigh.]   [View...]
1977 My Townland [Lemonfield, Co. Limerick.]   [View...]
1978 [Information page for Patrickswell School, Kilkeedy, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Tobar Phádraig, Cill Chaoide, Co. Luimnigh.]   [View...]
1979 My Home District [Barnakyle, Crecora, Co. Limerick.]   [View...]
1980 [Information page for Tervoe School, Kilkeedy, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Tír Bhú, Cill Chaoide, Co. Luimnigh.]   [View...]
1981 My Home District [Essays by Teresa Roberts, Newtown, Clarina; Eileen Kenny, Clarina; Bridie O'Brien, Corcamore; Mary Hartigan, Clarina; Chrissie Normoyle, Carrig; Teresa McNamara, Cregaune, Co. Limerick.]   [View...]
1982 [Information page for Mungret School, Mungret, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Mungairit, Mungairit, Co. Luimnigh.]   [View...]
1983 My Townland [Collected from Mrs. McGann, Conigar, Mungret, Co. Limerick.]   [View...]
1984 [Information page for Mungret School, Mungret, Co. Limerick / Leathanach eolais maidir le Scoil Mungairit, Mungairit, Co. Luimnigh.]   [View...]
1985 My Home District [By Josie Woulfe, collected from Mr. Patrick Woulfe, Lough More, Mungret, Co. Limerick.]   [View...]

SMS 530/582.   Schools from Co. Tipperary / Co. Thiobraid Árann

1986 [Information page for Lorrha School, Lorrha, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Lothra, Lothra, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
1987 My Home District [By Joan Killeen, Abbeyville, Lorrha, Co. Tipperary.]   [View...]
1988 My Home District [By Celia Dowd, Ballymacegan, Lorrha, Co. Tipperary.]   [View...]
1989 My Home District [By Maura Gorman, Lorrha, Co. Tipperary.]   [View...]
1990 My Home District [By Mary Goonan, Newtown, Lorrha, Co. Tipperary.]   [View...]
1991 My Home District [By Una Madden, Grange, Lorrha, Co. Tipperary.]   [View...]
1992 [Information page for Redwood School, Lorrha, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Coillte Rua, Lothra, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
1993 My Home District [Redwood, Co. Tipperary, collected from various children who got information from their parents.]   [View...]
1994 [Information page for Gurteen School, Dorrha, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Goirtín, Dura, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
1995 My Home District [By Flora Kennedy, Ravakeen, Co. Tipperary.]   [View...]
1996 [Information page for Borrisokane School, Borrisokane, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Buiríos Uí Chéin, Buiríos Uí Chéin, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
1997 My Home District [By Nancy Donaldson, collected from Evelyn E. Donaldson, Finnoe, Borrisokane, Co. Tipperary.]   [View...]
1998 My Home District [By Bridie Cahalan, collected from Patrick Cahalan, Cloninaha, Borrisokane, Co. Tipperary.]   [View...]
1999 [Information page for Killadangan School, Killodiernan, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Coill an Daingin, Cill Ó dTiarnáin, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2000 My Home District [By Sally Darcy, Rockview, Puckane, Nenagh, collected from Mr. J. Meagher, Killard Puckane, Co. Tipperary.]   [View...]
2001 [My Home District essay by Margaret Starr, collected from Mr. Starr, Lisquilabeen, Coolbawn, Co. Tipperary.]   [View...]
2002 My Home District [By Sara Hogan, collected from Mrs. Hogan, Larkin's Hill, Puckane, Nenaggh, Co. Tipperary.]   [View...]
2003 My Home District [By James Kennedy, collected from Mr. J. Kennedy, Johnstown, Puckane, Co. Tipperary.]   [View...]
2004 My Home District [By Rita Morrissey, collected from Mr. Morrissey, Prospect, Puckane, Co. Tipperary.]   [View...]
2005 My Home District [By Maisie Cleary, Ballhogan, Pukane, collected from Mrs. Fanny Cleary, Kildangan, Puckane, Co. Tipperary.]   [View...]
2006 My Home District [By May Mc Loughney, collected from Mr. Pat Mc Loughney, Sedgemoore, Nenagh, Co. Tipperary.]   [View...]
2007 [Information page for the Convent of Mercy School, Nenagh, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, An tAonach, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2008 My Home District [By Mary Macken, collected from Mr. J. Macken, Lilver Street, Nenagh , Co. Tipperary.]   [View...]
2009 [My Home District essay by Mary Fogarty, Hannan Street, Nenagh, Co. Tipperary.]   [View...]
2010 [My Home District essay by Breeda Bourke, Pearse Street Nenagh, Co. Tipperary.]   [View...]
2011 [My Home District essay by Beth Ryan, Bally William, Nenagh, collected from Mr. M. Fogarty, Kilcoleman, Nenagh, Co. Tipperary.]   [View...]
2012 [My Home District essay by Moira Clifford, collected from Mrs. E. Clifford, Birr Ro, Nenagh, Co. Tipperary.]   [View...]
2013 [My Home District essay by Patricia Moylan, collected from Mr. J.J. Moylan Rathnaleen, Nenagh, Co. Tipperary.]   [View...]
2014 [My Home District essay by Mona Reynolds, collected from Mrs. E. Reynolds, Friar Street, Nenagh, Co. Tipperary.]   [View...]
2015 [My Home District essay from Clashnevin Lower, Nenagh, Co. Tipperary.]   [View...]
2016 [My Home District essay by Sheila Bergin, collected from Mr. M. Bergin, Silver Street, Nenagh, Co. Tipperary.]   [View...]
2017 [My Home District essay by Mary Maher, collected from Mr. T. Maher, Lummerhill Nenagh, Co. Tipperary.]   [View...]
2018 [Information page for Glenahilty School, Ballygibbon, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Gleann na hEilte, Baile Ghiobúin, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2019 My Home District [By Margaret Darcy, Kyleneskreagh, Cloughjordan, Co. Tipperary.]   [View...]
2020 [Information page for Latteragh School, Latteragh, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Leatracha, Leatracha, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2021 My Home District [By Mairéad McCuthcheon, Leathracha, Durlás Eile, Co. Tipperary.]   [View...]
2022 [Information page for Templederry School, Templederry, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Teampall Doire, Teampall Doire, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2023 My Home District [By Maura Ryan, Ballincarra, Templederry, Co. Tipperary.]   [View...]
2024 [Information page for Kilnaneave, School, Kilnaneave, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill na Naomh, Cill na Naomh, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2025 My Home District [By Risteard Ó Donnchú, Boherlody, Templederry, Co. Tipperary.]   [View...]
2026 My Home District [By Matthew Bourke, Clonmore, Templederry, Co. Tipperary.]   [View...]
2027 [Information page for Portroe School, Castletownarra, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil An Port Rua, Baile an Chaisleáin, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2028 My Home District [By Mary Mc Grath, Garrykennedy, Portroe, Co. Tipperary.]   [View...]
2029 [Information page for Glenculloo School, Killoscully, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Gleann Cholbha, Cill Ó Scolaí, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2030 My Home District [By Kitty Hickey, Glenculloo, Killoscully, Newport, Co. Tipperary.]   [View...]
2031 [Information page for Shallee School, Killoscully, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Sealaí, Cill Ó Scolaí, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2032 My Home District [By Michael Ryan, collected from Denis Ryan, Shalee, Nenagh, Co. Tipperary.]   [View...]
2033 [Information page for Boher School, Kilmastulla, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil An Bóthar, Cill Mhac Stola, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2034 My Home District - Scragg [By Kitty Bray, collected from Michael Bray, Scragg, Burgess, Nenagh, Co. Tiprerary.]   [View...]
2035 My Home District - Curraghmore [By Mary O'Brien, collected from Michael O'Brien, Killaloe, Co. Tiprerary.]   [View...]
2036 [Information page for Tulach Sheasta School, Kilvellane, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil, Tulach Sheasta, Cill Mhealláin Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2037 My Home District [By Tomás de Búrca, collected from John Healy, Crab Road, Newport, Co. Tipperary.]   [View...]
2038 My Home District [By Máirtín Ó Heidhin, collected from John Casey, Killeen, Newport, Co. Tipperary.]   [View...]
2039 [Information page for Tuar School, Kilnarath, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Tuar, Kilnarath, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2040 Townlands [By Peggy Ryan, Knockfune, Newport, Co. Tipperary]; Townlands [Contains essays on the townlands of Bealaclave, Foilduff, Tourattagart, Blane, Keeper and Gurtnaskeha, Co. Tipperary.]   [View...]
2041 [Information page for Cappagh School, Toem, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil An Ceapach, Tuaim, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2042 My Home District [By Mary E. Conway, collected from Mrs. C. Fahy, Monevawn, Cappawhite, Co. Tipperary.]   [View...]
2043 My Home District [By Mary Ryan, collected from Mrs. Ryan, Greenfields, Co. Tipperary.]   [View...]
2044 [Information page for Garrangrena School, Glenkeen, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Garrangrena, Gleann Caoin, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2045 My Home District [By Maggie Bourke, collected from Richard Bourke, Glenbreeda, Borrisoleigh, Co. Tipperary.]   [View...]
2046 [Information page for Borrisoleigh School, Glenkeen, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Buiríos Ó Luigheach, Gleann Caoin, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2047 My Home District [By Brigid Ryan, collected from Mrs. Ned Ryan, Gurteenabarna, Borrisoleigh; Maureen Devitt, collected from Daniel Devitt, Kilamoyne, Borrisoleigh; Chrissie Younge, Curraleigh, Borrisoleigh, collected from Mr. Carey Knockwilliam, Borrisoleigh; William Bourke, collected from Patrick Bourke, Killamoyne, Borrisoleigh; Mary Younge, collected from Mrs. Corbett, Killamoyne, Borrisoleigh; Harry Cummins, collected from Mrs. Mary Ryan, Cronovone, Borrisoleigh; Edward Stapleton, collected from John Stapleton Gurteendawn. All Co. Tipperary.]   [View...]
2048 [Information page for St. Cronan's School, Longfordwood, Bourney, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil, Coill an Longfoirt, Boirinn, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2049 My Home District [Essays by Maude Treacy, Corriga, Bournea; Joseph Maher, Clonnakenny; and Brigid Cantwell, Gurteen, Co. Tipperary.]   [View...]
2050 [Information page for Ballynakill School, Rathnaveogue, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile na Coille, Ráth Mobheóg, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2051 My Home District [Camblin and Ballinakill, Co. Tipperary.]   [View...]
2052 [Information page for Loughmoe School, Loughmoe, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Luachma, Luachma, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2053 My Townland [By Michael Mc Grath, Castlequarter, Loughmore, Templemore, Co. Tipperary.]   [View...]
2054 My Townland [By Denis Morris, Curraghmore, Loughmore, Templemore, Co. Tipperary.]   [View...]
2055 [Information page for Presentation Convent School, Thurles, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Toirbhirte, Dúrlas, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2056 My Home District [Essays by Eileen Moloney, collected from Mrs. Moloney, Ballinahow, Ballycahill, Thurles; Brigid Tobin, Brittas Lodge, Thurles; Nancy McCarthy, Thurles; and Peig Curran, Holy Cross, Thurles, Co. Tipperary.]   [View...]
2057 [Information page for Holycross School, Holycross Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Mainistir na Croiche, Mainistir na Croiche, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2058 My Home District [By Patrick Ryan, Whitefort, Holy cross, Thurles, Co. Tippperary.]   [View...]
2059 [Information page for Gaile School, Gaile, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Geal, Geal, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2060 My Home District [By Francis Maher, Lenleane, Holycross, Thurles, collected from Martin Maher, Gaile and Mrs. Maher, Lenleane, Holycross, Thurles, Co. Tipperary.]   [View...]
2061 [Information page for Ballytarsna School, Ballysheehan, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Tarsna an Haicéadaigh, Baile Uí Shíocháin, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2062 My District [Ballytarsna, Co. Tipperary.]   [View...]
2063 [Information page for Loughkent School, Knockgraffon, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Loch Ceann, Cnoc Rafann, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2064 My Townland [By James Clifford, Newtown, New Inn, Co. Tipperary.]   [View...]
2065 My Townland [By Tim Coman, collected from Patrick Coman, Loughkent, New Inn, Co. Tipperary.]   [View...]
2066 My Townland [By Thomas O'Mahony, Glenegat, Co. Tipperary.]   [View...]
2067 My Townland [By William Cleary, Springfield, Clerihan, Co. Tipperary.]   [View...]
2068 My Townland [By Richard Norris, collected from Richard Norris, Garranlea, New Inn, Co. Tipperary.]   [View...]
2069 My Townland [By Maurice English, Knocknaveigh, New Inn, Co. Tipperary.]   [View...]
2070 [Information page for Mullinahone School, Kilvemnon, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Muilleann na hUamhan, Cill Mheanmnáin, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2071 My Home District [Essays by Brigid Cody, Ballylanigan, Mullinahone; and Mary Teresa Vaughan, collected from Vincent Vaughan, Grove, Mullinahone, Co. Tipperary.]   [View...]
2072 My Home District [By Teresa Magner, collected from Mr. Magner, Ballinacloghy, Mullinahone, Co. Tipperary.]   [View...]
2073 My Home District [By Mary Gleeson, collected from Philip Gleeson, Mullinadobrid, Mullinahoney; and by Mary Mc Elroy, Raheen, Mullinahone, Co. Tipperary.]   [View...]
2074 My Home District [By Mary O'Dwyer collected from Thomas O'Dwyer, Clashbeg, Mullinahone; and by Eileen O'Brien, Compsey Cottage, Mullinahone, Co. Tipperary.]   [View...]
2075 [Information page for Ballysloe School, Buolick, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Sluagh, Buailic, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2076 Oldtown, Ballysloe [By Bridie Cormack, Co. Tipperary.]   [View...]
2077 [Information page for Mohober School, Lismalin, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Maigh Thobair, Lios Moling, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2078 My Home District [Essays by Ena Fiztgerald, collected from Mr. Fitzgerald, Ballintaggart, Callan; Lilly Blackmore, collected from Mr. J. Blackmore, Cappagh House, Kilmanagh, Callan; Mary Doheny, collected from Mr. R. Doheny, Harley Park, Callan, Co. Kilkenny]; My Home District [Essays by Angie Noonan, collected from Mr. Walter McCormack, Knockulty, Mullinahane; R. Hanrahan, collected from Miss E. McGrath, Fanning's Bog, Mullinahone; James McGrath, collected from Mr. C. McGrath, ModesHill, Mullinahone; Michael Minogue, collected from Miss K. Croke, Mohober, Mullinahone; Andrew Fox, collected from Mr. Andrew Fox, Gragaugh, Ballingarry, Thurles; and Mary Power, collected from Mrs. Power, Ballaughbee, Ballingarry, Thurles, Co. Tipperary.]   [View...]
2079 [Information page for Farranrory School, Ballingarry, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Fearann Ruairí, Baile an Gharraí, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2080 My Home District [Ardagh, Ballinagarry, Co. Tipperary.]   [View...]
2081 [Information page for Ballincurry School, Crohane, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Churraigh, Cruachán, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2082 My Home District [By Bessy Webster, Ballinacurry, Co. Tipperary.]   [View...]
2083 [Information page for Killenaule School, Killenaule, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Náile, Cill Náile, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2084 My Home Dstrict [By Patrick Geoghegan, Mainstrret, Killenaule, Co. Tipperary.]   [View...]
2085 [Information page for Noan School, Graystown, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil An Uamhain, Baile an Ghraeigh, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2086 My Home District [By Tessie Shanahan, Kilkarney, Ballinure, Thurles, collected from Joseph Max, Ballinure, Thurles, Co. Tipperary.]   [View...]
2087 My Home District [By Mary Fogarty, collected from Mrs. Fogarty, Ballaghboy, Ballinure, Thurles, Co. Tipperary.]   [View...]
2088 My Home District [By Mary Maher, collected from M. John Walshe, Ballinalera, Ballinure, Thurles, Co. Tipperary.]   [View...]
2089 [Information page for the Convent of Mercy School, Carrick-on-Suir, Carrick, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil, Carraig na Siúire, Carraig na Siúire, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2090 Mo Cheanntar Dhuthchais [By Eibhlín Ní Dhúgáin, Carraig na Siúire, Co. Tipperary.]   [View...]
2091 [Information page for Church Street School, Caher Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Sráid na Cille, An Chathair, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2092 My Home District [By William Townsend, Cahir Park, Cahir, Co. Tipperary.]   [View...]
2093 My Home District [By Ernest Alton, Carrigeen, Cahir, Co. Tipperary.]   [View...]
2094 My Home District [By Michael Fox, Loughloher, Cahir, Co. Tipperary.]   [View...]
2095 My Home District [By Joyce Alton, Carrigeen, Cahir, Co. Tipperary.]   [View...]
2096 My Home District [By Hope Hunter, Bella Vista, Cahir, Co. Tipperary.]   [View...]
2097 My Home District [By Kitty Fox, Loughloher, Cahir, Co. Tipperary.]   [View...]
2098 [Information page for Ardfinnan School, Ardfinnan, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Ard Fhíonáin, Ard Fhíonáin, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2099 My Home District [Collected from John Byrne, Kilaidamee, Ballybacon; and from Michael O'Mahony, Castlequarter, Ardfinnan, Co. Tipperary.]   [View...]
2100 [Information page for Newcastle School, Newcastle, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil An Caisleán Nua, An Caisléan Nua, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2101 Mo Cheanntar Féin [My Home District essays collected Pádraig Ó Caoimh, Baile Glas, Caisleán Nua, Cluain Meala; Séamas de bPuitléir, Mallach, Caislean Nua, Cluain Meala; Pádraig Ó Caoimh, Baile Glas, Caisleán Nua, Cluain Meala; Pádraig Ó Meachair, Fraochán, Caisleán Nua, Cluain Meala, Co. Tipperary.]   [View...]
2102 [Information page for the Convent of Mercy School, Ballyporeen, Templetenny, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, Béal Áthe Póirín, Teampall Toinne, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2103 My Home District [Ballypora, Co. Tipperary.]   [View...]
2104 [Information page for the Convent of Mercy School, Clogeen, Chanrahan, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, An Chloichín, Seanraithin, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2105 My District [By Mary Fahy, Carrigmore, Ballyporeen, Co. Tipperary.]   [View...]
2106 My Home [Chapel Lane, Clogheen, Co. Tipperary.]   [View...]
2107 My Home District [By Mary Tobin, collected from Mr. Tobin, Ballylomasna, Ballylooby, Cahir, Co. Tipperary.]   [View...]
2108 My District [By Mr. J. English, Carrigore, Ballyporeen, Co. Tipperary.]   [View...]
2109 [Information page for Ardane School, Templeneiry, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil An tArdán, Teampall Néire, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2110 My Home District [By Bridget Quirke, collected from Patrick Quirke, Curraghvoke, Bansha, Co. Tipperary.]   [View...]
2111 My Home District [By Baby Joe O'Dwyer, collected from Mrs. O'Dweyer, Shinana, Bansha, Co. Tipperary.]   [View...]
2112 [Information page for Tankerstown School, Clonbullogue, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile an Thancaird, Cluain Bolg, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2113 My Townland [By Mary Kennedy, Ballygorteen, Bansha, Co. Tipperary.]   [View...]
2114 [Information page for Ballydrehid School, Killardry, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Béal Átha Droichead, Cill Airdrí, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2115 My Townland [By Malachy Brett, Cappagh, Cahir, Co. Tipperary.]   [View...]
2116 My Home District [By Mary Heney, collected from Mrs. J. Henry, Toureen, Cahir, Co. Tipperary.]   [View...]
2117 My Home District [By Mary Heney, collected from Mrs. J. Henry, Toureen, Cahir, Co. Tipperary.]   [View...]
2118 [Information page for Monard School, Solloghmore, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil An Mhóin Ard, Sulchóid Mhór, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2119 My Home District [By Henry Walsh, Limerick Junction, Co. Tipperary.]   [View...]
2120 [Information page for the Christian Brothers School , Tipperary, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil na mBráthar, Tiobraid Árann, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2121 Mo Cheanntar Féin [By Liam Ó Riain, Corróg, Co. Tipperary.]   [View...]
2122 Mo Cheanntar Féin [My Home District essay from Moin Árd, Co. Tipperary.]   [View...]
2123 Mo Cheanntar Féin [By Tomás Ó Cléirigh, Cill Feacail, Co. Tipperary.]   [View...]
2124 [Information page for the Convent of Mercy School,Tipperary, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Clochar na Trócaire, Tiobraid Árann, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2125 My Home District [By Nancy Bushby, collected from Mrs. Bushby, 16 Spittal Street, Tipperary.]   [View...]
2126 [Information page for Cordangan School, Cordangan, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Corrdhaingean, Corrdhaingean, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2127 [My Home District essay by Mary O'Connor, Fawnagown; Josephine Kinane, Gortaknockeave; Brigid Kinane, BallyGlass, Gortaknockeave; Nellie O'Donnell, Kilshane; and essays on Cordangan and Lacken, Co. Tipperary.]   [View...]
2128 [Information page for Emly School, Emly, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Imleach, Imleach, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2129 My Home District [By John Nyhan, Emly, Co. Tipperary.]   [View...]
2130 My Home District [By Daniel Barry, Gurteen, Emly, Co. Tipperary.]   [View...]
2131 My Home District [By John Nyhon, Emly, Co. Tipperary.]   [View...]
2132 [Information page for Annacarty School, Donohill, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Áth na Cairte, Dún Eochaille, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2133 My Home District [Essays on Maudemount and Anacarty, Co. Tipperary.]   [View...]
2134 My Home District [Gurtussa, Anacarty, Co. Tipperary.]   [View...]
2135 [Information page for Carrow School, Dunohill, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil An Ceathrú, Dún Eochaille, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2136 My Home District [Collected from Mrs. D. Keane, Carhue, Dundrum, Co. Tipperary.]   [View...]
2137 [Information page for Dundrum School, Ballintemple, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Dún Droma, Baile an Teampaill, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2138 My Home District [Essays by Hilda Howard, Ballintemple, Golden; Robert Graves, Ballintemple, Golden; and Wilfred Jackson, collected from Mrs. Jackson, Dundrum, Co. Tipperary.]   [View...]
2139 Garryduff East [By Irene Jackson, collected from Mrs. Jackson, School House, Dundrum, Co. Tipperary.]   [View...]
2140 [Information page for Knockavilla School, Oughterleague, Co. Tipperary / Leathanach eolais maidir le Scoil Cnoc an Bhile, Uachtar Liag, Co. Thiobraid Árann.]   [View...]
2141 My Home District [By Pádraig Ó Lonagáin, Cill-mór, Co. Tipperary.]   [View...]

SMS 585/630.   Schools from Co. Clare / Co. an Chláir

2142 [Information page for Cloonlara School, Kiltenanlea, Co. Clare / Leathanach eolais maidir le Scoil Cluain Lára, Cill tSeanáin Léith, Co. An Chláir.]   [View...]
2143 My own district [By Robert Johnstone, Monaskeha, Clonlara, Co. Clare.]   [View...]
2144 My Native District [By Chrissie Murphy, collected from John Murphy, Clonlara, Co. Clare.]   [View...]
2145 [Information page for Belvoir School, Clonlea, Co. Clare / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Uí Mhaghair, Clonlea, Co. An Chláir.]   [View...]
2146 My own Parish [Clonlea, Co. Clare.]   [View...]
2147 [Information page for Killaloe School, Killaloe, Co. Clare / Leathanach eolais maidir le Scoil Cill Dalua, Cill Dalua, Co. An Chláir.]   [View...]
2148 My Home District [By Peggy Gunning and Matt Kelly, Knockadereen, O'Brien's Bridge, Co. Clare.]   [View...]
2149 My Home District [Killaloe, Co. Clare.]   [View...]
2150 My Home District [By Bridget Higgins, Ballynevin, O'Brien's Bridge, Co. Clare.]   [View...]
2151 My Home District [By Peggy Columby, Newtown, Killaloe, Co. Clare.]   [View...]
2152 My Home District [By Kathleen Keogh, Ballina, Killaloe, Co. Clare.]   [View...]
2153 My Home District [By Lizzie Ryan, Ballinahinch, Co. Tipperary.]   [View...]
2154 My Home District [By Annie Floyd, Lackin, Birdhill, Co. Clare.]   [View...]
2155 My Home District [By Margaret Daly, Ballymalone, Killaloe, Co. Clare.]   [View...]
2156 My Home District [By Mary Daly, Ballina, Co. Tipperary, collected from Mrs. Seymore, The Gap Quarry, Portroe, Co. Tipperary.]   [View...]
2157 [Information page for Ballybran School, Ogonnelloe, Co. Clare / Leathanach eolais maidir le Scoil Baile Uí Bhroin, Tuath Ó gConaíle, Co. An Chláir.]   [View...]
2158 Mo Cheanntar Féin [By Thomas Ryan, Carhugar, Ogonneloe, Killaloe, Co. Clare.]   [View...]
2159 [Information page for Carrowbaun School, Killaloe, Co. Clare / Leathanach eolais maidir le Scoil An Cheathrú Bhán, Killaloe, Co. An Chláir.]   [View...]
2160